22-02-13

DE ROCXHOEVE van Pitsemburg (3)

07.09.1679

Joannes Verbelen °Imde 19.01.1665 +Imde en begraven in de kerk op 13.01.1691 gehuwd in Steenhuffel op 22.09.1689 met Jacoba de Boeck °Steenhuffel 23.09.1669

rogge 6b.JPG

Na het overlijden van zijn moeder wordt Joannes op 14-jarige leeftijd sterfman van het leen.

 

Zijn stiefvader JB de Boeck blijft de besetman maar hertrouwt in Meise op 25.06.1680 met Joanna Hanssens.   Juist voor dit huwelijk op 02.06.1680 bekomt JB de Boeck het meiseniersschap.

 

03.09.1691

Nicolaes de Boeck °Imde 26.09.1671 +1710 , zoon van JB de Boeck.    Besetsman blijft vader Joannes Baptist .

 

16.09.1710

Maria de Boeck  °Imde 27.09.1686 +Vilvoorde 1726 dochter van JB de Boeck.

Maria huwde in Meuzegem op 06.08.1713 met Petrus de Cre. °Vilvoorde 08.12.1684 +1740.   Het koppel ging zich vestigen in Vilvoorde. Besetsman wordt Engelbertus de Boeck, broer van Maria. Dat wordt bevestigd in het landboek van Wolvertem dd 1717. (Nieuwpoortenvelt nr 15)

 

18.06.1726 

Joannes Baptist de Cre     meisenier °Vilvoorde 21.06.1714 . Op 12-jarige leeftijd wordt JB sterman van het leen.   Engelbertus de Boeck blijft de besetsman tot hij sterft te Imde op 19.02.1739 en wordt begraven in de Boskapel van Imde. 

Intussen is Joannes Baptist de Cre gehuwd in Peutie 16.06.1742 met Joanna Maes.     JB  bekwam zijn meiseniersschap op 08.07.1764.

Op 27.10.1739 wordt JB’s broer , Hieronymus de Cre °Vilvoorde 07.05.1717 en wonende te Merchtem , de nieuwe besetsman.  Na de dood van Hieronymus wordt JB  op 28.11.1745 zelf besetsman op het leen.

 

07.05.1751

Nicolaes de Boeck  °Imde 22.09.1713 +Imde 29.04.1764.   Na de "scheidinghe en delinghe " 14.03.1740 van de erfenis van Petrus de Cre is het Nicolaes , kleinzoon van JB de Boeck , die het leen "bij coope" verheft en het eigenhandig bewerkt.  

rogge 8.JPG

 

Het perceel is nu weide geworden en draagt als toponymie "....het roggstedeken...".

 

 

 

14.12.1764

Robertus de Boeck  °Imde 20.12.1705

Robertus , zoon van Engelbertus, is de laatste in de rij van de familie de Boeck die het leen in ontvangst mag nemen. De acte vermeldt " sterft ende besethman" maar hij is enkel de besetsman . Na de dood van Nicolaes de Boeck zullen zijn erfgenamen het leen verkopen.

 

16.03.1765

Laurentius de Meij   schepen van Wolvertem °Meuzegem 22.04.1708 +Meuzegem 29.06.1792    gehuwd te Rossem 21.02.1757 met Joanna Maria de Hertogh °Imde 16.02.1729.   Laurentius neemt bij de dood van vader Gerardus in 1729 de goederen over die gelegen zijn op Neerpoorten.

rogge 7.JPG

 

Voor 1747 bouwt hij een hofstede in Neerpoorten (gekend als de hoeve van Slachmeulders-Robeyns) en huwt hij op latere leeftijd met de dochter van meisenier Judocus de Hertogh.

Hij wordt sterf- en besetsman "mits coope gedaen" van het leen.

 

 

 

07.06.1793

Joanna Angelina de Meij    °Meuzegem 26.06.1765 gehuwd in Meuzegem 29.05.1793 met Joannes Roelands °Machelen 24.04.1764.    Joanna wordt sterfvrouwe, haar man besetsman.

 

24.01.1796

Republique Française °1789

Na de Franse revolutie van 1789 , wordt bij de wet van 24.01.1796 bepaald dat de goederen afkomstig van abdijen, kloosters, kerken, en andere openbare instellingen, waaronder ook de Commanderij Pitsenburg, als "Nationale goederen" openbaar verkocht worden.

Het driedelig blok van Pitsenburg wordt nu anders ingedeeld.   De linkse kant (1) van het blok blijkt in 1802 al verkocht te zijn aan Heer O’Kelly , terwijl de onderkant (2) nog onverkocht is en bewerkt wordt door de familie van Moer.   Nr (3) wordt bewerkt door Gillisjans 

Franse rev verkoop.JPG

 

Rood = voorheen Pitsenburg , maar verkocht als ex-goed van Dilighem. (zie ook Hofstadt van der Hoelbeke) 

Blauw = Dilighem : 2 restanten van 150 roeden (1) (2) elk palend aan de straat wordt aangeboden voor verkoop, de rechterkant is reeds verkocht aan O’Kelly (4) en Joannes Roelands (3)

 

 

 

 

 

 

01.10.1799

Franciscus Gillisjans °Imde 24.08.1744 +Imde 16.02.1813.

Huwde op 12.08.1777 in Londerzeel met Elisabeth Biemont °Sint Martens Lennik 03.04.1745 +Imde 25.03.1805

Franciscus kocht in 1776 de ouderlijke hoeve in de Drijpikkel te Imde en verkocht deze door aan zijn zoon in 1804 met behoud van het vruchtgebruik.

pits 04 9T A8 (Meuzegem).JPG

 

Franciscus had op 01.10.1799 een "bail" verkregen om gedurende perioden van 3, 6 en 9 jaar " het Rocxsken" te mogen bewerken ; voor 7 frank en 70 centiemen , te betalen elk jaar op " 10 frimaire ".

 

 

het bloksken.JPG

 

Affiche 482 dd 23.07.1800

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de Franse bezetter wordt  " het Blockxken " op 09.09.1802 geregistreerd door Gullielmus Becker voor de prijs van 10 frank , belastingen en cijnzen inbegrepen.   Om tot de exacte verkoopprijs te komen moet het bedrag ( Volgens de Franse wetgeving) vermenigvuldigd worden met 20.    Met nog drie frank voor de jonge (boom)aanplantingen bedroeg de verkoopprijs 203 frank.   Deze prijzen waren vooral schattingen.   Hoe langer de goederen onverkocht bleven, hoe meer de prijs bleef dalen.

 

14.08.1805

Andreas Stephanus Josephus O Kelly °Brussel 03.05.1755 +Brussel 27.08.1815.   Huwde in Sint Joost ten Noode met Theresia Fleury °Brussel +Brussel 26.06.1851.   Burgemeester van Sint Joost ten Noode van 1799 tot 1808 en van Evere van 1800 tot 1806. 

Zijn grootvader Joannes O’Kelly bezat sinds 1732 het "Hof te Nyewerpoorten" welk hij via zijn vader Philippus Joannes Baptist O’Kelly zal erven. 

Uiteindelijk wordt op zaterdag 14 augustus 1805 "het Rocxken" toe gewezen na "..... et il a été allumé un dernier feu ......" aan O’Kelly. 

verkoop oKelly - 14 fri A14.JPG

 

 

Bij een kennisgeving aan onze burgemeester Anthonius de Cock bevestigt O’Kelly dat hij 500 frank heeft betaald voor de aankoop van zowel "het Rocxken " als voor twee stukken land : de 2 blokken van 150 roeden afkomstig van Dilighem.

 

 

 

 

 

 

1858

Situatie op het voormalig blok van Pitsenburg.

Vermoedelijk heeft O’Kelly de goederen verkocht of zijn ze vererft aan Augustus Ludovicus Josephus Boetz, ook een rentenier uit Sint Joost te Noode . Hij bezit percelen 40, 41 en 42 , grotendeels de goederen van Dilighem.

De rest van het blok van Pitsemburg , percelen 292 en 291 en perceel 39 behoren toe aan Egidius Franciscus Maria Glislanus Pangaert d’Opdorp, rentenier, eigenaar van het kasteel van Imde. Deze percelen zijn in gebruik als hooiland.

Nog een klein deel overlapt de percelen 293 en 294, in eigendom van de maalder Joannes Baptist Lettens.

1958.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Erfgenamen Goethals.

Volgens de buurtbewoners is het gehele blok nu eigendom van de familie Goethals , welke nog enkele delen van het kasteel van Imde in portefuille hebben.  

De gehele zuidkant van de straatzijde is nu beplant met populieren.

Kopie van IMG_5257.jpg

 

20:47 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.