18-03-13

DE HOFSTADT VAN DER HOELBEKE deel (4)

 stede P van Bamis.JPG

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1784 wordt de huur verlengd voor een termijn van 8 jaar, voor " het selve gelt " , ingaande op Sint Andries.   Op 8 april 1791 wordt een nieuwe termijn van 12 jaar bedongen; het huurgeld wordt opgetrokken tot 21 gulden. Peter betaalt netjes de huur tot 1795.    

De rest van het domein , de andere 3 dagwand weide (de 2 percelen langs de beken) , is op 20.03.1776 verhuurd aan Petrus Bogemans en Henricus van Hemelrijk voor een termijn van 6 jaar. In 1784 (met terugwerkende kracht) wordt de termijn verlengd met 12 jaar. Er worden betalingen verricht tot 1794 ; daarna wordt het openbaar verkocht aan Sieur Herbiniaux die het perceel (uit geldnood ?) voor 1802 weer doorverkoopt aan Sieur Boucqueau. Het is pachter Carolus Vermoesen die de weide in huur neemt.

 

 

OPENBARE VERKOOP NATIONALE DOMEINEN

24.01.1796 Republique Française °1789

Huurder :  Petrus van Baemis  

Na de Franse revolutie van 1789 wordt bij de wet van 24.01.1796 bepaald dat de goederen afkomstig van abdijen, kloosters, kerken, en andere openbare instellingen, waaronder ook de Abdij van Dilighem, als "Nationale goederen " openbaar verkocht worden.   Na het aflopen van de huurtermijn in 1794 zal Peter, naar alle waarschijnlijkheid , een huurtermijn van 6 jaar aanvaarden. 

 

09.04.1808 

Petrus van Baemis en Laurentius de Groef

Dil 05 09.04.1808.JPG

 

Petrus huurt met "3-6-9 jarige bails" , ingegaan op 26 december 1800.  

 

 

 

Op 09.04.1808 wordt nogmaals een poging gedaan om dit perceel te verkopen.   Uiteindelijk is het Petrus van Baemis en zijn schoonzoon Laurentius de Groef die het goed verwerven tegen 1725 franc.

 

12.06.1817 - 1858

Laurentius de Groef  °Imde 26.04.1786 +na 1858 

1e X Meuzegem 03.05.1808 Coleta van Baemis °Meuzegem 01.05.1780 +Meuzegem 12.10.1815

2e X Meuzegem 27.02.1816 Anna Maria van Causbroeck °Rossem 21.03.1787 +Meuzegem 15.07.1822

3e X Meuzegem 13.11.1823 Theresia Gabriels °Steenhuffel 03.07.1799

Na de dood van Petrus van Baemis komt alles in handen van zijn schoonzoon Laurentius de Groef, het huis , het perceel (hofstadt van der Hoelbeke) en ook de weide palend aan de Valbeek.

Laurentius en zijn 3e echtgenote Gabriels zijn rond 1850 uitgeweken naar Laken.   Hij staat in 1858 ingeschreven als dienstbode in Laken.   Het is best mogelijk dat zijn oudste zoon de gronden in cultuur brengt want het ouderlijk huis van Petrus van Baemis is al lang verdwenen. (53+51+79 = land / 52 +80 = weide / 50 = bos)

Laurentius de groef 1858.JPG 

 

 

Rond 1850 werd er langs de oude bedding (blauw gemarkeerd ) van de Logenbeek nog vlas geroot.

 

 

 

 

IMG_0242.jpg

 

 

 

West-Vlaamse boeren hadden op Imdekouter vlas ingezaaid en dit werd hier in een 4 meter brede gracht geroot.

 

Deze rootwijze is ondertussen al voorbijgestreefd , vermits men ondervond dat roten in stromend water betere vezelkwaliteit gaf, doch deze wijze heeft eeuwen lang bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

voor 1966

Rogierius Eduardus Maria Josephus de Koster : Notaris te Haren.

 

1966

Ludovicus Luypaert gehuwd met Augusta Bogemans

1966.JPG

 

Zij kopen in 1966 het perceel aan.

 

Wegens de lage ligging van de weide en het regelmatig blank staan wordt begin jaren ‘ 70 het weiland opgehoogd met een halve meter aarde.

 

 

 

 

 

1976 - heden

Franciscus van Hemelrijck gehuwd met Simone Luypaert.

IMG_5579.jpg

 

 

Zij vererven een deel van de weide waarop ze een woning neerzetten.

 

Het restant van het weiland word midden jaren ‘ 80 eveneens vererfd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomst !

Het perceel valt sinds 1997 binnen de regelgeving omtrent het decreet van het voorkoopsrecht van de Vlaams Gemeenschap voor het beheer van de natuur in Vlaanderen.

Wanneer de familie of erfgenamen kennis geven dat ze het perceel (groen ingekleurd) wensen te verkopen, zal de Vlaamse Gemeenschap haar voorverkoopsrecht uitoefenen en het perceel laten aansluiten met het natuurreservaat "de Beemden".

voorverkoop.JPG

*   *   *

20:29 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.