13-05-11

ONZE KERK IN BEELD , vroeger en nu ............ een vluchtige beschouwing

0.JPGBent U nooit nieuwsgierig geweest naar hoe het vroeger was? jouw lapje grond, jouw streek, jouw straat, de buurt , de kerk ........................

we kunnen het ons moeilijk inbeelden tenzij we foto’s, tekeningen of schilderijen ervan bezitten.

 

11.JPG

We hebben nog een paar momentopnames opgevist en met wat knippen en plakken in een paint-file kunnen we een hypothetisch beeld vormen van het verleden ; uiteraard gebaseerd op verschillende geschiedkundige nota’s.

10.JPG

 

 

 

7.JPG

 

 

 

 

 

Zo kennen we onze kerk beter, omringd door de gedenktekens der afgestorvenen , de aloude weide van de parochiedries, het "Hof van Möseghem" ,  de huizen van de gemeenschap, de smalle stijgende weg naar de kouter en Blakenberg, de weg aansluitend naar Imde-kouter en Steenhuffel ........

  

6.JPG

........ en de weg lopend over de beek rechtdoor naar Wolvertem en rechtsaf naar Lovegem en Merchtem.

 

3.JPGEen oudere foto, ik schat 1930, met een kleiner omringt kerkhof en rechts op de achtergrond , vermoedelijk, de oude smidse van "van Cauter"

 

 

15.JPG

 

 

 

Volgens de nota’s van Berla, de heemkundige en geschiedkundige kring van Meise is het oudste gedeelte van onze kerk de kalkzandstenen westertoren , gebouwd rond 1300. De latere achterbouw is van 1863.   Zij denken ook, dat van het restant van de oude kerk, niets meer bewaard is gebleven.

 

Kerk1_foto.jpg

  

Toch doet hen de vraag rijzen of de witstenen rondzuilen in de middenbeuk nog overblijfselen zijn van oude fundamenten.

 

16.JPG

 

Volgens de nota’s van Verbesselt is enkel het onderste gedeelte van de oude toren bewaard gebleven, alsook de twee Romaans vierkante zuilen met kapiteel,  en zouden zij een litteken zijn van onze kerk uit de 12e eeuw, een datum die dichter ligt bij de schenkingsakte van onze kerk nl. 23.09.1112.  (nvdr : deze zuilen zijn  ook bij andere kerken veelvuldig gebruikt als  steunmuur.)

4.JPG

 

Enkele tekeningen van onze kerk uit oude kaarten.  Meuzegem in 1690, rechts bovenaan, het Hof van Möseghem", rechts onder, de pastorij en de tiendeschuur.  De tekeningen geven niet altijd een realistisch beeld weer,  een huis stelt een huis voor, hoe groot het ook mag zijn.

 

Kerk + Pastorij + Laathof.JPG

Meuzegem gezien door de Commanderij van Pitsenburg dd. 1717

Deze landkaart geeft de percelen weer van de cijnsplichtigen, de pachters en de eigenaars. De tekeningen zijn lucratief.

2.JPG

 

 

Zo zou onze kerk er dan moeten uitgezien hebben in 1112 nC.Een stenen toren en vermoedelijk houten achterbouw met 4 pijlers ter ondersteuning van de middenbeuk.

De spitse opbouw van het dak zou wel eens van later oorsprong kunnen zijn.

 

Ik volg eveneens de mening van Verbesselt bij de interpretatie van de eerste oorkonden met betrekking op onze kerk : de oorsprong ervan zou terug gaan tot de 8e eeuw. Indien men de gegevens uit de schenkingsakte van Onulfus en de latere oorkonden met bevestigingen der giften koppelt aan de canon 6 van het kerkelijk Capitulare van Lodewijk de Vrome, dan moet ik vaststellen dat onze kerk ouder is dan 818 nC. Een datum voor 780 nC zou een zeer gewaagde voorspelling zijn.

1.JPG

 

In de tijdgeest van toen wou elke villabezitter zijn kerkje, en daar ligt de oorsprong van de vele kleine parochies. Sommige hebben het niet gehaald, Ter Spelt in Merchtem, Hasselt, Amelgem in Wolvertem en vermoedelijk ook Lovegem en Qualstergem. Meuzegem wel !

Daarom neem ik aan dat onze kerk een van de vele houten kerkjes was, waarbij de vieringstoren uit steen was opgetrokken en vervolledigd door een achterbouw uit hout.

 

 

00:35 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.