29-01-16

HET LEENHOF MUESEGHEM TE YETTE deel 1

Kopie van CH de Meuseghem  1651.jpg  

 


Het " Chateau de Meuseghem " stond in Jette !
In de zoektocht naar de eigenaars (en ook erflaters) van dit leenhof kwamen de Kasteleinen van Brussel het meest aan bod.
Dit vraagt om enige geschiedkundige uitleg.

 

 

 

 

 

 

 

Kopie van pagus bracbatensis.jpg

Onze streek, het Landgraafschap Bracbantia onder Lotharingen.
De "Pagus Bracbantensis " , welke bestond uit 4 graafschappen (Leuven, Brussel, Ename en Landgraafschap Brabant) werd in °870 in Aspide toegewezen aan de Hertogen van Lotharingen.

Deze pagus (lees gouw) bleef ruim 100 jaar zijn grenzen en zijn structuur behouden , tot de pagus geteisterd werd door piraterij van nabije kustvolkeren.(waaronder de Chunni)
Uit de Vitae Berlendis vernemen we dat : " Fuit autem possessio illius Humberch et Ascum castella duo; quorum alterum, scilicet Ascum, ab Hunnis destructum "
Odelardus, een krijgsheer van Witger , de Hertog van Lotharingen, had twee allodiale (lees : in eigen beheer) burchten : Ascum (Asse) en Humberg/Hunniberth/Heymbeca (Grimbergen).
Daarenboven had hij ook Anduerpis (Antwerpen, het latere Marchionatus of het Markgraafschap) onder zijn hoede.
De burcht in Grimbergen hield stand tegen de " Nortmanni " (noormannen) maar de andere vestiging , Borgstad (Asse) die geleid werd door zijn zoon Eligardus , verloor de strijd.
Olardus moet nadien begunstigd geweest zijn voor zijn heldhaftig optreden. Een beloning , in die zin , waarbij goederen volledig vrijgesteld worden van enige vorm van belasting tegenover de monarch van het Graaflandschap Brabant, nl de Hertog van Lotharingen.
Deze verdoken vorm van vrijstelling is 200 jaar later het dispuut en meteen ook de aanzet tot de Grimbergse oorlogen dd °1139

 

Burggraaf of Kastelein.
In °959 splitste Lotharingen in 2 delen , het Graafschap Moezel en Neder-Lotharingen.
Enkele jaren later , rond °1000 , huwde Gerberga , de dochter van de Hertog van Neder-Lotharingen Lambert I , graaf van Leuven die met deze bruidsschat , ook Graaf van Ukkel (Brussel) werd.
Vanaf nu zijn er geen graven meer in Brussel, enkel nog een " casteleynen" ; vertegenwoordigers van de Graaf van Leuven.
Rond 1060 heeft de Hertog van Neder-Lotharingen eigendommen ingewisseld en bekomt zo strategisch gelegen buffers tussen Vlaanderen en het Land van Grimbergen. Op deze nieuwe verworven eigendommen sticht hij de abdijen van Affligem en Groot Bijgaarden. Hij kwam ook in het bezit van Bouchout ( Meise) en plaatste daar een vestiging.
In deze tijdspanne duiken ook de Kasteleinen van Brussel op aan de rand van het Land van Grimbergen (Jette, Dielighem, Osseghem) en verwerven er eigendommen over de Zenne : Neder en Over-Heembeek en Wolverthem. De eigenaar Onulfus , Heer van Wolvertem , richt een abdij op te Jette (later Dilighem genoemd) en begunstigt deze met goederen uit zijn domein. De Heer van Grimbergen probeert net hetzelfde te doen, maar slaagt pas na de derde poging.

 

grimbergse_oorlog.jpgGrimbergse oorlog 1139 -1159
Na de dood van de Hertog in °1085 wordt het Landgraafschap " Bracbantia " door de Ottomaanse Keizer in leen gegeven aan de Graven van Leuven en het vierde en laatste Graafschap uit het Hertogdom Lotharingen , de Mark Ename wordt bij bij het Graafschap "Hanoniensis " (Henegouwen) gevoegd. De graven van Leuven proberen de andere Brabantse machthebbers uit te schakelen ; de graaf van Aarschot verdwijnt , alsook de graaf van Halle.
Intussen huwt de laatste vrouwelijke telg van de Heren van Grimbergen met de Heer van Mechelen. De Berthouts, de Heren van Mechelen, krijgen zo een deel van de pagus Brabant in handen , terwijl zij op hun grondgebied als voogd optreden voor het Prinsbisdom Luik . De rest van de familie Berthout is verwant met de Kempische en Limburgse geslachten, tot Breda toe.
Zo ontstaat een machtsblok dat evenwaardig is aan dat van de Graven van Leuven.

 

De echte machtsstrijd begint wanneer Keizer Hendrik V , de Hertog van Neder-Lotharingen uit zijn functie ontzet ten voordele van Godfried van Leuven.
De Heren van Grimbergen steunen de Graaf van Limburg en dat zinde die van Leuven blijkbaar niet.
Bij het "manschap afleggen" (erkennen van) aan Godfried II als nieuwe Hertog van Brabant
antwoordde Wouter Berthout : ".......dat zyne voorouders sinds meer dan twee honderd jaren hun goed en hielden van geenen heere, ten zy van God, die boven allen is........."
De hertog legde klacht neer bij de keizer tot de keizer eigenhandig kwam onderhandelen in Affligem : ."........ zoek uit of de Heren van Grimbergen vazallen waren ........waren ze het? dwing ze dan ...... waren ze het niet, hou ze te vriend ......"
borgt grimbergen.jpg

 

 

20 jaar lang plunderenden de Heren van Grimbergen en de Hertog van Brabant elkaar.
Van Brussel tot Vilvoorde en over de Zenne tot Grimbergen. Landbouwers werden beroofd van hun hoven en goederen. Armoe, ellende, brandstichting en doodslag waren de oorzaak dat de velden braak bleven liggen.

 

 

 

 

Zowel Meuzegem als Wolvertem verarmde. De abdij van Dilighem zocht steun in Drongen omwille van het vermoeden dat Affligem pogingen deed om ze over te nemen.
Een belangrijk gegeven onthouden we : dat na de verzoening tussen Grimbergen en Leuven er binnen de rechtsstructuur van het Hertogdom Brabant een andere rechtsvorm bleef bestaan : n.l. het "Manseniersschap van Grimbergen ". Zoiets moet gebeurd zijn met tussenkomst van Keizer Barbarossa want dat zou nooit door de Hertog getolereerd worden.
Hoewel de kasteleinen van Brussel de vertrouwelingen waren van de Hertog van Brabant , bleven ze in de Grimbergse oorlog afzijdig. Geen heren van Meuzegem, Wolvertem, Anderlecht of Brussel in de oorlogsgelederen.
Vreemd, tijdens deze oorlog (in °1155) geven de erfgenamen van Onulphus de kerk van Wolvertem over aan Dilighem.    Nog vreemder; er wordt in °1140 een klooster te Nieuwenrode opgericht door de abdij van Grimbergen. De latere gulle gever blijkt het Huis van Wolvertem te zijn die talrijke bosgronden in Nerom en Westrode van de hand doet. Verarmde het huis van Wolvertem ? of hadden de Heren van Grimbergen (met tussenkomst van hun abdij) de abdij van Dilighem financieel gesteund. In ieder geval het vermeende dotatiegoed van Meuzegem (4 bunders + hove + servi , de latere OLV-hoeve ) blijkt onder gebracht te zijn in het Hof van Loveghem dat rechtstreeks aan de abdij van Grimbergen toebehoorde.

 

Casteleynen van Brussel.
Bij het begin van het tweede millennium zien we de " Casteleynen van Brussel" opduiken aan de grenzen van het vroegere graafschap Ukkel (lees Brussel). Niet alleen via aankoop maar ook door huwelijk worden nieuwe eigendommen verworven. In de Brabantse charters en oorkonden i.v.m. de oprichting van de eerste abdijen staan de kasteleinen bovenaan de rij getuigen om de giften aan de instellingen te bevestigen.
Het is en blijft een moeilijke opgave deze getuigen te traceren ; Steppo van Brussel alias Steppo van AA of Steppo van Anderlecht zijn blijkbaar een en dezelfde persoon die op zijn beurt zijn voornaam nog eens doorgeeft aan de oudste telg van het geslacht.
Idem met de Heren van Wolvertem ,Imde of Sotteghem. Een verwantschap binnen een geslacht kunnen we enkel aantonen met de bereidheid tot getuigenis en het localiseren van de giften , vermeld in de oorkonden.

volkaart II.jpgNa 1150 doen we beroep op de heraldiek om familiewapens af te lezen.
Zowel bij de oprichting van de abdij van Affligem als Dilighem treffen we dezelfde namen aan : Onulphus van Wolvertem en Steppo van Brussel. Samen met Iwainus van Jette , blijken het kinderen te zijn van Onulphus van Brussel die de broer blijkt te zijn van Folcaert II van AA uit het Huis van Anderlecht.
Hun domein beslaat : Wolvertem, Rossem, Imde, Westrode, Nerom, Heembeek, Jette, Dielegem, Ganshoren, Zellik, Ossegem, Essegem , Melsbroek , Liedekerke, Denderleeuw ........

 

 

10:20 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

24-01-16

......MEUZEGEM ANDERS BEKEKEN ........nr 22

....... op 14.01.2016 werd er een kraantje opengedraaid in de Meuzegemse beemden ........ 

C0245T01.JPG

DSC02186.JPG

DSC02188.JPG

DSC02189.JPG

DSC02195.JPG

DSC02191.JPG

DSC02201.JPG

DSC02213.JPG

DSC02218.JPG

DSC02223.JPG

DSC02227.JPG

DSC02234.JPG

DSC02239.JPG

 

23:13 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)