01-09-11

Zieleherders, pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 8

08.05.1940 - 00.06.1940    Petrus Joannes de Baerdemaeker   °Imde 22.05.1883    +Imde 20.11.1961

Baerdemaeker b.JPGGeprofest in Mechelen 03.04.1910. Leraar aan het St Aloysiuscollege te Geel op 03.02.1910. Leraar aan het St-Stanislascollege te Berchem Antwerpen 08.09.1920. Bestuurder directielid van Sint Alexius Grimbergen op 02.03.1933  

baerdemaeker c.JPGVerrichtte de eucharistievieringen tijdens pastoor Peetens’ afwezigheid en vertrok 1 maand later naar Bollebeek 14.07.1940 om er pastoor te worden. Rustend priester te Imde op 20.10.1950. Ridder in de orde van Leopold II

 

 

 

 

 

 

 

17.08.1952 - 01.04.1969     Ludovicus Verhasselt     °Grimbergen 15.03.1904   

verhasselt 2.JPG

Klok 5.JPGLegde gelofte af in Scheut 1923 bij de Jezuïeten en werd priester in 1929.

Hij was 16 jaar missionaris in China en kon daarover veel verhalen vertellen die door de jeugd erg gesmaakt werden.

Hij werd daarna onderpastoor te Mollem en in Kalfort. Hij was bijzonder fier op zijn bonnet met vier hoeken, die ene hoek meer bekwam hij door zijn doctoraat in de Godsgeleerdheid.  Ook liet hij een vlag vervaardigen bij het 40-jarig bestaan van de bond. Deze bond was P7060034_foto.jpggegroeid uit het "Broederschap van de Heijlighe Roosenkrans" uit 1756. verhasselt 1.JPG

Hij liet twee klokken wijden op 20.12.1953 (zie ook artikel "Bim Bam Meuzegem")

Liet in 1954 de kapel van OLV Lourdes bouwen en 4 jaar later de kapel OLV ter Nood te Linthout.

Hij is ook co-auteur van "de geschiedenis van Wolvertem".

Op rust gesteld ging hij in Steenhuffel wonen en schreef eveneens als co-auteur " de geschiedenis van Steenhuffel" .

Werd door de parochianen gerespecteerd als "botanicus" omdat hij er een belangrijke collectie kruiden en zeldzame planten op na hield.

In 1956 liet hij het beeld van het H. Hart inhuldigen.

 

 

 

 

 

 

09.05.1969 - 05.03.1983       Ludovicus Saerens    °Merchtem 1913   +Meuzegem 05.03.1983

saerens 3.JPGNorbertijn van Grimbergen sinds 1932. Verzorgde onze parochiale diensten van 02.01.1952 tot 17.08.1952 maar trad definitief aan op 01.04.1969. Hij organiseerde een "grote schoonmaak" van de kerk van october 1972 tot maart 1973.

saerens 2.JPGMet vele handen werd de witte zandsteen van 6 pilaren en 6 spitsbogen weer bloot gemaakt. Ze werd opnieuw geschilderd. Helaas, na een slecht werkende verwarmingsketel die begin 1981 defect geraakte , werd de kerk in juli 1981 helemaal afgewassen, en in maart 1982 terug geschilderd.

Ook pastoor Saerens was geïnteresseerd in Heemkunde, daarvan getuigen allerlei werkjes die hij maakte voor "Berla".

 

 

 

 

 

1984  - 19.10. 1994    Jean Marie Emile Becker    °Brugge 04.07.1921    +Meuzegem 19.10.1994

becker 3.jpgbecker 5.JPGVolgde humaniora in het college te Hasselt en trad binnen bij de Benedictijnen van de abdij Keizersberg te Leuven. 

Hij werd er priester gewijd op 25.07.1946 en verkreeg zijn eremis te Hasselt op 30.07.1946. Zijn kloosternaam was "Laurentius" maar de koristen noemden hem "de Lorre".   Hij studeerde 2 jaar theologie aan de KUL te Leuven.

becker 4.jpg

 

Hij werkte in de abdij-boerderij, fabrikeerde en verkocht als eerste de AA-melk. Na het opdoeken van de boerderij was hij Korist en verzorgde hij de repetities.  

becker 2.jpg

Verkocht bijna alle soorten liturgische voorwerpen en boeken aan religieuzen en particulieren.

Hij kreeg toelating om de vacatuur van het rusthuis Gravenkasteel in  Lippeloo te beantwoorden en werd  zo aalmoezenier 

becker 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Hij aanvaarde  ook  het aalmoezenierschap van het rustoord van Bornem.   In 1984 koos hij voor de zielenzorg in Meuzegem, vergezeld van zijn trouwe Duitse scheper.

 

 

 

1995 - 2004       Franciscus Michiels    °Opwijk 08.03.1936 

michiels 2.jpgStudeerde economische wetenschappen aan het Sint-Pieterscollege te Jette. Begon zijn priesteropleiding in het Sint-Jozefseminarie in Mechelen in 1954 en werd priester gewijd op 08.07.1961. Hij werd onderpastoor te Breendonk in 1961 en later pastoor van 1972 tot 1992. 

In 1992 werd hij benoemd in het vormingswerk van het bisdom en verantwoordelijk voor de begeleiding van de parochieploegen. Zo leerde hij heel wat parochieploegen kennen in Vlaams Brabant, waarvan hij ook vele heeft opgestart. In 1993 werd hij administrator van de parochie Imde, na het overlijden van Pastoor Jan Feyen en een jaar later ook in onze parochie, na het overlijden van pastoor Jan Becker. In 2006 werd hij op rust gesteld ; desondanks verzorgt hij bij gelegenheid nog enkele kerkdiensten.

 

 

 

 

2004 - 2011      Joannes Lagae   °Leuven 1947

lagae 3.jpgZijn humaniora van Latijn-Griekse werkte hij af aan het Sint Pieterscollege in Leuven.Volgde nadien de universitaire priesteropleiding volgens de ideeën van het 2e Vaticaans Concilie in het Seminarie te Leuven in 1964.

Voltooide zijn studies aan de K.U.L en specialiseerde zich in toegepaste Theologie. Werd gewijd door Kardinaal Suenens in Heverlee op 13.05.1972. Was onderpastoor in Zaventem en pastoor in Schiplaken en sinds 1992 proost voor Markant. In 1993 werd hij pastoor-Deken te Diest.

In september werd hij pastoor te Wolvertem en deken van Londerzeel. Heden is hij federatiepastoor van Groot Meise en Londerzeel met totaal 11 parochies onder zijn bevoegdheid

15:52 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.