24-11-14

de Kerk- en Armmeesters van Meuzegem

Om de Kerkelijke instellingen te ondersteunen werd in de 8e eeuw door Karel de Grote de tiendeheffing ingevoerd. (zie ook "1112 onze kerk veranderd van eigenaar")   Die tiendenheffing werd opgedeeld in drie parten , een deel voor de kerk , de armen en de pastoor.     Daarnaast bezat zowel de kerk, de armentafel en de pastoor goederen in eigen beheer en goederen waarop een cijns berustte.     

De kerkmeesters verzamelden bewijsstukken van de onkosten die gemaakt werden om de kerk te onderhouden.   De armmeester verrichtte diezelfde taak voor de uitgaven aan de behoeftigen van de parochiegemeenschap.   Deze laatste instelling werd ook omschreven als "Armentafel" , "Heilige Geest" of "Tafel van de Heilige Geest " (onze huidige OCMW).   Op het einde van hun legislatuur dienden zij de rekeningen in bij " den rendant ", gebruikelijk was dit de griffier/meier/drossaard van de plaatselijke machthebber. 

Volgens de kerkelijke gebruiken werden de meesters aangesteld voor 1 jaar.  Na de oprichting van het aartsbisdom Mechelen in 1559 , werden de priesters aangemaand om een "reyse te stellen " , een ranglijst op te maken van de kandidaten.   De kandidaat werd dan doorverwezen naar " den heere Drossaert van de Heerelijckheijt van Meusseghem onder Wolfferthem " (de bestuursambtenaar) om de eed af te leggen. 

IMG_2144.jpg

 

 

In 1761 werd de drossaard daarvoor vergoed met 7 schellingen .

De kerkmeester had een jaarvergoeding van 2 gulden.

 

 

Evenwel, in de praktijk verliep dit geheel anders ;  de kerk- en armmeesters wisselden elkaar beurtelings af.  In de "troubele tijd " dienden ze meerdere jaren na elkaar en doken daarna op in de nabije parochies van Rossem of Imde.    Meestal hadden ze hun woonst in de buurt en waren ze niet altijd kerkganger van de parochie Meuzegem.

1719.jpg

 

 

 

Kerkrekening uit 1719 

"Gepresenteert bij den rendant in persoon aen de heren auditeure als in het slot deser desen 14 october 1730 .... Rekeninge beweijs en reliqua die bij dese doende is ende overgeeft Reijnier van Bamis kerkmeester der parochiale Kercke van Meusseghem over den ontvanck ende vuijtgeeft als den selven heeft gehadt van het innecomen der voors(chreven) kercke ten Jaere 1719 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We trachten wat meer info te geven over de personen uit onderstaande lijst.    De gegevens welke wij als vermoedelijk beschouwen zijn in het rood weergegeven.

Om de lijst wat in te korten hanteren we volgende afkortingen : 

KM = kerkmeester      AM = armmeester        W = wonende

°  = geboren      + = gestorven     X = gehuwd       zv = zoon van 

GA = geen akten     GG = geen gegevens vermeld in de akten

 

 

Kerk- en Armmeesters uit de 15e eeuw :

 

1496   Meuzegem + Imde

KM  :  GG

AM  : Sigerius Lombaert °? cc 1450  

AM   :  Judocus van der Schueren °? cc 1450        W : Imde       Bedesetter ( = belastingontvanger) in     Meuseghem en Ympden      

 

 

Kerk- en Armmeesters uit de 16e eeuw :

 

1565   GG

 

1566   GA

 

1567    GG

 

1568 - 1572     GA

 

1573   GG

 

1574  -  1575    Meuzegem + Imde

KM : Judocus Jarels (Jacels) °? cc 1535       W : Neerpoorten-Meuzegem

KM : Egidius Verplast °? cc 1535      W : Imde       Meisenier op 26.01.1574 (stravers : Nicolaes van der Moeren (van der Meeren) en Christianus de Wachter)        Zv  Martinus

AM : Joannes van der Meeren °? cc 1540    W : Imde        Erfpachter op een hoeve van Dilighem (tegen de Merodebeempt)  sinds 1528         Zv Joannes Baens alias van der Mere

AM : Gulielmus Voegelaers (de Vogeler) °? cc 1530       W : Imde         Erfpachter van Dilighem in 1560   

1575 c.jpg

 

Kerk- en Armmeesters werden voor 2 jaar aangesteld , zowel in Meuzegem als Imde

 

 

 

 

 

1576 - 1592     GA

 

1593

KM : Philippus de Boeck °? cc 1560  +na 1617       X Elisabeth Meyskens       W : Meuzegem      Erflaat van Pitsenburg     Pachter op een hoeve in Neerpoorten en drager van een keurhoeve van Pitsenburg    Zv  Gerardus , erflaat van Pitsenburg

AM : Joannes Jacobs °? cc 1560      W : Lovegem     Erfpachter op een hoeve van Dilighem (aan het valveken op de weg van Meuzegem naar Wolvertem sinds 1503    Erfpachter van de Hofstede van de Hoelbeke in Neerpoorten van 1531 tot 1571.                      Zv   Joannes 

 

1594

KM : Joannes van de Cautere °? cc 1560   +1620          W : Meuzegem         Erfpachter op een hoeve van Dilighem op de kerkdries van Meuzegem       Meisenier op 20.01.1598  (stravers Merck en Franciscus van Campenhout (pachter OLV-hoeve Meuzegem))          Zv  Arnoldus en Martina van Campenhout 

AM : Joannes Jacobs  (zie 1593)

 

1595 

KM : Robertus van Nuffel alias van Hamme °?cc 1537  +na 1607    X Maria van der Hasselt        W: Sint Brixius (1586)         Meisenier op 23.03.1582         Zv  Joannes , pachter te Veylst-Brussegem  

AM : Joannes Jacobs (zie 1593)

 

1596

KM : Robertus van Nuffel (zie 1595)

AM : Joannes Jacobs (zie 1593)

1595.jpg

 

 

 

1597

KM : Robertus van Nuffel (zie 1595)

AM : Joannes Jacobs (zie 1593)

 

1598

KM :  Gerardus Peeters °? cc 1550  + 1598     X Joanna  N       W: Meuzegem.      Eigenaar van een Hofstede in Neerpoorten (1587, gekocht van de abdij van Dilighem) 

KM :  Joannes van de Vaeckene (van der Veken) °? cc 1570  +Meu 23.07.1622.    

AM : Philippus de Boeck (zie 1593)

 

1599

KM : Joannes van de Vaeckene (van der Veken) (zie 1598)

AM : Philippus de Boeck (zie 1593) 

 

1600

KM  : Gerardus van Roy (Rode) °? cc 1565   + na 1623      W : Meuzegem / Nieuwerpoorten (1619)    Meisenier op 16.11.1573 (stravers : Christianus en Joannes de Waegenere)      Zv Henricus

AM  :  Philippus de Boeck (zie 1593)

 

1601

KM  : Joannes Vogeler °?  cc 1570  +Meu 03.03.1650    W: Meuzegem / Neerpoorten    Pachter op het Hof van Nyewerpoorten         Zv  Gulielmus Vogeler (zie 1575)

AM  : Philippus de Boeck (zie 1593)

 

1602

KM  : Martinus Jacobs °? cc1560  +Meu 15.01.1638     X Grimbergen 00.07.1596  Ida Meert    W : Meuzegem / Rossem / + Nerom       Zv Joannes Jacobs (zie 1593)

AM  : Joannes van de Cauter (zie 1594)

 

1603

KM  : Gerardus van Roy (Rode) (zie 1600)

AM  : Joannes Coutermans (van de Cauter) (zie 1594)

 

1604

KM  : Philippus de Boeck (zie 1593) 

AM  : Joannes Vogeler (zie 1601)

 

1605.jpg1605

KM  : Joannes van Ruesegem (van Ruysevelt) °? cc 1560   +na 1624     W: Meuzegem      Pachter op het Hof van Pitsenburg      Erflaat en leenman van Pitsenburg (1604)    Zv Joannes en Anna v Campenhout ( pachter op het Hof van Pitsenburg  dd 1559 ) 

 

AM  : Petrus Mockaert °? cc 1555 + vo 1616   X  Catharina Parijs   W: Rossem , na 1590 in Meuzegem    zv  Hieronymus (Asse)

 

 

1606

KM  : Joannes Coutermans (van de Cauter ) (zie 1594)

AM  : Georgius (Gregorius) Mockaert °? cc 1580  +Meu 14.03.1625    X Anna van Mulders     Pachter van de Heilige Geest Meuzegem      W: Meuzegem / Imde (1621)  zv Petrus Mockaert (zie 1605)

 

1607

KM  : Robertus van Nuffel (zie 1595)

AM  : Joannes Coorens °? cc 1560    W : Rossem     X Christina Ruysevelt

 

1608

KM  : Petrus Mockaert (zie 1605)

AM  : Adrianus Benedictus °? cc 1570 + na 1626    W:Meuzegem 

 

1609

KM  : Joannes Coorens (zie 1607)

AM  : Gerardus van Roy (Rode) °? cc1570  +na 1632     X  Catharina Verrust/van Overijsche/Verhaest 

 

1610

KM  : Joannes Vogeler (zie 1601)

AM  : Joannes van de Vekene (zie 1598)

 

1611

KM  : Cornelius Huyghe (Huyghens) °? cc1570   +Imde 11.02.1635     X N       XX Elisabeth Storms     W : Imde

AM : Philippus de Boeck (zie 1593) 

 

1612

KM :  Nicolaes Mattheus °? cc 1580    W : Lovegem/Merchtem     Erflaat van Pitsenburg (1611)  Pachter te Lovegem      Zv : Joannes Mattheus (zv Joannes), 

AM : Joannes van de Coutere (zie 1594)

 

1613

KM  : Gerardus van Roy (zie 1609)

AM  : Joannes van de Coutere (zie 1594)

 

1614

KM  : Adrianus Dictus °?  cc 1570 +Imde 09.09.1643   X   N      W : Hamme (1595)/ Imde 

KM  : Arnoldus Meskens °?  cc 1587    +Meuzegem 23.06.1653   Pachter op de OLV-hoeve (vo 1624 -1627)   Pachter op het Hof 't Eycksken (1627 tot 1653)     W: Meuzegem     Zv Hermes en Elisabeth de Donckere 

AM  : Emilius (Egidius) Spolspoel °? cc 1565  +cc 1615    X N     W : Grimbergen / Imde / Rossem

AM  : Joannes Coutermans (van de Coutere) (zie 1594)

Meuzegem en Imde samen

 

1615

KM  : Joannes van der Veken (zie 1598)

AM  : Cornelius Huyghe (zie 1611) 

 

1616

KM  : Joannes de Cautermans (van de Coutere) (zie 1594)

AM  : Nicolaes Theeus  °? cc 1580 +Wol 20.04.1658   X Petronella van Malder   XX Anna van der Linden        Pachter op het Hof van Pitsenburg       Erflaat van Pitsenburg     Meier van het Leenhof van Pitsenburg         Zv   Nicolaes (Arendonk?)

 

1617

KM   : Joannes Vogeler (zie 1601)

AM  : Philippus de Boeck (zie 1593) 

 

1618

KM  : Cornelius Huyghe (zie 1611)

AM  : Stephanus van Roy (van Rode) °? cc 1560    X Rossem 12.07.1615   Joanna Jacobs      W : ?

 

1619 - 1623     GA

 

1624 a.jpg1624

KM  : Gulielmus de Mey °? cc 1581     + Meuzegem 11.10.1676     X Maria   N     XX Meuzegem 14.01.1617 Christina  Corens alias van Swijvelt   XXX Maria Raes alias Tuyens      Eigenaar van een Pachthof in Imde (1621)      W : Meuzegem(1617) /Imde (1613)      Zv Robertus en Joanna Keteleers 

AM  : Geredus (Hieronymus) Parijs °? cc 1560    X Catharina de Baeck      W : Rossem(1590) Meise (1611)

 

1625

KM  : Christianus de Moor (van Moer) °? cc 1590         +Meu 25.08.1660     X Meuzegem 1619 Maria Huyghens     W : Meuzegem    Pachter op een hoeve van Dilighem op de kerkdries van Meuzegem     Zv  Christianus

AM  : Judocus van Nigge/Nygge/Ruyye  ?    Judocus van Roy ? 

 

1626

KM  : Egidius de Vleminck °? cc1595     +Ros 28.06.1643     X Imde 30.11.1617 Joanna Versmissen / Smesmans      XX Wolvertem 05.10.1631 Joanna van Roy    W : Imde (tot 1630) Rossem(1631-1643)    Zv Martinus en Margareta van Campenhout 

AM  : Laurentius de Mey °Meise 17.06.1598 +Imde 27.08.1643    X Meuzegem 09.07.1624 Joanna Moerenhout   XX Wolvertem 07.01.1637 Margareta van Bever     W : Meuzegem    Zv Robertus en Joanna Keteleers 

 

1627 - 1635      GA

 

1636

KM : Christianus van Moer : (zie 1625)

AM : Joannes de Vogeler (zie 1601)

 

1637

KM : Nicolaes Theeus : (zie 1612)

AM : Stephanus de Boeck °?  cc 1596  +Meuzegem 17.06.1677   X Rossem 22.09.1624   Cypriana (Christiana) Roelands      W : Meuzegem      Keurdrager van Pitsenburg op de Hofstede de Boeck te Neerpoorten      Zv  Philips (zie 1593) en Elisabeth Meyskens

 

1638

KM  : GG

AM  : Gerardus de Vogeler °cc 1610  +Meuzegem 19.01.1687    X Meuzegem 09.09.1634 Barbara Hogenbergh      XX Meuzegem 18.09.1639 Margareta van Hogenberg       W Neerpoorten-Meuzegem    Pachter op het Hof van Nyewerpoorten         Zv Joannes (zie 1601)

 

1639 - 1643    GA

 

1645 a.jpg

 


1644

KM  : Christianus van Moer (zie 1625)

AM  : Gulielmus de Mey (zie 1621)

 

 

1645

KM  : Philippus de Cuyper °Baasrode 09.10.1611      +na 1660    X Meuzegem 00.08.1636    Anna de Hertog     W: Meuzegem      Pachter op de OLV-hoeve      Meisenier op 23.10.1660 (stravers Joannes en Nicolaes van den Eede)      Zv Livinus en Magdalena de Bruyn

AM  : Nicolaes Theeus : (zie 1612) 

 

1646

KM  : Stephanus de Boeck : (zie 1637) 

AM  : Joannes van Roy °? cc 1623   +Wolvertem 24.12.1684     X Joanna van Daele   XX Meuzegem 00.12.1646  Joanna de Vos       W: ?         Zv  Judocus en Anna de Boeck

 

1647

KM  : Joannes Fredericus Theeus °Meuzegem 15.01.1620  +Meuzegem 05.10.1669    X Machelen 05.07.1648   Petronella de Clerck       Pachter op het Hof van Pitsenburg (1658 - 1669)      Zv    Nicolaes (zie 1612)

AM  : Arnoldus de Pachter (de Wachter ?) niet gekend , waarschijnlijk een bijnaam of alias   

 

1648

KM  : Stephanus de Boeck (zie 1637)

AM  : Judocus van Roy °cc 1590   X Meuzegem 27.08.1623  Anna de Boeck       W : ?

 

1649

KM   : Joannes Theeus (zie 1647)

AM  : Arnoldus de Pachter (zie 1647)

 

1650

KM  : Judocus van Rode (Roy) (zie 1648)

AM  : Paulus van&  Steen ( Exsteens ) °? cc 1610    X Merchtem 15.08.1640     Martina Geeroms       XX Brussel St Goedele 05.01.1655   Catharina Reyniers          W : Meuzegem 

 

1651    GA

 

1652

KM  : Gerardus de Vogeler (zie 1638)

AM  : Christianus van Moer (zie 1625)

 

1653     GG

 

1654 - 1681    GA

 

1682 - 1684    GG

 

1685 - 1689    GA

 

1690    GG

 

1691 - 1692   GA

 

1693   GG

 

1694 - 1697    GA

 

1698   GG

 

1699 b.jpg1699 

KM  : Joannes de Vogeler ° Meuzegem 21.02.1645    + Meuzegem 22.11.1714    X Brussegem 10.02.1670  Anna Verelst      XX Meuzegem 25.07.1699 Joanna Moortgat      W: Meuzegem-Neerpoorten      Pachter op het Hof van Nyewerpoorten            Zv Gerardus (zie 1638)

AM  : GA

 

1700 - 1716   GA

 

1717

KM  : Petrus de Boeck °Wolvertem 21.02.1684   +Meuzegem 26.10.1729    X Wolvertem 02.05.1717 Anna Vercammen (zie 1744)       W: Meuzegem          Zv    Gerardus en Martina van Moer

AM  : GA

 

1718

KM  : GA

AM  : Joannes (Baptist) van den Berghe °Meuzegem 31.01.1675  +Meuzegem 14.03.1746   X Meuzegem 26.11.1712  Petronella Roelands          W: Meuzegem       Pachter op een hoeve in Neerpoorten (1717)         Zv    Egidius en Martina de Gronckel 

 

1719

KM  : Renierus van Bamis °? cc 1685     +Meuzegem 19.10.1744   X Steenhuffel 07.02.1714   Catharina Moerenhout       W : Meuzegem     Pachter op de Hofstede van Rode te Neerpoorten 

1719 stallaert.jpgAM  : (Nicolaes) Jacobus Stallaert °Meuzegem 25.11.1663 +Meuzegem 18.12.1732   X Meuzegem 02.05.1698 Maria de Gronckel     XX Meise 03.10.1702 Catharina Timmermans         W : Meuzegem      Knecht van  pastoor Geldens (1706)       Pachter , brouwer en herbergier op het Eycksken     Zv    Brixius en Catharina Jacobs 

 

 

 

 

1720

KM  : Petrus Theeus  °Meuzegem 18.11.1660   +Meuzegem 31.03.1740  X Hamme 05.09.1694  Maria Anna van Bever      W : Meuzegem   Pachter op het Hof van Pitsenburg (1705-1740)      Zv Joannes Fredericus en Petronella de Clerck  (zie 1647)            

AM  : Joannes van Moer °Meuzegem 03.05.1682    +Meuzegem 27.11.1744   X Meuzegem 02.06.1714 Maria Coppens    W : Meuzegem     Pachter op de pachthoeve van Dilighem op de kerkdries 

 

1721

KM  : Gerardus de Mey °? cc 1660   +Meuzegem 16.09.1729     X? cc 1686    Catharina Verbelen    W: Neerpoorten (1699)       Pachter op de Hofstede de Mey in Neerpoorten    Eigenaar van een andere hoeve in Neerpoorten       Zv    Nicolaes en Anna Verbiest / Verbelen 

AM  : Norbertus Exsteen °Meuzegem 30.01.1686     +Meuzegem 16.05.1733       X Meuzegem 05.11.1708 Maria Vogeler    XX Wolvertem 06.05.1719 Joanna Faes     XXX Meuzegem 01.08.1723 Anna Verdickt        W : Meuzegem/Lovegem          Boswachter te Wolvertem    Zv   Joannes en Anna Peeters

 

1722

KM  : Martinus van den Berghe  °Meuzegem 24.10.1669    +Meuzegem 14.04.1747     X Rossem 23.01.1697 Joanna Roelands   W : Meuzegem     Erflaat van Pitsenburg      Pachter op een hoeve te Neerpoorten (1717)       Zv  Egidius en Martina de Gronckel

AM  : Philippus de Boeck °Wolvertem 02.11.1675 +Meuzegem 05.05.1750     X Meuzegem 17.11.1701    Anna Vogeler   XX Rossem 13.05.1708   Elisabeth Verbelen     W : Meuzegem    Pachter op het Hof van Nieuwerpoorten (1701-1750)    Keurdrager van Pitsenburg , op de Hofstede de Boeck op Neerpoorten (1702 - 1717)     Zv  Gerardus en Martina van Moer

 

1723

KM  : Joannes van den Berghe (zie 1718 )

AM  : Joannes Biesemans °Steenhuffel 25.12.1687 +Meuzegem 13.09.1765    X Wolvertem 05.02.1719 Magdalena van Moer   XX Brussegem 14.02.1721  Joanna Maria van de Velde     W : Meuzegem   Pachter op een hofstede op de Cappruyn      Zv Henricus en Maria Moerenhout  

 

1724

KM  : Jacobus Stallaert (zie 1719)

AM  : Gerardus van Rode °Meuzegem 09.05.1677 +Meuzegem 14.06.1757    X Meuzegem 21.07.1704 Catharina de Doncker      W : Meuzegem      Zv Judocus en Catharina Verbesselt 

 

1725

KM  : Judocus van Campenhout °Meuzegem 15.02.1698 + Meuzegem 20.07.1775    X Londerzeel 09.03.1723 Elisabeth Addiers      W : Meuzegem      Zv Gerardus en Catharina van Roy

AM  : Gerardus de Boeck °Meuzegem 03.03.1671  +Rossem 12.02.1728      X Wolvertem 24.09.1698 Anna van Hemelrijck   XX Meise 01.11.1702  Anna van de Velde        W : Rossem       Zv Judocus en Barbara v Moer 

 

1726

KM  : Joannes van Moer ( zie 1720)

AM  : Petrus Theeus (zie 1720)

 

1727

KM  : Philippus de Boeck (zie 1722)  

AM  : Martinus van den Berghe( zie 1722)

 

1728

KM  : Joannes Biesemans (zie 1723) 

AM  : Renerius van Bamis (zie 1719)

 

1729

1730.jpg

KM  : Gerardus van Rode (zie 1724)

AM  : Jacobus Stallaert (zie 1719)

 


1730

KM  : GA

AM  : Joannes Judocus d'Hooghe °Sint-Niklaas? cc 1700   +Meuzegem 03.03.1772   X  Wolvertem 19.06.1729 Anna Ludovica de Mey        W : Neerpoorten       Zv Egidius ?

 

 

 

 

 

1731

KM  : GA

AM  : Gerardus Hanssens °Meuzegem 04.12.1690      +? Voor 1761     X Oppem 03.02.1735  Joanna Herbosch      W : Meuzegem    Pachter op een hofstede tegenover de pastorij       Zv  Engelbertus en Maria van Moer

 

1732

KM  :  Adrianus Stallaert °Meuzegem 09.09.1703     +? na 1761     X Meuzegem 22.05.1731     Elisabeth Stallaert          W: Meuzegem      Pachter op de Hofstede Stallaert     Zv Henricus en Jacoba de Coster

AM  :  Gerardus Buelens ° Meuzegem 11.05.1697   + 1740    X Oppem 19.05.1733    Maria van Humbeeck       W : Meuzegem    Pachter op een hofstede naast de Pastorij      Zv Nicolaes en Joanna de Groot   

 

1733

KM  : Henricus Stallaert °Meuzegem 11.01.1704   + Meuzegem 08.09.1742      W: Meuzegem     Pachter (medepachter) op het Hof ‘t Eycksken       Zv Jacobus (zie 1719) en Catharina Timmermans 

AM  : Martinus van den Berg (zie 1722)

1734.jpg

 

 

1734

KM  :  GA

AM  : Petrus Marche (de Mars) °? cc 1700   +Meuzegem 16.11.1760   X Londerzeel  23.08.1724   Jacoba Verlinden      W : Neerpoorten      Zv  Petrus en Maria van der Perre  

 

1735

KM  : Jacobus Stallaert (zie 1719)

AM  : Joannes van Moer (zie 1720)

 

1736

KM  : Renerius van Bamis (zie 1719)

AM  : Philippus de Boeck (zie 1722)

 

1737

KM  :  GA

AM  : Judocus van Campenhout (zie 1725)

 

1738

KM  : Martinus van den Berghe ( zie 1722)

AM  : GA

 

1739

KM  : GA

AM  : Adrianus Stallaert (zie 1732)

 

1740

KM  :   Franciscus Theeus ° Meuzegem 17.02.1706   +Meuzegem 06.03.1772   X Humbeek 26.06.1742 Catharina Vleeracker     W: Meuzegem      Pachter op het Hof van Pitsenburg (1742 tot 1772)      Meisenier op 10.04.1735 (stravers : Andreas van Bever en Joannes Moyson)   Zv Petrus en Maria Anna van Bever 

AM  :  Joannes van den Berghe (zie 1718) 

OF  °Meuzegem 16.03.1699     +Wolvertem 20.01.1788    X Londerzeel 25.11.1722      Anna Meulemans   XX Londerzeel 23.05.1747   Petronella de Buyser        W : Wolvertem        Zv Norbertus en Laurentia van Malder   

 

1741

KM  :  GA

AM  : Joannes Biesemans (zie 1723)  

 

1742

KM  : Norbertus (Nicolaes Robertus ) van den Heuvel °Grimbergen 07.12.1717   +Meuzegem 17.03.1755    X Meuzegem 01.04.1742  Elisabeth Theeus         W: Meuzegem     Zv Lambertus en Elisabeth Coppens

AM  : Philippus de Boeck (zie 1722)

 

 

1743

KM  : Adrianus Stallaert (zie 1732)

AM  : Judocus van Bamis °Meuzegem 12.11.1714   +Meuzegem 23.04.1786    X Meuzegem 01.12.1742 Anna van Moer     W: Meuzegem     Pachter op de Hofstede van Rode in  Neerpoorten      Zv  Renierus (zie 1719) en Catharina Moerenhout  

 

1744

KM  : Henricus van Gucht ° Wolvertem 05.06.1696 +Meuzegem 28.05.1764 X Meuzegem 06.03.1730 Anna Vercammen   XX Wolvertem 21.02.1751 Maria Anna de Roover    W: Meuzegem    Pachter op de OLV-Hoeve (1740-1764)    Zv Joannes en Joanna van Neervelt

AM  : Joannes Hanssens °Meuzegem 11.09.1700    +Meuzegem 01.04.1772    X Meuzegem 31.07.1741 Maria van Humbeek (zie 1732)       W : Meuzegem       Pachter op een hoeve in Meuzegem (1717)    Zv Engelbertus en Maria van Moer

 

1745

KM  : Franciscus Theeus (zie 1740)

AM :  Judocus d' Hooghe (zie 1730)

 

1746

KM  : Adrianus Stallaert (zie 1732)

AM  : Martinus van den Berghe (zie 1722)

 

1747     GA

 

1748

KM  :  Jacobus Stallaert °Meuzegem 12.11.1712 +Meuzegem 09.07.1758     X Imde 07.04.1750 Elisabeth Buelens           W : Meuzegem     Pachter op de Hofstede Stallaerts       Zv Henricus en Martina de Coster   

AM  : Judocus van Stappen °Wolvertem 09.07.1724      +?     X Meuzegem 28.01.1745   Barbara van Baemis       W: Meuzegem         Zv Joannes en Joanna van Neyghem

 

1749

KM  : Petrus van Moer °Meuzegem 03.11.1723     +?   X Wolvertem 02.09.1744     Clara Buyts    W : Meuzegem     Pachter op de Pachthoeve van Dilighem op de Kerkdries     Zv Joannes en Maria Coppens

KM  : Judocus van Bamis (zie 1743)

AM : Petrus de Boeck °Meuzegem 04.02.1706  + Meuzegem 18.04.1759     X Meuzegem 17.01.1746 Elisabeth van den Berghe        W: Meuzegem       Pachter te Neerpoorten ( Hof te Nyewerpoorten of Pachthof de Boeck)      Zv Philips (zie 1722) en Anna de Vogelaer(zie 1747)

1749.jpg

AM  : Laurentius de Mey °Meuzegem 21.04.1708   +Meuzegem 29.06.1792    X Rossem 21.01.17157 Joanna Maria de Hertogh         Schepen van Wolvertem     Borgemeester van Wolvertem       W : Meuzegem       Pachter op de Hofstede de Mey te Neerpoorten    Zv Gerardus en Catharina Verbelen 

NVDR : Twee bijna identieke kerkrekeningen uit 1749 (2 gulden verschil ) uitgevoerd door twee kerkmeesters. Waren de originelen zoek?   Of waren ze onvolledig?     Het lijkt erop dat Judocus van Bamis het werk van Petrus van Moer heeft overgedaan : "gepurgeert en voldaen" .     

Idem voor de armmeesters.

 

1750

KM  :  Franciscus Theeus (zie 1740)

AM  : Arnoldus van den Berghe  °Meuzegem 15.08.1700     +Meuzegem 20.01.1762     ongehuwd          W: Meuzegem       Zv Martinus (zie 1722) en Joanna Roelands  

 

1751

KM  :  Henricus van Gucht (zie 1744)

AM  :  Gerardus de Boeck °Meuzegem 04.11.1715    + Meuzegem 23.11.1792    Ongehuwd   W : Meuzegem       Pachter op het Hof te Nyewerpoorten (1750-1792)     Zv Philippus (zie 1722) en Elisabeth Verbelen 

 

1752

KM  : Adrianus Stallaert  (zie 1732)

AM  : Adrianus Stallaert (zie 1732)

 

1753

KM  : Judocus de Coster °Rossem 18.08.1701   +Meuzegem 17.02.1759   XMeuzegem 10.02.1725 Barbara Stallaert      W : Rossem / Meuzegem (na 1741)     Zv Joannes en Maria Huysegoms

AM  : Petrus de Boeck (zie 1747)

 

1754

KM  :  GA

AM  : Adrianus Stallaert (zie 1732)

 

1755

KM  :   GA

AM  :  Joannes Hanssens (zie 1744)

 

1756.jpg1756 

KM  :  Petrus van Heymbeeck °Wolvertem 02.03.1723   +Meuzegem 28.03.1788       X ? cc 1755  Elisabeth Theeus     W : Meuzegem / Wolvertem Boskant     Medepachter op het Hof van Pitsenburg      Zv  Petrus en Maria van Hove / Verhoeven    

AM  : Renierus van Campenhout °Meuzegem 09.03.1726    +Meuzegem 14.08.1771     X Rossem 16.05.1753   Anna van Campenhout      W : Meuzegem        Zv     Judocus en Elisabeth Addiers   

 

1757

KM  : GA

AM  : Laurentius de Mey (zie 1749)

 

1758

KM  : Arnoldus van den Berghe (zie 1750)

AM  : Petrus van Moer (zie 1749) 

 

1759

KM  : Gerardus de Boeck (zie 1751)

AM  : Philippus Goossens °Steenhuffel 25.04.1730    +?     X Meuzegem 12.07.1759 Maria Anna de Coster    W : Meuzegem(1759)        Zv  Alardus en Maria Uytterhove

 

1760

KM  : Jacobus Verhelst °Merchtem 18.08.1730   +Meuzegem 03.05.1811    X Meuzegem 02.07.1759 Elisabeth van den Berghe     XX Meuzegem 18.02.1794 Joanna Maria Gillisjans     W : Meuzegem(1759)   Zv Egidius en Catharina van Herreweghen    

AM  : Judocus Verhelst °Merchtem 12.06.1727   +Meuzegem 02.07.1766    X Meuzegem 09.05.1756 Maria van Campenhout      W : Meuzegem   Zv Egidius en Catharina van Herrewegen

 

Wapen vd Daele.JPG1761

KM  : Joannes Baptist van den Daele °Heembeek ( 19.01.1712 ?)   +Brussel (refugehuis Dilighem) 18.09.1789      Pastoor van Meuzegem (1748 tot 1771)    Prelaat Abdij van Dilighem (1771-1789)

AM  : Joannes Baptist van den Daele (idem)   (zie brochure "Zieleherders van Meuzegem" )

 

 

 

1762 - 1763 - 1764 :  GA

 

1765 - 1766 - 1767

KM  : Judocus van Bamis °Meuzegem 12.11.1724 +Meuzegem 23.04.1786    X Meuzegem 01.121742 Anna van Moer    W : Meuzegem     Pachter op een hoeve te Neerpoorten     Zv Renierus (zie 1719) en Catharina Moerenhout

AM  : Judocus van Bamis (idem)

De kerk- en de armrekeningen werden allen uitgevoerd door Judocus van Bamis. De akten zijn meestal mede-ondertekend, in dit geval, de pastoor JB van den Daele en 3 getuigen : Laurentius van Heymbeeck , Adrianus de Keersmaker en Mattheus Jacobs.  

 

1768 tot 1795 : GA   

 

U kan dit document HIER downloaden als PDF-formaat ! 

00:20 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.