29-07-11

Zieleherders, Pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 6

1786 - 18.11.1786 Ferdinand van Lanckvelt °Grimbergen 25.12.1747 +Dielegem 18.11.1786

Legde gelofte af in 1770 en werd twee jaar later priester.  Werd achtereenvolgend circator, supprior, prior en novicenmeester in Dielegem.   In 1786 werd hij heel kortstondig hulp priester in Meuzegem. 

" Anno praefato, die dedicationis basilicarum Sanctorum Petri et Pauli, mortali e vita migravit R.D. Ferdinandus van Lanckvelt, grimbergensis, natus 25. Decembrus 1747, instituti nostr norbertini ab anno 1770 professione canonicus ; vir prae mansuetudine omnibus amablilis, subprioris, prioris ac noitiorum directoris, demum coadjutoris in Meuseghem, unde ob infirmitatem continuam, vehementesque sanguinis vomitus ad abbatiam reversus, in eadem vitam finivit, aetatis 39, professionis 16, presbyteratus 14."

 

 

1789 - 1796 Joannes Josephus de Billemont °Brussel 24.12.1754 +Brussel 29.03.1802

Gelofte afgelegd in 1779. Onderpastoor in Meuzegem tijdens de beroerde tijden, nadien biechtvader in de priorij van Klein - Bijgaarden in 1796. In 1797 deed in stilte missen in en voor de gemeenschap van Jette.

"Anno 1802, die 29 martii, subitanae morte e vivis ereptus est R.D. Joannes Josephus de Buillemont, Bruxellis prognatus in vigilia Navitatis Domini 1754, hujus coenobii afecta anno 1779 professus ; Brusellis, in sede brachialis mane mortuus repertus"

 

 

1792 - 1794 Jacobus Antonius Godefrodus Willebeeck °Brussel 1753 +Meuzegem 09.12.1825

Legde gelofte af op 13.05.1779., werd daarna supprior in 1789. In 1792 bij de eerste invasie controles door de Franse troepen werd hij voor twee jaar onderpastoor te Meuzegem. Op 15.06.1795 werd hij pastoor te Rossem en daar werd hij voor mogelijke arrestatie en deportatie beschermt door de dorpelingen die hem onderbrachten in een boerderij dicht bij de kerk. Zij brachten hem gedurende jaren voedsel en drank.

In 1824 trok hij zich terug op de pastorij van Meuzegem bij confrator Troismarie.

 

 

03.09.1794 - 1803 Hermanus Andreas Josephus Michel °Brussel 30.11.1752 + Wolvertem 1823

michel.JPGLegde gelofte af in Dilighem op 10.04.1744 en zijn priesterwijding gebeurde op 21.09.1776. Hij was supprior van de abdij en in 1785 werd hij onderpastoor te Wolvertem.   Hij was eveneens onderpastoor in Rossem van 1788 tot 1795, en tegelijkertijd ook onderpastoor van Meuzegem in 1794 . Daar werd hij definitief pastoor op 15.06.1795.aff 12.jpg

In 1796 werden de abdijen van Affligem, Grimbergen, Groot-Bijgaarden en ook Dielegem geplunderd, vernield en afgebroken. De kanunniken van Dielegem werden op 10.11.1796 verdreven en gedeporteerd naar een eiland voor de Bretoense kust.

franse rev 3.jpgIn die roerige tijden werden de kerken gesloten, moesten de overgebleven priesters of de "haatgelofte" afleggen of onderduiken. 

Ook de kerk van Meuzegem bleef in 1796 gesloten en de parochianen verzamelden op het kerkhof om er te bidden en zingen, terwijl op het zelfde tijdstip, op de boerderij van de familie Huysegoms, op amper 200 meter van de pastorij, pastoor Michel de mis celebreerde.  Veiligheidshalve was onze pastoor verkleed als boerenknecht.  Om niet ten prooi te vallen aan de controles van de Franse agenten, stonden er steeds klompen aan de deuren van de huizen. Wanneer de tippen van de klompen naar het huis gericht waren, mocht hij binnen komen, waren de tippen naar buiten gericht, was dat het signaal om zich uit de voeten te maken. Hij had het financieel heel moeilijk, hij had geen inkomsten meer omdat de tienden waren afgeschaft.

michel 2.JPGNa het concordaat van 1802, een overeenkomst tussen de Paus en Napoleon, was er weer een vrije uitoefening van de godsdienst en werd hij in 1803 pastoor te Wolvertem.  In 1821 maakte ziekte hem bedlegerig en liet hij zich regelmatig vervangen. Een testament werd opgemaakt op 09.04.1822 waarbij de verkoop van zijn goederen wordt geschonken aan het " Bureel van Liefdadigheid" , de voorloper van de huidige OCMW. Het bureau moest dan brood uitdelen aan de armen.

 

 

1795 - 1803       Gerardus van Eggeren   °Attenhoven 09.03.1767   +Merchtem 06.02.1850

eggeren 1.JPGZoon van Baron van Eggeren, burgemeester van Landen.  Hij deed geloften op 08.10. 1792 en werd gewijd in 1793. Was 8 jaar onderpastoor te Meuzegem en later ook hulp in Wolvertem. Tijdens " de besloten tijd " ging hij in het geheim sacramenten toedienen in alle parochies van Wolvertem. Hij bood onderdak en schuilplaatsen aan andere priesters.  In 1810 werd hij pastoor te Brussegem waar hij verbleef tot in 1847. In 1850 sterft hij, als laatste kanunnik van Dilighem.

 

 

1803 - 1836      Petrus Leopoldus de Troismarie °Hoepertingen 1758    +Meuzegem 01.08.1837

troismarie.JPGHij werd geprofest op 08.09.1785 .   Onderpastoor te Heembeek en later onderpastoor te Wolvertem vanaf 1794.   Hij leefde ondergedoken tijdens de "besloten periode" . Wanneer hij pastoor te Meuzegem werd, startte hij terug met de ° X en +registers.

klok 2.jpgToen de boerenkrijg in 1798 letterlijk werd "ingeluid" moest op Frans bevel alle klokken verwijderd worden. Deze werden op de Coudenbergh te Brussel ingezameld, verbrijzeld, en naar Frankrijk vervoerd. Daarom schonk de Troismarie onze kerk terug twee nieuwe klokken , de kleinste werd ingezegend op 29.03.1805 en een tweede grote van 1048 pond op 09.05.1837. (zie ook artikel "Bim bam Meuzegem")  

Andere bronnen vermelden dat hij in zijn laatste levensjaren, zijn vermogen wegschonk aan de kerk en aan het Weldadigheidsbureau.   In 1811 schonk hij nog 500 franken aan een 40-tal inwoners van Meuzegem.

 

 

1807 - 1814   Joannes Reyers    °Mechelen 1775 ?       +?

Broer van Isaac, pastoor van Imde volgde zijn broer op in 1807. Was voordien onderpastoor te Malderen. In 1814 werd hij pastoor te Beigem.

 

 

1814 - 08.10.1818     Joannes Baptist Tielens ° ?      + ? 08.10.1818

Onderpastoor te Meuzegem. Kloosterling- minderbroeder Leuven

 

 

1824 - 1826       C.C. Lemmens     °?       +?

Lemmens.JPGDeken en pastoor Liezele

 

 

 

 

 1828 - ?          Joannes Baptist Meeuws    °?     +?

Deken en Pastoor St Amands

  

 

1835 - 10.02.1838      H. S. Calders     °?       +?

Caldens.JPGCoadjutor in 1835 en deservator in 1837 .

 

 

10.02.1838 - 29.12.1848      Joannes Baptist Cordemans     °Rotselaar 01.03.1801     +Leuven 22.06.1855

cordemans.JPGPriester gewijd op 20.02.1837 en onderpastoor te Leuven.

 

23:10 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.