22-07-11

Zieleherders, Pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 4

07.09.1718 - 1743 Joannes Baptist Provoost    °Antwerpen 1670       +?15.07.1745

provoost 3.JPGLegde gelofte af in 1690 en werd 3 jaar later tot priester gewijd.  Was prior van de abdij van 1698 tot 1718.  Hij liet de pastorij in 1733 helemaal opnieuw bouwen: zij wordt op dit ogenblik gerestaureerd.   Hij stelde het Broederschap van het Sacrament in.(zie uitgave " het Hooghweerdigh Heyligh Sacrament ")sacrament.JPG

"Anno 1745, die 15 mensis quintilis, viam aeternitatis ingressus est R.D. joannes Baptista Provoost, Antverpiensis, canonicus, qui ob morum suavit tem et animi candorem prior constitutus, eo munereper quatuor lustra sedulo perfuntus est, regulae et Ordinis statutorum exactissimus observator; demum ab anno 1718 moderator ecclesiae parochialis de Meuseghem, ejusdem oves viginti et septem annorum tempore sermone et exemplo vigilantissime pavit, et ibidem vivere desiit aetatis 75; professionis 55, sacerdotii 52, jubilaei 5."

 

 

 

  

 

1744 - 1745 Dominicus Alexander de Hertog °Brussel 08.01.1671 + Brussel 17.10.1758 

A de hertogh.jpg

Hij deed gelofte op 08.10.1694 en werd priester op 16.06.1696.   Na 24 jaren dienst in de abdij werd hij onderpastoor in Denderleeuw van 1725 tot 1729, daarna in Heembeek en ten slotte onderpastoor te Meuzegem. thomaes philippus 3 b.JPG

Meuzegem verkreeg een onderpastoor naar aanleiding van een betaling van 6000 gulden aan de abdij van Dielegem voor 4 wekelijkse missen en twee jaargetijden voor de zielerust van de grootouders van moeders kant van kardinaal Thomaes Philippus d’Alsace, een zoon van de Heren van Wolvertem. Mede door die bijkomende eucharistievieringen werden in elk van de 4 kerken een onderpastoor aangesteld.

"Anno praefato, pridie festi sancti Lucae evangelistae, in refugio nostro bruxellensi denatus est R.D. Dominicus Alexander de Hertogh, Bruxellensis, hujus domus canonicus ; qui ob singulare dexteritatis specimen, quod in minoribus obedientiis praebuit, ad majors destinatus, primum cellarii annis aliquot, tum provioris per annos viginti et quator, munia gessit ; qua epocha ipso providente quamvis multiplicibus curis occupato, templi etiam abbatialis alitudo fundata fuit. Superioribus mandantibus dein in vinea Domini operarius collocatus, in Leeeuwis super Teneram primo, dein Heembecis, demum in Meuseghem haud ignavis pastoris functus est officiis, quibus in locis dum vicariam subit curam, talentum sibi a Deo concreditum grego dominico impendit ex animo, infirmis pro solatio, egenis pro subsidio, omnibus pro concilio ; tandem senescens rectoris titulo in refugio nostro bruxellensi receptus, post tria alia lustra placide in Domino quievit aet tis suae anno 88, professionis 65, saceerdotii 63, jubilarius."

 

16.07.1745 - 30.10. 1748 Petrus Servaes °Brussel 31.01.1699 + 06.02.1771

H servaes.jpgNorbertijn van Dielegem. Legde gelofte af als Franciscus Hermanus Servaes op 11.12.1720 en werd priester gewijd op 07.03.1723.   Was eerst vier jaar onderpastoor in Denderleeuw en werd dan prior in de abdij.   In 1738 werd hij onderpastoor te Wolvertem en in 1748 pastoor. Hij begiftigde de Kerk van Wolvertem met een vergulde ciborie d.d. 1750 en een zilveren Brusselse kelk d.d. 1754. Bij de abdijverkiezingen van 1749 verkreeg hij 4 eerste stemmen, 14 tweede stemmen en 10 derde stemmen.IMG_0464.jpg

Hij ontving in Meuzegem in 1747 een zilveren monstrans met Augsburg keurmerk, afkomstig van Prinses Maria Ludovica de Lobkowitcz, douairière de Tour et Tassis. (zie uitgave "Kerkelijk erfgoed " )

Hield zijn notities bij in schriftjes, waaronder "Notitie boeck van de Pastoryes van Meusegem en Impde" in verband met een beurtrol en verdeling van de Goddelijke diensten in de kerken van Meusegem en Impde. (zie uitgave "Notitie boeck van de Pastoryes ....")

Wegens zijn gezondheidstoestand bekwam hij de toelating van het bisdom Mechelen om de mis op te dragen in de pastorij van Wolvertem.

"Anno 1771, die 6 mensis februarii, mortus duram legem subiit R.D. Petrus(in religione Hermannus) Servaes, bruxellensis, canonicus ; vir bonae indolis et pacificus, qui primum quadrennio capellanus in Leeuwis supeer Teneram, tum prior et juniorum director constitutus, quos curae suae concreditos habuit, ad norbertinae perfectionus normam deduxit. Anno 1745, factus pastor in Meusegem; et triennio post in Wolvertem, utriusque loci parochianos tum misericordia, tum charitate exima nec non instructione assidua pavit ; aetatis 72, professionis religiosae 53, sacerdotii 51, jubilarius."

 

 

1745 - 1746 ? Alexander Franciscus Sigaut °Brussel 00.02.1714 + 12.06.1765

Deed geloften op 20.07.1734 en werd gewijd op 01.03.1738. Na meerdere ambten in de abdij , werd hij aangesteld als onderpastoor te Wolvertem in 1742. Nadien werd hij supprior, prior en novicenmeeter in Dielegem. Bij de prelaatverkiezingen in 1749 had hij 3 eerste stemmen, 6 tweede stemmen en 1 derde stem. In 1751 werd hij pastoor te Jette.

"Anno 1765 , die 12 mensis junii, mortem oppetiit R.D. Alexander Sigaut, Bruxellensis, hujus coenobli canonicus ; vir ingenia praestans, memoriae tenax, nec non divini verbi praeco facundus, qui varia munia, ut cantoris, sacristae, vicarii in Wolvertem, vice pastor in Meusegem, supprioris, prioris ac novitiorum magistri obire jussus, iis omnibus zelose admocum et magna cum laude functus est; demum, anno 1751, pastor jettensis electus, parochiam hanc iisdem zelo ac laude ad obitum usque rexit ; aetatis 51, professionis religiosae 31, sacesdotii 27.

 

 

30.10.1748 - 1771 Joannes Baptist van den Daele  °Heembeek 19.01.1712    +Brussel (refugehuis) 18.09.1789.

vd daele.jpgHij studeerde wijsbegeerte in Leuven, trad daarna in Dielegem, legde gelofte af op 16.10.1732, werd priester op 25.02.1736. Wapen vd Daele.JPG

Hij behaalde het Baccalaureaat in de Godgeleerdheid te Leuven en bekleedde gedurende enkele jaren het ambt van Cellarius in het klooster. In 1747 werd hij onderpastoor te wolvertem, en op 31.10.1748 onderpastoor te Meuzegem. Enkele maanden later werd hij pastoor te Meuzegem op 12.01.1749. Zijn naam stond op een klok die door de prins van Turn en Tassis in 1768 aan de kerk van Imde werd geschonken.

In 1757 vernieuw de hij het strooien dak van de tiendeschuur, gelegen vooraan de straat en verrichtte herstellingen aan de stal. Een jaar later in 1758 liet hij een houten wagenhuis optrekken voor 200 gulden, want hij had een nieuwe berliner-koets gekocht voor 147 gulden en twee paarden voor 215 gulden en 15 stuivers. Hij had ook een meid in dienst, met een vergoeding, benevens kost en inwoon voor 28 gulden en een halve patakon met Nieuwjaar. Hij betaalde zijn knecht 20 guldens per jaar. Zelf had hij nog dagelijks recht op 3 potten bier en op de zon- en feestdagen, twee potten. Jaarlijks brachten de tienden van Meuzegem 1106 gulden op.

authaers.JPGIn 1769 stelde hij het " Broederschap van de gedurige Aenbiddingh van het Alder Heijlighste Sacrament des authaers " in.

abdij dielegem.JPG

 

 

Op 13;04.1771 werd hij verkozen tot 50e abt van Dielegem, met 9 eerste stemmen, 14 tweede stemmen en 5 derde stemmen.    In 1773 liet hij de pastorij van Wolvertem vergroten.

Hij liet de bib van de abdij van Diligem rijkelijk bemeubelen, bouwde een groot gastenkwartier en legde de grondvesten van de prachtige prelaatswoning.   In 1776 liet hij een nieuwe kerk voor Jette bouwen.

grafsteen 2.JPG

 

Zijn gedenksteen die oorspronkelijk in het koor lag, werd bij de vernieuwing van onze kerk in 1860 naar achteren geplaatst, in de doopruimte.  " D.O.M. Memorie van Joannes Baptist van den Daele pastoir deser prochie, ten tyde van ... jaeren "

"Natus in Heembeka, prope Bruxellas, anno 1701, die commemorationis omnium fidelium defunctorum, parentibus honestis. Humanioribus litteris Bruxellis imbutus ac philosophiae cursu Lovanii absoluto, sub candido sancti Patris Norbertii vexillo militaturus, monasterii nostri diligemensis societate impetrata, ac emensio biennali probationis tempore, in eo solemnia emisit vota die 16 octobris 1732 ; sacro dein presbyteratus ordine insignitus 25 februarii 1736, Lovanium theologia imbuendus transmissus est, ubi in alma universitate pro baccalaureatu graviter disputavit. Redux inde mox cellarius constituitur oeconomica sollicitudine annis pluribus gessit ; cumque ad altiora aptus esset, pastoralibus cures primo in Wolvertem, dein in Meusegem, Christi oves sibi concreditas verbo pavit et exemplo, iisque aestimatissimus, pauperibus vero compatiens ac benignus, in catechizandis rudibus et assistendis sibi commisso insudat, Diligemio inopinate patre sue Ferdinando Valvekens, abbate dignissimo, orbato, communibus confratrum suffragiis prae caeteris dignior visus est Joannes Baptista ut huic in eadem dignitate succederei. Itague, nominante augustissima Romanorum imperatrice Maria Theresia, die 21 aprillis 1771 toto applaudente gremio, monasterii clavo admotus, et 13 maiiinstallatus, die 26 ejusdem mensis solemniter pontificalibus insignitus est. Porro praelaturae viam ingressus, eximiam quam de se consitaverat expectationem non sustinuit modo, sed superavit : regulae eximius ac statutorum observator tenacissimus, pietate in Deum ac beatam Virginem nulli secundus, frugalis et sobrius, monasterio etiam manum admovit, forulos ex serinio magnificos, libris bibliothecae peramplae recondensis, 7000 florenorum pretio, construi, et aedificum vastum hospitibus, nec non ecclesiam parochialem jettensem aedificari curavit, et insuper fundamenta domus abbatialis posuit. Interim corpore adhuc integerrimo, dum liberiori mente Deo vacaturus religiosae vitae sedulo incumbit, hydropisi pectorali correpsus, Bruxellis, in coenobii sui refugio, diem vitae clausit novissimum anno 1789, 18 mensis septembris ; aetatis 77 , professionis 57, sacerdotalis unctionis 53, dignitatis abbatialis 18, jubilarius ac totius gremii senior. Conditus in coemiterio parochiae jettensis, sepultura in ecclesiis Josephi, hujus nominis ii, imperatoris edicto prohibita."  

01:20 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.