14-02-12

update nieuwe info over pastoor Peeten met dank aan Mia Verbanck / parochie OLV Berchem en Ivo Billiaert/abdij Postel

 16.03.1938  - 18.07.1952      Norbertus Gerardus Peeten   °Antwerpen 07.11.1881  +Postel 28.07.1959

peeten 1.JPGNorbertijn in de abdij van Postel waar hij op 09.10.1900 het witte habijt ontving.
Na zijn intrede twijfelde hij sterk aan zijn roeping en keerde naar Antwerpen terug waar hij de boekhouding verzorgde van Antwerpse bedrijven.

Hij reisde als handelsreiziger veel in Duitsland. Hij was veeltalig en van alle markten thuis.

Zijn filosofische gedachten bracht hem terug naar Postel en daar werd hij een tweede maal ingekleed op 09.10.1913 en begon hij zijn kerkelijk jaar noviciaat in Tongerlo. 

 

peeten 10.JPG

 

 

 

Bij het uitbreken van WO I is hij terug opgeroepen voor militaire dienst die hij tot het einde van de oorlog aan het front heeft doorgemaakt als soldaat-brancardier.

Hij werd uiteindelijk geprofest op 11.07.1920 en priester gewijd op 08.04.1923.

In Postel was hij lector filosofie  en op 03.05.1926 werd hij er circator (toezichter op de kloosterdiscipline) en cellier (verantwoordelijke voor de keuken en de aankopen + de zorg voor de abdijboerderij).

 
Op 11.06.1926 werd hij onderpastoor in Dessel en op 13.08.1929 was hij prior in Poster, alsook leraar in de wijsbegeerte.

Na een lange ziekte werd hij op 07.07.1931 benoemd tot onderpastoor in OLV Middelares in Berchem

 

Peeten.jpg

 

 

 

 

Van Peeten was bekend dat hij een "boeiende verteller"  was, zo deed hij er minstens 3 jaar over om een jaarlijks huisbezoek af te ronden.

Er werd verteld dat hij zijn parochianen Gregoriaanse gezangen aanleerde en alsook  Vlaamse kerkliederen.

Bij de inval van de Duitse troepen in mei 1940 sloeg hij op de vlucht voor 17 dagen.
Drie jaar later op 23.06.1943 moesten hij en zijn parochianen afscheid nemen van hun klokken. (zie ook artikel "Bim Bam Meuzegem").

 

peeten 11.JPG

 

 

Na het evangelie van de eerste mis op zondag 30.12.1951  wilde pastoor Peeten naar de preekstoel gaan, maar op de onderste trede van het altaar misstapte hij en viel in het koor.

Met gebroken bekken bleef hij 5 maanden immobiel. Op 07.06.1952 werd hij van het Sint-Janshospitaal terug naar de pastorij gebracht waar hij 1 dag later zijn ontslag gaf.

Dan is hij terug naar de abdij van Postel gegaan waar hij lector moraaltheologie werd. Hij overleed in de abdij op 28.07.1959 en is op het abdijkerkhof begraven.

 

21:01 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.