26-11-14

Meuzegem en W.O. I : Het oorlogsverslag van Mijnheer Pastoor

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog (rond 4 augustus 1914 ) werd door de bisdommen aan de pastoors en de dekens gevraagd een verslag te schrijven over de oorlogsperikelen binnen hun parochie en dekenaat. 

Kopie van 15-Ulanen.jpg

 

Alle verslagen beginnen rond 20 augustus 1914 wanneer de Ulanen Wolvertem bezochten. 

 

Ulanen waren de verkenners van het Duitse leger,  die te paard in kleine groepjes opereerden. 

 

Zij waren speciaal gekozen en opgeleid om gevaarlijke verkenningen uit te voeren.

  

 

 

Schuermans.JPG

 

 

Onze pastoor van dienst , Charel Schuermans alias " den groenen doctoor " , maakte met zijn verlamde vingers, in eer en geweten, zijn verslag op.

De arme man werd enkele maanden later ten grave gedragen.  (zie "de Zieleherders van Meuzegem" )  

 

 

Parochie van Meuseghem Wolverthem

Kort verhaal verbijzonderste gebeurtenissen hier voorgevallen tijdens den oorlog.   Op donderdag 20 augustus verschenen de eerste Duitschers in Meuseghem.   Het was eene patroullie van een twintigtal Hulanen. Komende van Wolverthem waar een regiment was aangekomen om tot ‘s anderendags te verblijven. Nabij Meuseghem gekomen, schoten zij op eenen jongeling van Wolverthem die op een veld zat, en kwetsten hem aan den arm.    Zij trokken Meuseghem door in de richting van Imde en Londerzeel.

Meuzegem 1930 b.JPG

 

 

 

 

Den 25 augustus, den dag na de slag van Imde, verschenen vijftien Duitschers rond zeven uren ‘s morgens in Meuseghem en begaven zich naar het huis van den koster ten einde de kerk te doen openen.

 

Doch de koster die met zijn huisgezin op vlucht was gegaan had ook de sleutels mede genomen. 

 

De soldaten haalden dan de zware hamers van den smid en begonnen daarmede de kerkdeur met geweld te bestormen tot dat zij zich opende.

 

Toen zij zagen dat er geen belgische soldaten in de kerk waren, keerden zij al zingende weer in de richting van Wolvertem. 

 

 

 

 

In den namiddag van 26 augustus begaf zich een man van Meuseghem naar Wolvertem.  Aan de steenweg gekomen die naar Merchtem geleidt, ontmoette hij eenige Duitsche soldaten en werd door hen doodgeschoten.  Het is niet geweten of de man in hunne oogen plicht had of niet.

Op zaterdag 5 september in den namiddag werd Meuseghem ingenomen door het 26e regiment reservekorps.    Al de huizen werden door de soldaten bezet in evenredigheid van de plaats. De officieren van den staf ten getalle van vijf maakten zich meester van de pastorij.    Pastoor en meid moesten het huis verlaten. De pastoor werd opgesloten in de kerk met al de manschappen die zij konden vinden. Het eten mocht er aangebracht worden door de vrouwen.   De gevangenis duurde tot ‘s maandaags negen uren voormiddag, wanneer het regiment vertrok. 

Tijdens hun verblijf alhier is er bij mijne wete niets gebeurd tegen de zeden, nog moord, noch brand, maar allen van de officieren tot de soldaten hebben zich onderscheiden door hun beestig vreten en zuipen en vooral door hunne roofzucht. Van kleedingstukken, eetwaren en vooral geld wat hun onder hand viel ,  bleef er niets. 

 

1978 a.jpg

 

 

Zoo was het ook in de pastorij waar de Majoor van den staf alle kassen en laden heeft geopend en doorzocht.

 

Bij mijn wederkomst in de pastorij vond ik ze in eenen stal herschapen.

 

Doch meubelen waren er niet uit verdreven en noch stuk gemaakt.

 

 

 

 

Op zondag 27 september vroeg in den morgen kwam er wederom een regiment Duitsche soldaten in Meuseghem aan. Al de mannen en jongelingen die zij in de huizen of op straat ontdekten werden aangehouden en medegenomen naar Steenhuffel waar de Duitschers gingen slag leveren tegen de Belgen. Eenige bejaarde menschen onder wier getal de pastoor was, mochten ‘t huis blijven.   Al de overigen met die van Rossem moesten op het slagveld tusschen de Duitsche soldaten staan blootgesteld aan de ballen en kogels der belgische soldaten.

Dit duurde tot in de namiddag wanneer Duitschers en burgers de vlucht moesten nemen. Een troep van die Duitsche vluchtelingen is rond vijf uuren in den namiddag in Meuseghem weergekomen en rond tien uren ‘s avonds naar Brusseghem vertrokken.

Sedert dien dag is het tot heden rustig gebleven in Meuseghem, 

Geve God dat het rustig moge blijven.

schuermans 3.JPG

 

Meuseghem 10 Meert 1915 

      

 

De inhoud van dit verhaal werd bevestigd door de verslagen van de pastoors van Rossem, Imde, Wolvertem , St Brixius , Brussegem , Steenhuffel en Merchtem. 

We vervolledigen het verhaal aan de hand van de andere verslagen.  De pastoor van Rossem bevestigd dat gedurende de slag van Rossem,  de burgers van Meuzegem en Rossem , in de vuurlinie stonden tussen de Belgische en Duitse soldaten. 

In Imde ,  waar op 25 augustus een hard treffen plaats vond tussen de Belgen en Duitsers ( slag van Imde )  werden 3 huizen en het kasteel van "‘t Kint" afgebrand.   Ook hier werden de parochianen 2 dagen opgesloten in hun kerk.    In Slozen werd de dove  H.J. de Smet afgeschoten (grootvader van wielrenner Miel van Cauter ? ) omdat hij de aanmaning tot stoppen van de Duitsers niet hoorde.    In de Lovegemstraat werd metser Jozef Arias van zijn fiets getrokken en met de lans afgemaakt. 

23:40 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.