29-05-11

De zieleherders , pastoors, onderpastoors van Meuzegem deel 1

 kledij 05b.JPG

 

 

 

 

Voordat onze kerk op 22 september 1112 aan de abdij van Dielegem werd afgestaan voor bediening en onderhoud, werden de eucharistievieringen verricht door wereldlijke priesters die betaald werden door de plaatselijke eigenaar, de Heren van Mosenghem ; nadien waren het meestal kanunniken uit de abdij van Dielegem.

Het feit dat meerdere onder hen prelaat werden bewijst dat die priesters bekwame en hooggeachte kloosterlingen waren.

 

 

 

 

  

 

 

1112     N 

De bediening van het altaar van Meuzegem (lees pastoor) werd voorgesteld en aangeduid door de abdij van Dieleghem, welke op dat ogenblik de kerk en dotatie beheerde. Zowel Imde als Meuzegem had toen elk een eigen pastoor tot minstens in 1258.

  

1283     N

Volgens het testament d.d. 1283 van Ludovicus van Levedael, Heer van Wolvertem , was er een pastoor in Meuzegem, Imde en Wolvertem.

 

1287    Boudewijn van Mösenghem      °?        +na 1287

zoon van N van Moseghem en Aleydis.    Vermeld als "Balduinus , Propheet de Mosenghem, presbyter " . Verbesselt veronderstelt dat het een priester is afkomstig uit het hof te Meuzegem.

We vragen ons af of die Boudewijn dezelfde persoon is die ook de missen deed in de Lodewijkskapel van het kasteel van Imde en die getuige is in een schenking van goederen in 1230 van Walterus de Sotteghem de toenmalige Heer van Wolvertem : "Balduinus, sacerdos et canonnicus noster" vrij vertaald , onze priester en kanunnik. Qua leeftijd moet Boudewijn dan vooraan in de 80 zijn in 1287, het is mogelijk.

Dat deze kasteelkapel in eigen beheer van de Heren van Wolvertem geen relevantie heeft met de abdij van Dielegem doet niets terzake vermits ook het gehucht Hasselt een hele tijd bediend werd door de priesters van Dielegem, en Hasselt valt namelijk onder de abdij van Grimbergen.

kruisbeeld b.JPG

 

cc 1440    Petrus Seghers     °?            + Dielegem 12.03.1464

"Anno 1462 die 12 martii, R.D. Petrus Zegers, canonicus, juris canonici, baccalaureus, nec non pastor in Meusegem" 

Hij was pastoor onder het prelaat van Liniaco.  Kanunnik van kerkelijk recht en bachelor in de godgeleerdheid.

 

1464 - 1470  Philippus van der Sijpen   °?           +30.10.1470

Seculier priester die bij zijn wijding gehoorzaamheid belooft aan de bisschop. Hij had dus geen binding met de abdij van Dielegem.

 

1481 - 1499  Carolus Lalleman          °?            +23.01.1500

"Anno 1500, saeculi decimi quarti ultimo, R.D. Carolus Lalleman, canonicus et annis decem et octo curatus de Meusegem, cujus labia semper stillarunt charitatis dulcedinem, pacem atque salutis remedia"

Deed 18 jaar dienst als pastoor in Meuzegem.   Men spreekt hier " van wie steeds de mond overliep van liefdadigheid".

   

1496   Petrus van der weerden       °?              +na1496

Petrus was "vice-cureyt"  in Meuzegem, de toenmalige naam voor onderpastoor.

 

1499 - 1510 Henricus Arnouts °? + 13.10.1510

"Anno 1510, die 13 octobris, R.D. Henricus Arnoldi, canonicus et pastor in Meusegem"

 

1510 - 1525  Joannes Foeghale       °?              +?

Kloosterling van Dielegem en verbleef in Meuzegem, waarschijnlijk op de pastorij.

 

1526 - 1531  Joannes de Teughele         °? cc 1480             +1538

Werd in 1537 de 36ste abt van Dileghem, hij volgde Cornelius van der Goes op die naar Middelburg ging. Joannes was de beheerder van de goederen van de familie de Merode, die op dat ogenblik de eigenaars waren van het Kasteel van Imde.

"Canonicus diligemensis et quinquennio rector parochialis ecclesiae meusegemiemsis, nec non domini de Merode, toparchae de Wolverthem, receptor anno 1531 praedecessoris sui Cornelii Goessi coadjutor electus eodem Medioburgum abeunte, mox abbas installatus est anno 1537. Vir fuit pius vitaeque exemplaris qui sesebonorum operum prototypon exhibuit, praedicans verbo quod exequebatur opere, justitia ac charitate sibi subjectos rexit, at breviter, attamen biennii tempore quo praefuit, religiosorum dormitorium ambitum itidem sive locum claustri, templo adhaerentem, sacrisque supplicationibus pro circuitu destinacum destructa hactenus et inculta industria magna restauravit. Praematura nobis morte erepius est anno 1538, ipso dedicationis archangeli Michaelis festo die, quo a principe coelestis exercitus, tamquam speciali mentio pro animabus justus, ut ejus labores merebantus, perduceretur in paradisum exultationis."

abt de teughele.JPG

Joannes de Tueghele afgebeeld op het rechterzijpaneel van het drieluik "de legende van Maria Magdalena "

 

21:55 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.