13-05-11

De " BOSSCHEN " en de " BOSCHUILEN van Meuseghem "

 IMG_1949.jpg

Ik stuitte toevallig op een klein artikel van de uitgave "Eigen schoon - de Brabanter" dd. 1927 van wijlen Henri van Dievoet,  befaamd rozenkweker en gewezen burgemeester van Meise van 1891 - 1904.
"Een man met zin voor folklore", zo herinneren de meeste hem nog.
We fronsen wel even de wenkbrauwen over zijn bijdrage, de bijnamen en spotnamen van de inwoners uit de streek rond Meise, omdat geen enkele naam is opgetekend bij "de Raadt" of "het Brabants sageboek. Vele van deze namen die hij weergeeft, komen uit de omgangstaal, andere namen hebben een zeer oud verleden .

Bosuil%20Westelbeersbroek%20060428.jpgEen  paar vermeldingen :
"de afkloppers" van Brussegem omwille van de vele rammelingen tegen voorbijtrekkende vreemdelingen.
" de opgeslagen broeken van Breendonk" omdat ze met hun voeten steeds in het water stonden.
"De neusmakers" van Kapelle op den Bosch omdat de inwoners beweerden slimmer te zijn dan hun buren.
" de Groeningen" van Meise wegens de vele bossen uit de omgeving.

" de Bosuilen"  van Meuzegem omwille van de veelvuldige bossen die hier eertijds waren. 

 


DE VERDWENEN BOSSEN borchtbos.JPG

Bij het induiken van de archieven vonden we nog een paar bosjes terug.
Op de kaart van de Commanderie van Pitsemburg dd 1717 vinden we het Borchtbos.  IMG_0070.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0100.jpg

 

 

 

Dit eens zo prachtig smal bosje , gelegen langs de Valbeek en palend aan de Veilingbaan werd met één politiek pennentrek omgetoverd tot een stortplaats, die, nu meer dan 25 jaar geleden, met 2 meter aarde werd afgedekt.

 IMG_0258.jpg 

  

 

 

 

 

Langsheen  de Valbeek of Meuzegembeek te Neerpoorten , komt het toponiem "Biesbos" voor.

   

 

 

 

  

 

 

neerpoorten bos.JPG

De Grote Crabbeneer,

Het toponiem verwijst naar een dijkversterking van vlechtwerk en palen langsheen de Valbeek.  een bos beginnende aan de overzijde van de Veilingbaan en eindigend aan het Biesbos van Neerpoorten. 

IMG_0086.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ptit bos.JPG

 

HetPitzenborgbos....... een bos gelegen boven aan de Veilinglaan, liggend op het domein van Rossem. 

IMG_0144.jpgNiets doet nu nog vermoeden dat hier ooit een bos lag, naast een oude Frankische landweg die kwam vanuit de Bosbeek, via  Linthout en  Hobosch en zo doorliep naar Londerzeel-Berg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na speurwerk in secundaire bronnen en in de verzameling toponymie van Marc Gillisjans vernemen we waar DE MEUZEGEMSE BOSSEN  lagen, nl ........................in   Rossem ! ! !
Net als een paar andere gemeenten, waar vroeger het bos overheerste, had zowel Rossem als Buggenhout, Dworp,  Everbeek en Sint Job in ‘t Goor, de bijnaam van "Bosuilen". Meuzegemse bossen 3.JPG


Helemaal onderaan in  Blakenbergen,  in het laagste punt, gekneld tussen de Robbeek en het oude Affligems laathof "van Overstraeten" op  de grens van Merchtem  en langs de noordzijde, de scheiding Meuzegem-Rossem en Rossem-Hoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1969.jpg

Deze bossen waren de uitlopers van het
Blakenbergbos.    Op dit privé domein zijn nu de prachtige herenhoeve van WDP en de idyllisch woonst van Mr. de B. waar te nemen.

 
IMG_1934.jpg

Meuzegem, Imde en Rossem, vormden vroeger 1 geheel . 

Meuzegem en Rossem dragen eenzelfde bijnaam (Bosuilen) en volgens de Laat -Middeleeuwse akten was de helft van Imdekouter onder de Meuzegem gelegen.

 

 

 

 

 

IMG_1951.jpg

HET BLAKENBERG BOS.

20 ha bos gelegen onder Merchtem, onder de het toponiem "Hobosch ".

Het lag tussen het hoogbos van de Heinsberg en  Blakenbergen.

Het bos bevat de bronnen van de Robbeek en men treft er verschillende bodems aan:   van gedegradeerde zandleem op klei over alluviale leem en zandleem tot grijsbruine zandleem. Dit komt de facto ook tot uiting in de vegetatie : populier, kastagne, beuk, eik, es en berk. Dit zijn de boomsoorten die wijzen op een vroegere bestemming als jachtgebied van een plaatselijke heer. En terecht vindt men hier nog de kleine bonte specht, de torenvalk, de holenduif, de steenuil en de bosuil. In 1986 liep er een bestemmingsvoorstel tot openbaar bosreservaat of openbaar natuurgebied.


wencenlas v Lux + Joanna v Bra.jpgDe jacht in de bossen :
Meuseghem 1386 op bevel van de Hertog (jachtrecht) moesten de honden ingekort worden : dwz, er werd een teen van de rechter voorpoot afgeknipt, zodat de honden bij het loslopen, geen topsnelheden meer haalden en het onmogelijk was om konijnen in de bossen te pakken te krijgen. Zo werd Hein Hinnebeen, vermoedelijk pachter op het "hof te Lovergem" ,  die land bewerkte op "de ketel" en op de Windmolenkouter, daarvoor beboet met "10 plakaeten" omdat zijn hond "nyet ghecort was, ende onbepoet" hij moest het weten want het werd afgekondigd "openbairlic in die kerke"
  

 

 

 

 

Het bos als schuiloord in roerige tijden.

Zo meldde de jaarlijkse kerkvisite van de deken die de controle's verrichtte op de parochies.  " ..... 1593..... Pastor .... ad syluas confugent ......milite ....", De pastoor was naar de bossen gevlucht om te schuilen voor de soldaten.  

 

Jagers en stropers :

Voorlopig hebben we maar een gevonden; Joannes Ludovicus Rampelbergh.
Geboren in Meuzegem  01.01.1841 zoon van Willem Rampelbergh en Maria Anna van den Borre.
Hij huwde in Steenhuffel in 1875 met Maria Theresia de Mol dochter van Charel de Mol, een van de beruchte stropers uit de boskantstraat van Steenhuffel; (een paar maal zijn geweer in beslag genomen, een paar boetes + veroordeling wegens het bedreigen van een boswachter).
Jean Louis werd in augustus 1874 jachtwachter bij Jean Baptist van Bellingen, maar gaf na 1 PV te hebben opgesteld zijn ontslag om zich definitief te vestigen als pachter op de Brandewijnhoeve in Steenhuffel. 

22:05 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.