08-11-12

Het testament van pastoor Detroismarie

1803 - 1836      Petrus Leopoldus de Troismarie     °Hoepertingen 1758      +Meuzegem 01.08.1837

 troismarie.JPG

Hij werd geprofest op 08.09.1785 .

Onderpastoor te Heembeek en later onderpastoor te Wolvertem vanaf 1794.

Toen hij pastoor te Meuzegem werd, startte hij terug met de ° X en +registers.

klok 2.jpg

 

Hij leefde ondergedoken tijdens de "besloten periode"
Toen de Boerenkrijg in 1798 letterlijk werd "ingeluid" moest op Frans bevel alle klokken verwijderd worden. Deze werden op de Coudenbergh te Brussel ingezameld, verbrijzeld, en naar Frankrijk vervoerd.

Daarom schonk de Troismarie onze kerk terug twee nieuwe klokken , de kleinste werd ingezegend op 23.03.1805 en een tweede grote van 1048 pond op 09.05.1837.

In 1811 schonk hij nog 500 franken aan een 40-tal inwoners van Meuzegem.  Andere mondelinge bronnen vermelden dat hij in zijn laatste levensjaren, zijn vermogen wegschonk aan de kerk en aan het Weldadigheidsbureau.  

 

Testament van de heer Petrus in het order, Ludolphus Detroismarie in het leven pastor te Meuseghem onder Wolvertem, aldaer overleden den 1e augustij 1837.

Eerst volgt een verklaring van Peter Stallaert, brouwer en landbouwer in " het Eycksken" te Meusegem dat de pastoor overleden is in zijn pastorij.

Dan wordt bevestigd dat er een testament is gepasseerd voor notaris Kips te Grimbergen op 28.08.1834 en dat het volgende wordt nagelaten :

Kopie van R&DVilvNalatenschappastoorMeuzegem (2).jpg

 

1e :   "aen zijne meyd Cecilia Raes de bedkoets waer op zij sliep met wolle matrasse, pluymen hoofdpul van kusse, dry paer laekens en drij wolle sargien, vier biese stoelen, een tafel, een lessenaer, twee kleerkassen, een spinnewiel, een leunstoel, een zilveren snuyfdoos".

2e "aan de kerke van Meuseghem eene alben op laste van te doen celebreren vijt gezonge jaergetijden tot laeffenis zijnder ziele, verder heeft bevolen daer naer d’aflevering van die legaeten, het overig van zijn goederen wierde verkogt, dat uyt de opbrengst van de verkooping drie vierden betaeld zijn schulden, de kosten zijner testament, de kosten zijner lijkdienste en dat van het overblijvend saldo den aengever zou genieten een twintigste deel ............

Dan worden de goederen ingeschat en verkocht gevolgd door een zeer ingewikkelde berekening om de belasting voor de staat te bepalen.

Wat de kerk van Meuzegem en Cecilia zou krijgen wordt geschat op 240 frank.

De openbare verkoop van de meubels brengt 3160 frank en 63 centiemen.

Het zilverwerk bracht samen 139 gulden en 68 centiemen op en het gevonden geld in de pastorij was goed voor 599 frank en 60 centiemen.

Zijn achterstallige wedde die nog betaalt moest worden door " ‘s Rijks Schatkist" leverde nog eens 426 frank en 40 centiemen op. Totaal 4.566,31 frank.

Dan de schulden ......   41,33 frank voor de kosten van het testament

200 frank voor Doctoor Temmerman van Opwijk voor de geleverde medicamenten.

298,60 frank voor de doodskist , begraeffenis en lijkkosten.

133,33 frank voor het jaarloon van dienstmijd Cecilia Raes

samen 673,26 frank

Dan volgt een ingewikkelde berekening voor de belasting van de staat op 3893 frank , namelijk 428.24 frank aan successierechten.   Van de overgebleven som wordt 1/20- ste betaald aan de testamentuitvoerder en 19/20-ste voor de helft aan de kerkfabriek en de andere helft aan de armen van Meuzegem.

Le 21 mars 1838.

16:15 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.