10-06-11

de ZIELEHERDERS, pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 2

1531 - 1565          Adrianus van den Bossche    °?      + 1565

 

1565 - 1574          Livinus de Coudenberghe    °Brussel cc 1538   +Dieleghem 02.08.1603 

Kopie van 7 geslachten coudenberg.jpgAfkomstig uit een patriciërsfamilie die deel uitmaakte van de zeven geslachten van Brussel. Hij werd priester gewijd in 1559 en werd rond 1565 pastoor te Meuzegem. Het waren zijn activiteiten die beslissend waren voor zijn de aanstelling in 1574 als abt in Dieleghem. Onder die activiteiten verstaan wij de wederopbouw en het bemeubelen van de pastorij, die verwoest werd door brand naar aanleiding van een fout tijdens de lopende werkzaamheden. Dit moet gebeurd zijn rond 1570. Adrianus werd ook geliefd voor zijn spaarzaamheid, zijn boekhouding en zijn eenvoud , na de brand kocht hij "simpele" meubelen .  

In 1578 werd hij verjaagd uit de abdij door een bende "beeldenstormers" zodat hij letterlijk op straat moest gaan bedelen om zich te voorzien in zijn levensonderhoud. Pas in 1585 kon hij terugkeren naar de abdij. Hij werd begraven in het koor van de abdijkerk van Dielegem. "Brusellis oriundus ex patricia coudenbergana illius oppidi familia, hujus monasterii canonicus et pastor in Meusegem, eo ex munere ad moderandum diligemense coenobium anno 1574 assumptus. Ei praefuit tempore admodum acerbo ac calamitoso, nam anno 1578, praevalente seditiosorm hominum, haereticorum nempe ac iconolastrarum potentia, totoque fere Belgio ac ipsa civitate bruxellensi a naturali principe suo Philippo II, Hispaniarum monarcho, nec quidem obsistentibus piis catholicisque civibus, turpiter deficiente : coactus fuit utpote vicinus continuis "

 

1574 - 1587       N


 

1587 - 1590       Joannes van den Bosch           °?         + 24.10.1595

Kwam van Denderleeuw, waar hij 15 jaar lang pastoor was. Intussen was hij ook nog 7 jaar lang subprior van de abdij. "Anno 1595, die 24 mensis octobris, communem mortis legem subiit R.D. Joannes van den Bosch, canonicus et quandam septennio hujus conventus subprior, exinde pastor triennalis in Meuseghem et demum lustro curatus parochiae Leeuwensis super Teneram."

 

 

1590 - 1601        Joannes van Wassenhove       °?          +Dielegem 19.11.1601

Kanunnik, daarna provisor van de abdij en later ook Pastoor te Meuzegem. In die woelige tijden van einde 16e eeuw, wordt hij meermaals direct en indirect vermeld. Zo ging een deken van het bisdom jaarlijks op kerkvisite (lees controle) bij de parochies. Onder Joannes' bewind vinden we drie vermeldingen terug : Mieuseghem 1593 , inwoners vluchtten de bossen in voor de soldaten. Meuseghem 1596, de  pastoor woonde in de kerk, zonder zijn meid. Meuseghem 1598, de pastoor moest binnen de 14 dagen de kerkvensters dicht maken, of voorzien van ruiten, zoniet mochten er geen vieringen meer plaats vinden. "Anno 1601, die festo sanctae Elisabethae vidua, vitae suae metam finivit R.D. Joannes Wassenhoven, canonicus et olim hujus domus provisor, et dein in Meuseghem pastor."

 

 

1602 - 1604         Gerardus de Smeth        °?                 +na 1610

Hij was eerst pastoor van Heembeek, later in 1599 subprior van de abdij en nadien pastoor van onze parochie. In 1608 werd hij deservitor (lees priester/kapelaan) van Zellik en nadien in Sint Agatha Berchem.

 

 

1604 - 1616            Joannes de Booms         °? cc 1575      + 1661

Hij liet rond 1609 de pastorij herstellen na brandschattingen van rondtrekkende legerbendes. Waarschijnlijk hebben zowel de pastoors, kerkmeesters en abdij gedurende 15 jaar fondsen ingezameld om de herstellingen aan het gebouw te bekostigen. De archieven vermelden dat er geen rente berustte op de pastorij en dat het gebouw op 300 gulden wordt ingeschat.

 

 

27.02.1616 - 01.04.1632    Bartholomeus van den Perre     °?          + 02.02.1637

H° Meuzegem.JPGVooreerst subprior van de abdij en nadien pastoor van Heembeek van 1613 tot 1616. Na zestien jaren dienst als parochieherder te Meuzegem, keerde hij in 1632 terug naar Heembeek als pastoor.

Hij startte in 1616 met het eerste doop- en huwelijksregister, in 1619 met het overlijdensregister.

"Anno 1637, die Purificationis beatae Virginis Mariae, viam universae carnis ingressus est, R.D. Bartholomaeus van den Perre, canonicus, a 1616 rector parochialis ecclesiae de Meuseghem tempore sedecim annorum, qui exin heembecanam quadrennio moderatus est. Vir egregie litteratus, sacrae scripturae lectioni perquam addictus et ejusdem intelligentiae magnopere gnarus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.1632 - 22.11.1648      Martinus van Vianen     °cc1590      +Dielegem 22.11.1648

martinus van Vianden.JPGPriester gewijd in 1610, nadien subprior van de abdij. Hij werd op 03.03.1626 pastoor in Jette tot 27.04.1632. Waarschijnlijk was Elisabeth Vianen zijn zus en ook zijn meid, zij stierf te Meuzegem op 21.11.1645  

"Eodem anno, die festo Praesentationis beatae Mariae Virginis, R.D. Martinus van Viane, canonicus et subprior, dein, a 5 martii 1626 duodennio pastor de Jette, et exin, anno 1638, rector parochialis ecclesiae Meusegemiensis, qui oves directioni suae commissas indefesso labore vigilanter admodum et sollicite moderatus est : professionis 38."

 

 

13.12.1648 - 1665     Gerardus Vranckx     ° cc1600       +Dielegem 17.07.1670

gerardus vranckx.JPGPriester gewijd in 1620 en nadien subprior van de abdij. Behaalt de titel van bachelor in de Godgeleerdheid. Onderpastoor in Heembeek in 1645 , pastoor in Jette en Ganshoren in 1648. Als pastoor van Meuzegem liet hij in 1658 twee klokken hangen in de kerk van Imde. Hij hing zijn pij aan de kapstok in 1665 en stierf uiteindelijk aan de pest.

"Anno 1670, die 17 julii, inter mortales ess desiit R.D. Gerardus Vranckx, hujus aedis canonicus, sacrae Theologiae baccalaureus et subprior, exin anno 1648 pastor in Jette, et sequenti in Meuseghem, qui munia pastoralia eximia chriate, peste infectis diu noctuque, spreto mortis metu etiam inserviendo, intrepide obivit, jubilarius, catharro obrutus, aetatis 70, professionis 50."

 

 

07.11.1665 - 01.09.1669         Blasius Cuvelier alias de Cuyper      °1619           + 01.09.1669

Bl de Cuyper.JPGPriester gewijd in 1641. Hij was circator van de abdij, wat betekent dat hij verantwoordelijk was voor de orde en tucht binnen de gemeenschap. Hij was 8 jaar subprior, en novicemeester (= hoofd van de kandidaat-kloosterlingen die hun proeftijd doormaken ) van de abdij. Toen ook in de herfst van 1669 de pest uitbrak in Meuzegem werd hij samen met de families, de Gronckel, Theeus en Mockaert slachtoffer van deze epidemie. Hij is gestorven te Meuzegem, doch niet begraven op het kerkhof, vermoedelijk in de Lazerije op Nieuwerpoorten. "Eodem anno, die 1 septembris, vitae cursum complevit R.D. Blasius Cuveliers, canonicus, successive hujus monasterii circator octennio subprior, novitiorumque magister, exin anno 1661 curatus de Meusegem, vir apprime litteratus, peste ibidem infectus ac conditus, aetatis 50, professionis 28." 

19:56 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.