01-03-13

DE HOFSTADT VAN DER HOELBEKE deel (2)

 Waar lag de "Hofstadt van der Hoelbeke" ? 

waar 1.JPG

 

 

 

 

waar 2.JPGwaar 3.JPG

 

 

 

Daarover zijn de akten van Pitsenburg waaronder die uit 1621 heel duidelijk.

 

Nr 1 :        2 dagwand groot , gelegen in Meuzegem, in de gemene beemden, tegen de Molenbeek(blauw aangeduid) en de Logenbeek (rood aangeduid).     Andere akten vermelden de regenoten : Dilighem en de cure van Wolvertem over de Logenbeek en het andere dagwand (nr 2).

Nr 2:      1 dagwand groot , gelegen naast het stuk nr 2, aan de overzijde van de Logenbeek, tegen de hofstad van de Hoelbeke en uiteraard de Hoelbeek (groen aangeduid).     Andere akten vermelden de regenoten , de Torreel (oranje aangeduid) aan de andere kant van de Logenbeek.  

Nr 3   : 2 dagwand of ½ bunder groot, de HOFSTADT VAN DE HOELBEKE , gelegen naast nr 2, tegen de Hoelbeek , en palend met de hoek aan de straat en aan de Torreel.

 

waar 4.JPG

Toreel/Tareel zou volgens het MNW verwijzen naar een toren. 

De Nyewerpoortse toreel zou de vroegere toegang zijn tot de beemden en de hoeve van de Hoelbeek; vandaar ook de toponymie van "...het bemptgat ... "

 

 

 Aangeduid op de Poppkaart van 1858

 

 

 

 waar 5.JPG

 

 

 

  

 

 

 

 

Aangeduid op een hedendaagse kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          de Hofstadt van der Hoelbeke.

 

Vóór 1295

De Heren van Mösenghem : eigenaar  

eclesia 1 denier.JPGVermits het domein een kerktiende bevat, behoorden deze gronden eertijds aan het huis van Meuzegem. 

Het is best mogelijk dat er toen al een hoeve was die bewoond werd door het geslacht "van der Hoelbeke".

 

1295 - 1360

Commanderij van Pitsemburg : eigenaar

Waarschijnlijk zijn deze gronden meegaan in de verkoop van het Huis van Meuzegem aan Pitsemburg in 1295.   Het is best mogelijk dat het domein uitgebaat werd met een hoeve, waaraan de bewoners hun achternaam ontleenden.   De 3 dagwanden weide palende aan de "hofstadt van der Hoelbeke" werden vroeger in pacht gehouden door de familie "van der Hoelbeke". OVER die van de Hoelbeke.JPG

 "Het clooster van Dieleghem over die vander hoelbeken hout te leene drye dachwands bempts ... "

 

 

 

 

1360 - 1376 ? 

Cammanderij van Pitsemburg : eigenaar

Abdij van Dilighem : in erfpacht

De eerste vermeldingen van een stede gelegen aan de Hoelbeke komen uit het renteboek dd 1360 van de abdij van Dilighem.   Dilighem moet 1 denier betalen aan de kerk van Meuzegem voor een hofstede, alsook 1 denier voor een hofstede "ter hoelbeke".    Volgens de rechtsgeldigheid van de kerkeninstellingen in de kapittels begin 9e eeuw , werden de tienden beheerd en geïnd door de pastoors, de armmeesters en de kerkmeesters.    Toen onze kerk in 1112 werd weggeschonken aan de abdij van Dilighem, bleef Meuzegem zijn tienden zelf beheren.   De abdij van Dilighem verkreeg wel een mansi met servi (hoeve + werkvolk) , naar alle waarschijnlijkheid de OLV-hoeve (3b-1dw-68r groot) en nog 8b-1dw-46r land en weiden (cfr het goederenbestand van de abdij in 1787).  

hoelbeke 22.JPG

 

 

 

Vermits de "eccl(es)ia de moseghe(m)" , de kerk van Meuzegem , hier 1 denier opeist (kerktiende), waren deze gronden eertijds in eigendom van de Heren van Meuzegem, en zijn ze mee opgegaan in de verkoop aan de Commanderij van Pitsenburg.     

hoelbeke 3.JPG

 

 

 

 

 

"Reddit(um) ad t(er)minu(m) in Wolv(er)them de t(er)ris pascuis et do(m)istadiis   h t ( hoelbeke iii gr(oten) a(n)tiqs  ".     Lees : .... het beeïndigen of het beperken van de huur in Wolvertem op de graslanden en het domein ter Hoelbeke ...... 3 oude groten .... cc 1376

Samengevat : de abdij van Dilighem heeft een stede bij de hoelbeek, die niet tot het eigen patrimonium behoort.

 

 

cc 1531 - 1571

Cammanderij van Pitsemburg : eigenaar

Abdij van Dilighem : in erfpacht 

Joannes Jacobs °cc1500 +na 1560 bezetsman      (de inhoud van de akte beantwoordt m.i. aan de Hofstadt van der Hoelbeke , maar we plaatsen deze gegevens toch onder voorbehoud ! )

 Jan Jacobs.JPG

Jan Jacobs betaalt , "..... boven den commer van 1 cappuyn....." (een vetgemeste haan , vermoedelijk te voldoen aan de Kerk van Meuzegem) 2 schellingen groten en 6 Leuvense denieren aan de heren van Pitsenburg , en 6 schellingen brabantse groten aan "..... onsser vestiarijen....." de uitbatingen ? van Dilighem.   " ...... ons snijnere ....." (volgens MNW , de kleermaker , maar we vinden geen verband met de activiteiten van Dilighem in Meuzegem, tenzij de hoeve een leerlooierij bevat)  3 rijnsgulden en 12 stuyvers.   Met "paesschen" moet hij 2 (dozijn) eieren leveren ; met "Bamisse" 6 ganzen en met " talderheijlegemisse   " nog eens 6 "cappuynen".     Op 23 maart 1560 zet hij het restant van de goederen om in een geldsom ; 5 stuivers voor de hanen en 4 stuivers voor de ganzen.   Joannes Jacobs had een huurafspraak met Dilighem , hij huurde voor een termijn van 40 jaren waarvan er al 29 verstreken waren. 

Het is waarschijnlijk ook diezelfde Joannes die van Dilighem een hofstede in Lovegem pacht voor 1 Hollandse gulden en een jaarlijkse rente van 16 stuivers en 10 eieren. 

22:08 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.