07-01-18

DE VESTIARIJEN ..... te Nyewerpoorten (2)

1561 - 1717      ?

Geen documenten beschikbaar voor deze periode.

 

1717  - 1741 ?      Nicolaes de Boeck  °Imde 26.09.1671      +? cc 1740

Volgens het kaartboek van Wolvertem worden de gronden gepacht door  Nicolaes de Boeck.
Waarschijnlijk gaat het hier over Nicolaes , zoon van meisenier Joannes Baptist en Joanna van Humbeeck.
Hij pacht eveneens  het ingesloten blok land dat toebehoort aan Egidius van Obbergen , eigenaar van het Hof te Nyewerpoorten.
Verder pacht Nicolaes nog enkele bunders land en weide van de abdij van Dilighem waaronder ook het goed van de voormalige Rocxhoeve.
 

IMG_1385.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dilegem Oost de Beke, west de strate aen twee zeijden, noort den Prins La Tour et Tassis en Engel de Boeck, Gillis van Obbergen aen twee seijden, groot een bunder 60 roeden "

We weten intussen dat het kaartboek van Wolvertem heel wat ontbrekende elementen en zelfs foutieve vermeldingen bevat. Zo is de werkelijke oppervlakte van dit goed :  1 bunder en 10 roeden.  De resterende 50 roeden behoren toe aan regenoot Pitsenburg waarvan Engel(bertus) de Boeck , broer van Nicolaes, die de erfpacht heeft. (zie ook "de Rocxhoeve")

In het kaartboek wordt geen melding gemaakt van een hoeve of hofstede. Waarschijnlijk is deze reeds lang verdwenen.

 

1741 ?  - 1782    Robertus de Boeck  °Imde 30.12.1705   +Wolvertem 08.04.1782 gehuwd in Wolvertem 22.04.1727 met Maria van Schel °? cc 1704  +Wolvertem 09.07.1784

We denken dat Nicolaes de Boeck ongehuwd overleden is te Imde rond 1740/1741.
Volgens de regels van de erfpacht hebben familieleden de eerste voorkeur het goed over te nemen, wat naar alle waarschijnlijkheid ook gebeurd is.
Robertus de Boeck ,  zoon van Engelbertus (+Imde 19.02.1733) neemt van zijn overleden oom de erfpacht over.

Op een zeer mooie gedetailleerde kaart uit 1781 vinden we de" vestiarijen"  deels terug. 

IMG_0995.jpg

 


 

1782 - 1796      Joannes Baptist de Boeck  °Wolvertem 04.02.1737

Na de dood van Robertus in 1782 gaat de erfpacht vermoedelijk naar zijn zoon Joannes. 
Wij vinden hem terug op de goederenlijst van de abdij.
In 1789 heeft hij voor 6 jaar  2 stukken in erfpacht:  2 dagwand en 62 roeden land en 1 dagwand en 63 roede weide, tezamen 1 bunder en 25 roeden. 
IMG_5482.jpg

In de boeken bestemd voor de verkoop van de nationale goederen , wordt dit goed , 1 bunder en 25 roeden land en weide na 1795 vrijgegeven door de familie de Boeck ; er is geen vernieuwing van de "bail" meer in 1796.

IMG_5449.jpg

 

 

 

 

1796 - 1805     Ordre national de la Legion  d' Honneur
Het goed wordt door de Commisie van het departement van de Dijle toegewezen aan het Legioen van Eer ; de belangrijkste onderscheiding in Frankrijk die de eminente verdiensten beloont.
Met de opbrengst uit deze goederen werd de soldij betaald aan de Ridders / Officieren / Grootofficieren / Commandeurs / Grootkruisen van de Orde.
Bewerker : Petrus Pelicaen   ° Wolvertem 17.06.1771 , zoon van een vondeling uit Brussel, gehuwd in Meuzegem op 15.11.1793 met Anna Maria de Mey  °Meuzegem 04.10.1769. 
Zij waren de eerste bewoners op het "Nieuwoortenveldeken".
De echtgenote van Petrus, Anna Maria de Mey was de dochter van meisenier en schepen van Wolvertem , Laurentius de Mey die een hoeve had recht tegenover de "vestiarijen". (zie ook "de Rocxhoeve)
Op 28.07.1800 wordt het goed aangeboden voor verkoop. Het is in bail uitgegeven aan Petrus tot 1806.( ‘t jaer 15)
 Dil 03 29T A8.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Register180Aff482-2Dielegem (2).jpg

 

 

Het goed wordt op 24.07.1802 door de Commissie van het Departement Dijle nogmaals aangeduid voor verkoop en wordt geregistreerd op 09.09.1802.

Het is in twee gelijke delen gesplitst en behoort tot de goederen van "La Legion d'Honneur" .
De rest van het stuk , ongeveer 1 dagwand blijkt in eigendom te zijn van Joannes Franciscus Roelands.


  

 

 

 

 

 

 

16:59 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.