07-01-18

DE VESTIARIJEN ...... te Nyewerpoorten (1)

DE ABDIJ VAN DILIGHEM

De abdij van Dilighem verschijnt ten tonele wanneer zij als voogd van onze kerk optreedt in 1112.
Voorheen was onze kerk in handen van de Heren van Mösenghem, die uit hun domeinen te Meuzegem en Wolvertem een deel van de opbrengst van de gronden ter beschikking stelden. 10% (=  de tiende) van de opbrengst kwam ten goede aan de kerk, de priester en de armentafel.
Na 1112 veranderde er niet veel. De tiende bleef in volle eigendom van de kerk, pastoor en armentafel tot en met de Franse Revolutie.
De voogd, de abdij van Dilighem, kreeg een curtis en servi (lees (OLV) hoeve en werkers) en een mansus land en weide.
De abdij stelde deels haar goederen via erfpachtregeling  ter beschikking en trad op als hypothecair geldschieter. 


de " VESTIARIJEN "

"Tselve Clooster van Dielegem over her peeter segers haudt noch te leene tot behoeff van vestereijen al daer ......"

vesterijen 02.jpgDielegem had een half dagwand beemd in erfpacht van Pitsenburg voor hulp aan hun "vestiarijen".
Het beemd werd in erfpacht overgenomen door de abdij na de dood van onze pastoor Petrus Seghers op 12.03.1464.
Het is logisch dat dit half dagwand in de buurt ligt van "de vestiarijen" .
Op " de vestiarijen " is geen enkele cijns getaxeerd en deze staan evenmin ingekaderd op de tiendenkaart van de abdij dd 1747.

Deze " vestiarij " is een kleine hoeve waar "de snijere " (lees kleermaker ) de kledij van de abdij maakt en verzorgt. De abdij heeft de neiging om sommige inkomsten en cijnzen een naam te geven en de verworven geldsommen of goederen te verbinden aan een van hun instellingen binnen de abdij. De cijns afkomstig van enkele landerijen op Neerpoortenveld en Imdekouter is expliciet verschuldigd aan "de snijere van Dilighem "  en gaat rechtstreeks naar de uitbating van deze hoeve.

 

DE LIGGING

Kaart van der Maelen dd 1835.      Het half dagwand beemd  (WIT ingekleurd ) behoort tot het Pitsemburgs blok van de " Rocx hoeve".
De regenoten van dit beemd zijn : "suyd de Prins , noord de straete, west hunselfs"
Met "hunselfs" wordt verwezen naar de abdij zelf.
Dit zijn " de vestiarijen"  (ROOD in gekleurd) ; het beemd paalt met twee zijden aan de straat en omsluit geheel een stuk land (GROEN ingekleurd) dat behoort bij de goederen van het " Hof te Nyewerpoorten " . De linkerzijde van "de vesterijen" wordt geflankeerd met een nieuwe toegangsweg (ZWART ingekleurd) naar de beemden, "het beemptgat".  Doorheen het perceel loopt de Logenbeek (BLAUW ingekleurd)

Kopie van vestiarijen 01.JPG

 

ARCHIEF
Het archief van de abdij van Dilighem verdween of werd vernietigd  tijdens en na de Franse revolutie.
De abdij werd als nationaal goed verkocht. De gebouwen, het prelaathuis uitgezonderd  werden  afgebroken , de inboedel doorverkocht.
De abdij had nochtans een refugehuis in Brussel om bepaalde goederen in veiligheid  te brengen.
Toch heeft men enkele documenten via veilinghuizen kunnen recupereren : het dodenboek, het baten- en lasten boek, renteboeken uit 1360 en 1560, extracten van brieven verzameld in 1624, de staat van de onroerende goederen einde 18e eeuw en de tiendekaarten van 1747.
We hebben de brieven uit 1624 doorgenomen en geprobeerd een reconstructie te maken van de Dilighemse erfpachthoeven in Meuzegem.

 

DE PACHTERS op "de vestiarijen "        

 

1501 - 1561   Joannes van Mol  °cc 1470

 IMG_0935.jpg

 

 

IMG_0936.jpg

 

 

 

 

 

"Item den Brieff ghequoteer Num(mer) 13 met twee ijdele uijthangende segels de dato 1501 beschrijft hoe dat Rolandus Sanders heeft uytgegeven voor eenen termijn van 60 jaeren, aen Joan van Mol een hoffstadt, groot een bunder, gelegen te Nieuwpoorte onder Meusegem, op den chijs van 2 Croonen ende 4 stuy(vers) : elcke Croon tot 24 Stuy(vers) ende vier cappuynen."

Het blok , in zijn geheel ( 1 bunder of 4 dagwand ), verpacht voor 60 jaar aan Joannes van Mol voor 2 kronen en 4 stuyvers en 4 cappuynen .  Elke kroon is 24 stuyvers waard.

Het middenblok (groen gearceerd) behoort tot het Hof van Neerpoorten. Een van de kinderen van Joannes is (waarschijnlijk) gehuwd met Barbara de Vos , die in 1546 eigenares werd van dit "Hof te Nyewerpoorten "  

 

20:46 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.