25-02-13

DE HOFSTADT VAN DER HOELBEKE deel (1)

Hofstadt van der Hoelbeke 

Bijna elk domein heeft wel een straat, plaats of waterloop die de toponymie van hol - hoel - hel bevat.   In onze gemeente is dat "‘t Hoff te Heelbeke" in Oppem, met ene Adamus de Helbeke die in 1346 het geslacht aanvoert ; "de Hoelstraete" of Hollestraat aan "de wintmolenkouter" ; "de Hoelhaeghe" gesitueerd beneden Blakenbergen ; en de "domistadio ‘t Hoelbeke" in de beemden van Neerpoorten.

‘t Hoff te Heelbeke

Jules van Hove citeerde in 1928 een tweede "Hof te Hoelbeke" , gelegen tegen de lindencauter.   ( de lindenkouter , twee mansi groot, is het westelijk gelegen blok in het oud Frankisch domein van Wolvertem.)   Het blijkt een verkeerde interpretatie van J. van Hove te zijn : het was het " hoff te Heelbeke" die goederen bezat rond en op de lindenkouter. 

hof te helbeek 1.JPG

 

 

Het hof te Heelbeke is gelegen in Oppem aan de Molenbeek.

Ondanks het feit dat dit hof zich bevindt aan de boorden van de Molenbeek is er geen enkel document dat aangeeft dat de Molenbeek hier ook de Heelbeek kan zijn.

 

  

 

 

Jules van Hove situeert in 1385 nog een familie "van der Hoelbeke" in Wolvertem : "..... die achter van der Hoelbeke was ghelegen aene die steine brugghe te Wolverthem ......".   Ik kan deze gegevens niet plaatsen , noch in Meuzegem of Wolvertem. De "steine brugghe " is de brug over de Molenbeek op de Merchtemse steenweg. (JH Sloefke)

Eveneens is er te Meuzegem sprake van ene Henricus van der Hoelbeke uit 1321.   Na raadpleging van de Merchtemse poorters uit het Cijnsboek van Overzenne dd 1321 , blijkt het een "ingesetene" te zijn uit Merchtem die op zijn stede (gelegen nabij de grens met Meuzegem) belast wordt met 1 denier voor het (drinkbaar) water of bron : " ........ Henricus zoon der Hoelderbeken de quadam aqua potatoria ante domum suam apud Moeseghem I d........ "     In Merchtem treffen we in de neerkouter van de grote Galge- en Molenkouter de Holbeek aan , maar de waterloop "Hoelbeke" is in dit geval de Stambeek.     We vinden niet alleen een " ...... Willelmus de Hoelbeke III d ......" maar ook " ..... Florentius de Quercu de 12 jornal terre juxta Hoelbeke I d...." (1 dagwand grond naast de Hoelbeek) en het gasthuis Sint Catharina dat gelegen is langs de Stambeek had gronden langs deze beek en naast de galg " .... Hospitale beate Katerine VIII s. IIIId . IX cap -ipsum juxta Hoelbeke - XII d. I cap. Ipsum juxta Patibulim obole ...."

hoelbeke 21.JPG

En toch bestaat er een geslacht " de Hoelbeke" in Wolvertem. Het renteboek van Dilighem dd 1360 vermeldt : "Heinric ) hoelbeke iiij gross a(n)tiqs de do(m)istad(io) ...." Henricus van (der) Hoelbeke betaalt 4 oude groten voor zijn huis/domein.

Huyse, stede , hoffstat, hoefken, domo, mansione, domistadio ...... ze maken het ons echt moeilijk.    Historicus Verbesselt vermeldt zijn bevindingen uit de cijnsboeken van Overzenne dd 14e eeuw : domus blijkt een stede te zijn, en domistadia een erf, een stede is een groot woonhuis en een hofstede blijkt dus te bestaan uit verschillende soorten gebouwen, waaronder "huysinghen en stallinghe" , mansus is een hovelie of hofstede van een bepaalde grootte ( 4 bunder ).   Na kennisname van verschillende meningen en interpretaties wil ik het eenvoudig houden : een hofstad is een hoeve en een domistadi(o)(s) is een domein.

De Hoelbeek.

In het renteboek van Dilighem dd 1360 is de Hoelbeek de oudste benaming van onze huidige gekende Valbeek of Meuzegembeek.   In onderstaand voorbeeld worden de goederen die Joannes de Molle pacht, gesitueerd op " .... de terra dicta cokart ..... " gelegen aan de " ...... hoelbeke ...... ".

hoelbeke 2.JPG

 

 

 

 

cockaert.JPG

 

 

De Kokaart of de Hammaard blijkt een inham of kromming te zijn in een beek.

We vinden er twee terug : een langs de Valbeek naast het borgveld en een in de hoek van de "bempden te Nieuwerpoorten" , aan de samenloop van de Molenbeek en de Valbeek.

 

 

 

 

  

hoelbeke 1.JPG

 

Hetzelfde renteboek bevestigt dat "de domus de Pitsenborch ", "bonae" (goederen) heeft op de "ymdecoute " en langs "de hoelbeke ".

Ook hier is de Hoelbeek de Meuzegembeek of Valbeek. 

 

hoelbeke 4.JPG

 

 

 

 

De abdij van Dilegem heeft dus duidelijk goederen langs de Hoelbeek : Joannes Crane betaalt op de naamdag van Sint Jans de Doper , 5 mudden tarwe voor de goederen gelegen aan de Hoelbeke .

 

 

 

De goederen van de abdij van Dilighem.

Deze abdij heeft vele weiden, eusels en hooilanden in de Wolvertemse Beemden.   Akten uit de maenboeken van Pitsenborg en een handvol landkaarten vertellen ons waar de goederen van Dilighem zijn gelegen.   Slechts op 4 mogelijke plaatsen had de abdij goederen langs of tegen de Hoelbeek, we tonen ze op de Poppkaart van 1858 .

diligem beemden 4.JPG

ROOD gemarkeerd = weiden van Dilighem tegen de Hoelbeek.

BLAUW gemarkeerd = goederen van de Commanderij van Pitsenburg , in erfpacht gegeven aan Dilighem. Dit domein paalt aan twee beken, de Hoelbeek en de Molenbeek, en in het midden van het domein ontspringt de Logenbeek.

ROZE  gemarkeerd = 5 dagwanden toebehorend aan Dilighem, palend met twee zijden aan de straat en aan de Molenbeek.

BLAUWE LIJNEN zijn de grenzen van de gemeenten en gehuchten .   In dit voorbeeld volgt zij grotendeels de twee beken. De bovenkant van de beek behoort tot Meuzegem, de rechterhoek tot Imde, de onderkant van de 2 beken behoort tot Wolvertem

08:36 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.