03-08-13

DOREKENS STE ........................ deel 2


cc  1330     Abdij van  Diligem       pachter  Henricus van queren / de queron

Het is de enige akte uit het renteboek van Dielegem die een hoeve vermeldt op hun abdijgoederen gelegen in en tegen Rossem. " ...... de domistadio apud Roshem..... gda  Ha de queron ..." ( ......stede tegen Rossem ...... voorheen Henricus de queron.... )
We nemen aan dat het de ex-goederen van Zellaer zijn.  Kopie van 1360 a.jpg

 

 

 

 

cc   1360    Abdij van  Diligem       pachter Johannes van queren / de queron

Waarschijnlijk broer of zoon van Henricus.  
" Joh(ann)es de queren XV D(enira) lo(vens) de jurn(ale) t(er)re ap(u)d roshe(m) iao(...) iux(ta) queron ...... It(em) XXVII D(enira) lov(ens) de do(m)istad(io) apud roshe(m) gda(...) ha. de queron "
Johannes betaalt 15 denieren Leuvens (geld) voor een dagwand grond gelegen tegen Rossem (via de familie queren?) .      En 27 denieren Leuvens (geld) op een hofstede tegen Rossem die voorheen toegewezen was aan Henricus de queren.

1360 b.jpg

 

 

 

 

Op de goederen van de Zellaer vinden we nog ene Egidius de queron.(renteboek 1360 Dilighem)
" Egidi(o) de queren apud Rossem de III bon(i) t(er)re tat(...) ibide(m) oao(..) IIIS s(chelling) lo(vens) ..... It(em) de eade(m) t(er)re V capon(es) "
Egidius de queren van 3 bunders grond tegen Rossem (betaalt?) er 3 en ½ schellingen Leuvens voor ....... Op dezelfde grond (nog eens) 5 hanen.
Er is hier duidelijk sprake van twee verschillende cijnzen, een voor Dilighem, een voor Zellaer.

 

1360  -  1547      Abdij van  Diligem      ( pachter ?)
Uit het renteboek dd 1560 vernemen we dat Dilighem op het perceel een hoeve had die afbrandde en later terug opgebouwd werd. 

verberde stede.jpg

 

 

De hoeve kreeg de naam van " .....v(er)berde stede.... " (lees verbrande hoeve)

 


 

 

1547 - 1576      Abdij van Dilighem            Pachter : Antonius van Doirne ° cc 1500      +vo 1576

Alvorens Antonius van Doirne naar de "verberde stede" in Neerpoorten trok was deze tak van de familie " van Doorne" naar alle waarschijnlijkheid  gevestigd op de Kerkdries van Meuzegem.

5.jpg

 

 

Antonius pachtte daar een hoeve van Diligem voor een termijn die ten einde liep in 1560.
Deze hoeve werd in 1557 al bezet door ene Willem van der Perre.
 


 

Antonius mag de "verberde stede"  in erfpacht nemen voor een termijn van maar liefst 80 jaar. Deze familie zal tot begin 17e eeuw de hoeve uitbaten , nadien vinden we ze niet meer terug in Rossem en Meuzegem.
Hun langdurig verblijf op deze hoeve zal ter plaatse een toponymisch litteken achterlaten : " Dorekens stede".
Antonius moet voor deze hoeve maar liefst 2 Rijnsgulden afdragen aan de abdij van Dilighem, wat een aanzienlijke som was in die tijd. De prelaat van de abdij mag 2 hoenderen ontvangen.
Antonius houdt eveneens 4 bunders land in leen voor 12 jaar waarvoor hij "de snijnere " van de abdij 1 sister en 2 viertelen rogge moet betalen.

3.jpg 


 

 

De cijns voor de Kanunniken van Zellaer bedraagt  20 Mechelse viertelen rogge, ter plaatse af te leveren.

 

 

 

 

6.jpg

 

4.jpg

 

 

 

 

Hij houdt ook nog een dagwand beemd in pacht , "het troisken " aan de Molenbeek , voor een termijn van 12 jaar. 

 

 

 

 

Antonius van Doorne/Doirne/Doerne of Duerne zou waarschijnlijk de broer zijn van Joannes van Doerne , meisenier op 11.12.1548 waarvan de stravers : Petrus van Mangrecht en Anthonius van Linthout de geloofsbrieven ondertekenden. 

Zij waren de kinderen van Petrus van Doerne.    Het is best mogelijk dat dit geslacht deze hoeve van Dilighem ook al in erfpacht had alvorens ze afbrandde en in rook opging.  

 

 

cc 1576 - 1627  Abdij van Dilighem     Pachter : Philippus van Duernen °cc1540 + na 1596

Volgens de aloude gebruiken en de wetgeving betreft de erfpacht werd de hoeve voor °1576 doorgegeven aan de zoon van Anthonius , Philippus van Duernen.  

Hij werd Meisenier op 03.01.1576 met als stravers Mattheus de Boeck en Joannes van Bevere. 

Philippus (en Gerardus de Boeck) straafde waarschijnlijk ook zijn eigen broer Henricus die zich vestigde in Brussegem en die op 19.05.1596 zijn geloofsbrieven van het meisenierschap in Grimbergen voorlegde. De kinderen en kleinkinderen van Henricus zetten het geslacht " van Doorne" voort in Brussegem met talrijke meiseniersbrieven. 

18:19 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.