03-08-11

Zieleherders, pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 7

29.12.1848 - 03.06.1876  Philippus Josephus de Pauw  °Brussel 24.05.1805   +Meuzegem 03.06.1876

de Pauw.JPGPriester gewijd op 17.08.1828, onderpastoor te Herne op 30.06.1829 en daarna te Pepingen. de pauw 1.JPG

kerk vroeger.JPGHij liet de oude kerk afbreken rond 1859 , en terug opnieuw opbouwen d.d. 1860 met een nieuw hoogkoor en dwarsbeuk. De zijbeuken werden verbreed en de muren en het dak werden twee meter hoger geplaatst dan voorheen. Van de oude kerk bleef enkel de toren, en de kolommen met spitsbogen over.  Tijdens de afbraakwerken en het bakken van nieuwe stenen ter plaatse, verdween het "Mirakuleuze Steenen beeldt van O.L.V." en ook de zilveren kelk die pastoor Justus Sterckx.jpgBuyck in 1671 schonk als bedanking voor de genezing van de pest.

 

De vernieuwde kerk werd ingewijd op 28.09.1863 door zijne Eminentie Kardinaal Engelbert Sterckx uit Oppem-Brussegem

 

 

 

 

22.09.1876 - 08.10.1915   Carolus Ludovicus Schuermans   °Hingene 10.02.1838    +Meuzegem 08.10.1915

schuermans 5.jpgschuermans 3.JPGPriester gewijd op 23.12.1865 .   Gaf 4 jaar les aan het Sint- Romboutscollege te Mechelen van 1865 tot zijn benoeming tot onderpastoor te Wolvertem op 09.10.1869. Na 7 jaren werd hij pastoor te Meuzegem en onder zijn bewind kwam in juli 1877 parohieanen van de parochie Ossel over naar onze parochie, schuermans 2.JPGvooral kinderen, die onderricht kregen in de kerk van Meuzegem. Osselt maakte toen veel bezwaar hiertegen.

In 1908 liet hij de twee voorste vieringen van de toren in de kerk toemetselen en verplaatste hij de twee zijdeuren van het kerkportaal en de twee wijwatervaten . Dit om tijdens de eucharistievieringen de mannen te beletten te blijven staan achter de vieringen van de toren.

Schuermans.JPGDe pastoor kweekte zelf geneeskrachtige kruiden, en werd daarom de "groenen doctoor" genoemd.

In zijn laatste levensjaren was hij verlamd aan de vingers en werd tijdens het begin van de oorlogsjaren geholpen door Daniel Jules Delestre, witheer en norbertijner van Grimbergen.

 

 

 

 

 

1914  -  1915      Jules Delestre  °Nieuwenrode 28.04.1881  +Grimbergen 07.01.1967delestre 5.JPG

delestre.jpgHij trad te Grimbergen in op 10.09.1902 en werd op 09.10.1900 gekleed. Zijn eeuwige gelofte legde hij af op 09.10.1905 onder kloosternaam "Daniel". 

Hij was enige tijd in Meuzegem hulppriester voor pastoor Schuermans.

Op 30.03.1923 werd hij pastoor te Grimbergen.

delestre 6.jpgZijn belangstelling voor de geschiedenis van de abdij van Grimbergen was groot en daarom bracht hij veel tijd door in de archieven. De heemkring " Eigen Schoon" bundelde al zijn archieven tot twee prachtige boeken. Hij publiceerde kroniekjes in het parochieblad, wekelijks, 37 jaar lang.

delestre 2.jpg

 

Na zijn ontslag als pastoor op 23.06.1957 benoemde men hem tot "pastoor" in het H. Hartrusthuis. Hij vierde in 1966 zijn diamanten priester-jubileum, bijna blind zijnde.

 

 

 

 

 

10.11.1915 - 26.06.1926    Carolus de Bisschop   °Kobbegem 19.02.1863   +Kobbegem 27.08.1926de bisschop 2.jpg

Priester gewijd op 31.05.1890. Onderpastoor te Perwez en Linkebeek en onderpastoor te Merchtem op 10.02.1897.   Toen de ziekte hem te veel werd, nam hij ontslag en wou in zijn geboortedorp begraven worden.

 

 

 

08.07.1926 - 03.03.1938 Aloysius Joannes Ceulemans °Kontich 20.03.1876 +Meuzegem 03.03.1938Ceulemans.JPG

ceulemans 1.JPGPriester gewijd op 24.05.1902.  Onderpastoor te Evere op 05.03.1903.  

Hij liet onze kerk schilderen in oktober 1935 volgens de plannen van kunstschilder Jacobus Martinus van Camp, witheer van Grimbergen. 

Ceulemans1.jpg

 

Kreeg op het einde hulp van de Grimbergse pater Norbertijn Adrianus Fredericus Tavernier.

 

 

 

 

1935  -  16.03.1938       Adrianus Fredericus Tavernier      °?        +?

pater Norbertijn van Grimbergen, hulppriester

 

 

 

16.03.1938  - 18.07.1952    Norbertus Gerardus Peeten   °Antwerpen 07.11.1881  +Postel 28.07.1959

peeten 1.JPGNorbertijn van Postel.
Na zijn intrede twijfelde hij sterk aan zijn roeping en keerde naar Antwerpen terug waar hij de boekhouding verzorgde van Antwerpse bedrijven. Hij reisde als handelsreiziger veel in Duitsland. Hij was veeltalig en van alle markten thuis. Zijn filosofische gedachten bracht hem terug naar Postel en hij trad terug in voor het oorlogsgebeuren.  Hij werd opgeroepen in het leger en moest na WO I zijn noviciaat herbeginnen. Hij werd uiteindelijk geprofest op 11.07.1920 en priester gewijd op 08.04.1923.
In 1926 werd hij onderpastoor in Dessel,en ook te Antwerpen OLV Middelares maar werd dan teruggeroepen door de abdij om prior en leraar te worden in de wijsbegeerte. Na een lange ziekte werd hij in 1931 onderpastoor in Berchem.
Van Peeten was bekend dat hij een "boeiende verteller"  was, zo deed hij er minstens 3 jaar over om een jaarlijks huisbezoek af te ronden.Peeten.jpg

Er werd verteld dat hij zijn parochianen Gregoriaanse gezangen aanleerde en alsook  Vlaamse kerkliederen.
Bij de inval van de Duitse troepen in mei 1940 sloeg hij op de vlucht voor 17 dagen.
Drie jaar later op 23.06.1943 moesten hij en zijn parochianen afscheid nemen van hun klokken. (zie ook artikel "Bim Bam Meuzegem").

Na het evangelie van de eerste mis op zondag 30.12.1951  wilde pastoor Peeten naar de preekstoel gaan, maar op de onderste trede van het altaar misstapte hij en viel in het koor. Met gebroken bekken bleef hij 5 maanden immobiel. Op 07.06.1952 werd hij van het Sint-Janshospitaal terug naar de pastorij gebracht waar hij 1 dag later zijn ontslag gaf.

10:44 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.