24-05-15

.

 

Een ander kijk op Muso.JPG

      (2)

 

ROMEINSE TIJD :

citaat : ....... de Romeinen willen hun imperium uitbreiden ............

Dat is best mogelijk, maar dat is niet de belangrijkste reden voor hun aanwezigheid. 

 

"Waarom zijn er Romeinen actief in de Keltische en Germaanse gebieden" ..... een vraag die voldoende gesteld is , maar onvoldoende beantwoord werd.   Er is nochtans een zeer duidelijke reden voor die militaire aanwezigheid. Uitbreiding van hun imperium ?  voedselvoorziening ? slavenhandel ?     Waarom lag de interesse van Romeinen juist hier en niet in de Scandinavische gebieden of Slavische gebieden, Afrika of Azië ?

Om te achterhalen wat het Romeinse motief is voor hun aanwezigheid in het Noorden van Frankrijk, traceren we de voetsporen van consul Gaius Julius Caesar via zijn dagboek " Commentarii Rerum in Gallia Gestarum " afgekort tot "de Bello Gallico (DBG)"

Kopie van Gaul,_1st_century_BC b.GIFCaesar had duidelijk een missie meegekregen welke hij al dan niet succesvol afrondde.    

Hij kwam niet om de handel, noch om slaven voor Rome, noch om het Romeinse grondgebied uit te breiden.

Een verdoken en geheime militaire handeling ? 

Hij schreef in zijn DBG geen woord over zijn opdracht,  wel over zijn veldtochten en glorierijke overwinningen.

Zijn teksten gaven niet altijd de waarheid weer maar ze waren sterk gemanipuleerd om zijn oorlogsbudget te verantwoorden tegenover zijn geldschieter, namelijk de senaat van Rome. 

 

 

 

tinroute 1.jpg

 

 

Zijn doel was  het beschermen van een route, een nieuwe route .......... het transport van TIN.

 

Deze nieuwe Romeinse route vertrok steevast vanuit Italie via Marseile of via de lage Alpen.

Dan vormt zij een rechte rijn ...... richting het Noorden ...... richting Wissant/Witzand ......... voor de overtocht naar Groot-Brittanie .......dan links afbuigend naar Cornwall. 

400 jaar eerder waren de Grieken de Romeinen reeds voorgegaan via Aquitanië en Aremorica .

Zij hadden op hun beurt de trafiek overgenomen van de Egyptenaren die reeds in 2300 vC het metaal in Cornwall kwamen opscheppen en verschepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordien poogden de Romeinen om via de Golf van Biskaje de oversteek te wagen naar  Cornwall  maar hun schepen waren ongeschikt en de hele vloot verging.    Ook de pogingen nadien mislukten.

Daarom verlegde de senaat de route naar de kortste oversteek van het kanaal : de " Oceanus germanicum ", startend in de haven, " Portus Itius " of " Gessoriacum ", (het huidige Boulogne-sur-Mer) richting overkant  " Canta " ( Kent / de overkant).

Waarom ontplooiden de Romeinen zulke grootse militaire actie voor deze route?   Het zo kostbare erts was enkel op twee plaatsen in Europa aanwezig :  Bohemen en Cornwall (Bohemen stelde echter niets voor). 

Het zwaartepunt van de Romeinse macht lag bij de uitrusting en bescherming van hun militair concept.   Het militair materiaal bestond uit brons en tin was nodig om brons te maken.   

Koper, een zacht edelmetaal had twee grote nadelen. Het was niet erg hard en de enige mogelijkheid tot bewerking was smeden. Het smeltpunt van koper is 1015°C en de brandstof voor de ovens was hout.  De meeste (relatieve) platte houtovens konden niet warmer worden dan 800°C.

De ontdekking van brons bood een uitkomst. Dit metaal is bij een temperatuur van net boven de 800°C wel gietbaar en is een keihard materiaal. Men experimenteerde door een legering van 85% koper en 15% tin te maken. 

pijlpunt-romeinse-brons-010.jpg

 

 

Het gebruik van gietbare metalen had als grootste voordeel dat voorwerpen in serie gemaakt konden worden, honderden pijlpunten in een keer, zwaarden met 10 tegelijk, helmstukken bij de vleet. 

Op die manier was het Romeinse leger op een uniforme manier van een uitrusting voorzien.

Keer op keer werd het brons herbruikt.

Dat is meteen ook de reden waarom men archeologisch weinig bronzen voorwerpen terug vindt ; het werd na een veldslag namelijk ingezameld en opnieuw versmolten. 

 

  

Het tin dat aanvankelijk uit de rivieren werd geschept werd nu in grote hoeveelheden opgegraven, wel 16 meter diep. Het tin werd geroosterd op 232° C om te zuiveren en daarna in blokken gegoten.

Klaar voor transport over zee en over land ........ maar ........ de trafiek  was niet veilig.    De Kelten gingen tol heffen en de karavanen werden onderschept.    Het was nodig dat de volksstammen die in de nabijheid van de route woonden onder controle werden gehouden, maar Caesar kreeg van de senaat niet de toestemming om gebieden te annexeren ;  enkel pacificatie was toegestaan.

 

ROMEINSE TIJD :

citaat : ....... de Romeinen versloegen de Germanen ........

NEEN, de Romeinen vochten wel verschillende veldslagen uit tegen de Germanen , met wisselend succes.  

 

Het waren hoofdzakelijk veldslagen tegen Germaanse volksstammen die zich het dichtst bij de tinroute ophielden.   Het waren geen Germanen uit het latere Nederland of Duitsland , noch de stammen die langs de Rijn woonden , omdat zij niets gemeen hadden met de tinroute. (pas 200 jaar later , rond 150 nC hebben de Romeinen de Rijn gebruikt als transportmiddel.)   De senaat investeerde fors in de aanleg en de bescherming van de nieuwe tinroute. 

 

heirwegennet3.jpg

 

Na de invoering van de " Pax Romana " , de Romeinse vrede (van cc °27 vC tot 180 nC) in de Germaanse gebieden , was het mogelijk wegen aan te leggen.

Zij waren de slagaders voor de handel en de voedselvoorziening.

Zij hadden geen militaire of strategische rol . (geen archeologische sporen van militair materiaal, aanwezigheid of handelingen, behalve in Oudenburg) 

 

 

 

ROMEINSE TIJD

 " citaat : " ........ tijdens de Romeinse tijd  werden onze streken  bevolkt door Nerviërs , een Keltische stam ....."

Neen.  

 

I :     We gaven al eerder aan dat er geen of nauwelijks Keltische sporen terug te vinden zijn.    Archeologisch worden de nederzetting taalkundig weergegeven als "Gallo-Romeins" of "Inheems".  De hamvraag blijft : van wie zijn die nederzettingen ? Germanen ?

 

merchtem.JPG

II :   Het Romeins domein in Merchtem begint aan dMolenbeek met een de badplaats "de Stove"  (Stoofstraat) , een toegangsweg " Puerstraet " naar de iets hoger gelegen villa bij de Bosbeek. 

Volgens de toponymisch onderzoek beschikt het domein over een kleine 8 bunders minderwaardige grond (ingekleurd als gedegradeerde grijsbruine zandleembodem).

Daarmee willen we aangeven dat de beste landbouwgronden ingepalmd waren door de inheemse bevolking.

Vermits archeologisch aangetoond is dat de streek een continue bewoning heeft, mogen we aannemen dat de taal en de toponymie van toepassing zijn , en die is uiteraard Germaans. 

 

 

 

diverticulum.JPG

 

 

 

In Meise ligt de prestigieuze Romeinse villa buiten de beste cultuurgronden , ze ligt aan een diverticulum (aftakking) van de verbinding Asse -Elewijt . 

 

 

De pottenbakkersvicus van Asse ligt boven op een heuvelrug tussen de Germaanse kouters van Volkegem, Huinegem, Vrijlegem, Huizegem, Bettegem en Walfergem ........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMEINSE TIJD

 " citaat : " ........ de taalgrens is ontstaan door de grote Germaanse volksverhuizing ..........."

Neen.

 

Taalgrens.png

I.    De taalgrens is reeds vernoemd in de 1e eeuw vC, (nog voor de ingebeelde grootse volksverhuizingen).

Zij is de scheiding tussen het Romaanse en het Germaanse taalgebied.

Zij vormde ooit de grens tussen de Kelten en Germanen. Deze grens loopt door Frankrijk tot in Zwitserland.

 

 

 

 

 

 

 

romvillabelg.jpgII.      90 % van de Romeinse villa's in Belgie liggen in Wallonie, dat vroeger Keltisch gebied was en in elk geval behoorde tot het Romeins Imperium.

 

Vlaanderen en Brabant behoorde tot Germania inferior en was enkel toegankelijk dank zij de "Pax Romana " ; zij waren minder gebonden aan het Romeins gezag. 

 

 

 

 

 

 

    

type blond 2 (1).pngIII.      Na meer dan 2000 jaar , na talrijke etnische samensmeltingen en inmenging van vreemde culturen blijken er nog steeds verschillen te zijn tussen het Keltisch en het Germaans gebied ......... zelfs tussen de bewoners.

 

Het wetenschappelijk onderzoek van Houze/Vanderkindere in 1879  naar de ogen en de haarkleur van 608.000 schoolgaande kinderen gaf een heel opmerkelijk resultaat weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transgressie.JPGIV:    Enkel de regressie en de transgressie had een immense invloed op de Germaanse volksverhuizingen. Met deze geologische termen duidt men de verschuivingen van een kustlijn aan. 

De transgressie is  wetenschappelijk te verklaren  als inklinking van land in de veengebieden langsheen de "Mare Germanicum" ( Noordzee).

Daardoor kwamen telkens gebieden onder water te liggen en was de bevolking genoodzaakt of wel op andere  zandheuvels (terpen) te overleven of wel dieper het binnenland in te trekken

13:55 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.