14-11-12

HET NOTITIEBOEKJE VAN PASTOOR MICHEL

03.09.1794  - 1803     Hermanus Andreas Josephus Michel °Brussel 30.11.1752   + Wolvertem 1823

michel.JPGLegde gelofte af in Dilighem op 10.04.1744 en zijn priesterwijding gebeurde op 21.09.1776.

Hij was supprior van de abdij en in 1785 werd hij onderpastoor te Wolvertem.
Hij was eveneens onderpastoor in Rossem van 1788 tot 1795, en tegelijkertijd ook onderpastoor van Meuzegem in 1794 . Daar werd hij definitief pastoor op 15.06.1795.

In 1796 werden de abdijen van Affligem,  Grimbergen, Groot-Bijgaarden en ook Dielegem geplunderd, vernield en afgebroken.
De kanunniken van Dielegem werden op 10.11.1796 verdreven en gedeporteerd naar een eiland voor de Bretoense kust.
In die roerige tijden werden de kerken gesloten, moesten de overgebleven priesters of de "haatgelofte" afleggen of onderduiken.

Ook de kerk van Meuzegem bleef in 1796 gesloten en de parochianen verzamelden op het kerkhof om er te bidden en te zingen, terwijl op het zelfde tijdstip, op de boerderij van de familie Huysegoms, op amper 200 meter van de pastorij, pastoor Michel  de mis celebreerde.
Veiligheidshalve was onze pastoor verkleed als boerenknecht.
Om niet ten prooi te vallen aan de controles van de Franse agenten, stonden er steeds klompen aan de deuren van de huizen. Wanneer de tippen van de klompen naar het huis gericht waren, mocht hij binnen komen, waren de tippen naar buiten gericht, was dat het signaal om zich uit de voeten te maken. Hij had het financieel heel moeilijk, hij had geen inkomsten meer omdat de tienden waren afgeschaft.
Na het concordaat van 1802, een overeenkomst tussen de Paus en Napoleon, was er weer een vrije uitoefening van de godsdienst en werd hij in 1803 pastoor te Wolvertem. In 1821 maakte ziekte hem bedlegerig en liet hij  zich regelmatig vervangen.  Een testament werd opgemaakt op 09.04.1822  waarbij de verkoop van zijn goederen wordt geschonken aan het " Bureel van Liefdadigheid" , de voorloper van de huidige OCMW. Het bureau moest dan brood uitdelen aan de armen. 


NOTITIEBOEK   PASTOOR   MICHEL

Kopie van IMG_2621.jpg

 

Toen in 1789 de Franse bezetter alle religieuze bezittingen aansloeg was dat een regelrechte ramp voor de pastoors. Niet alleen werden zijzelf en de godsdienst geviseerd maar hun inkomen verdween.

Hun tienden op de dotatiegoederen vielen weg, samen met de inkomsten van kerkgoederen , de H. Geestgoederen en de inkomsten van de pastorij.

Toen de inwoners van Meuzegem niet geneigd waren om hem de vroegere tienden te betalen, was hij genoodzaakt een  boekje bij te houden van al zijn schulden.

Hij schreef alle eigenaars op, hun tienden en hun eigendommen, zijn schulden. Hij hoopte deze bedragen later toch te kunnen recupereren wanneer de Franse bezetter verdreven werd en de oude gebruiken werden hersteld.

 

Kopie van IMG_2623.jpg

 

 

 

 

 

 

In dit voorbeeld vinden we  Antonius de Cock , pachter en latere eigenaar van het Hof van Pitsenburg,
Burgemeester van Meuzegem van 1797 tot 1811,  met meer dan 42 bunders land ( 56 Hectare).

Pastoor Michel leent hier tussen 1797 en 1803 " ..... boter, eyeren, rentvleesch, tonnen bruyn bier .... "       

Hij schreef ook alle jaargetijden op. 

 

 

Kopie van IMG_2649.jpg

 

 

 

 

Uiteindelijk ging hij bij Anna Maria Stallaert in 1797 een lening aan om zijn schulden bij de pachters te delgen.

Hij betaalde Anna terug in 1803.

" .... Anna Maria Stallaert 12 April 1797 heeft mij geleent  100 g 14 st
komt sij te sterven eer het ic
wederom gegeven, k'en ben niet
verplicht of sculdig aen wie het sij van haere erfgenaemen of andere
maer alleenelijk om voor haer te bidden ... 

" ... maer kome ik te sterven voor haer, dan blijft mijnen successeur of de genen derv. sig sullen meester
maeken van mijne bibliotheque ic verplicht haer ten volle te voldoen.

dit geld heeft sy mij geleent sijnde in grooten nood, berooft van mijne thienden, gnaelijk iet ontfangende van mijne Parochiaenen, bysonderlijk van die van Meusegem ......

...... onze misnoegde pastoor trok in 1803 naar Wolvertem ........  

09:32 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.