06-06-11

Geografische kaarten van Meuzegem (cfr.GIS) DEEL 3

 Ven en IVON.JPGVEN en IVON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VEN-gebieden ( 18.06.2003) zijn allemaal gebieden die op het gewestplan een groene bestemming hebben.

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen. Het zijn die gebieden waar natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats moeten komen om de Vlaamse natuur duurzaam in stand te kunnen houden. De Vlaamse overheid voert daarom in die gebieden een beleid dat is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu.

De natuurverwevingsgebieden (nvwg) vormen samen met de natuurverbindingsgebieden het Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). In deze gebieden is natuur evenwaardig aan andere functies, zoals landbouw, bosbouw of recreatie.   Deze gebieden zijn van belang voor de migratie van dieren en zelfs planten tussen de gebieden van het VEN.

 

Natuurlijke overstromingsgebiedenOverstroming , van nature uit.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overstroming, van nature uit.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevoelige en effectieve overstromingsgebieden

overstromingsgevoelig effectief.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recente overstromingsgebieden

Overstromingsgebied , recent.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:37 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.