01-04-16

HET LEENHOF MUESEGHEM TE YETTE deel 3

" Le fief de Meuseghem a Jette, un etat dans l'Etat " (RvdH)


Het leenhof Mueseghem in Jette was een bolwerk met een eigen rechtsgebied.
Zoals elk leenhof had Meuseghem een schepenbank , bestaande uit een Meier (beheerder) soms een Drossaert (rechter) die optrad als Griffier (notaris) , bijgestaan door leenmannen of erflaten die fungeerden als schepenen en getuigen. In de beroerde tijden van 1587 had de Heer van Meuseghem zelfs het recht om een eigen Sergeant (lees Veldwachter) aan te stellen om de goederen te bewaken.
Het leenhof viel onder de jurisdictie (rechtsgebied) van de heren en Graven of Burggraven , Kasteleinen van Brussel en ontsnapte zo aan het toezicht van de Hertogen van Brabant.
Het leenhof had een oude domeinindeling. Dat vernemen we uit latere akten ; het was 2 mansi groot, zo'n 24 bunders. Het leenhof bestond uit leengoederen (landbouwgronden) en laathoven ( boerderijen, huizen en stallen ) en achterlenen.

 

1-1-1.jpg

 

 

 

Robert Van den Houte schrijft :

......... dat het Laathof de taak had om de Steenweg naar Dielegem te bewaken.

De steenweg startte in Wemmel en liep ten einde aan de Vlaamse Poort, gelegen aan de stadsmuur van Brussel.

........ het laathof was gevestigd aan een doorwaadbare plaats aan de Molenbeek.

 

 

 

 

  

 

 


Kopie van Kopie van CH de Meuseghem  1651.jpg

 

 

 

 

 

 

 

....... op een oude gravure d.d. 1651 van Wenzel Hollar, is nog duidelijk de vestingstoren te bemerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapel + kasteel.jpg

  ....... dat de castrale kapel St Anna , die op het domein stond , had moeten uitgroeien tot een volwaardige kerk , de voorloper van de Sint Pieterskerk.

 

  
De eigenaars , de leenmannen en de pachters van het leenhof.

Het huis van Meuseghem.
We hebben alle mogelijke erfopvolgingen van het geslacht van Wolverthem - van Sotteghem - van Jette en - van der AA getraceerd en we komen nooit in Jette terecht.
De meest logische verklaring is het dit domein eveneens voor 1300 verkocht werd door het geslacht " van Meuseghem ".
Deze hebben heel lang het domein in hun bezit gehad , voldoende lang om hun geslachtsnaam aan het domein te verbinden.

 


De Kasteleinen van Brussel.
Zij beheren het domein.       Zij zijn de eerste leenmannen.
Vermits het " leenhof Mueseghem " later geïntegreerd werd in het leenhof " de Rivieren " kwamen alle documenten terecht bij de familie de Villegas.       Deze deponeerde onlangs haar archief aan het Algemeen Rijksarchief.
Tot zolang dit archief niet geïnventariseerd is verkrijgen wij geen toegang tot de documenten.
We spreken enkele andere bronnen aan .

 

Joannes IV de Rollibuc van Coudenbergh °cc1370 +cc 1439        X Lelia van der Noot

Kopie van Franciscus R x coudenberg.jpg

Zoon van Joannes III de Rollibuc en Helwiche van Bellegem.coudebergh.JPG

Verbonden met het geslacht " Coudenbergh " via overgrootvader Franciscus Rollibuc die gehuwd was met een vrouwelijke telg van "de Coudenbergh " , een der 7 nobele families die gelinkt worden aan het ontstaan van de stad Brussel.

Jean IV was schepen in Brussel in 1406, 1413 en 1424.
Hij was " Octovir " (achtman /toezichter) en zijn vader " Deken " in de ".....Dekens en Achten van de Laeken Gilde der Stadt Brussele anno 1396...."


Armes_de_la_Maison_van_der_Noot.svg.png

 

Zijn echtgenote , Lelia van der Noot , of althans het Brabants geslacht " van der Noot " had grote eigendommen in Jette en donateerde meermaals goederen aan de abdij van Dieleghem en het broederschap Sint Eligius in Brussel.

 

Vandaar het vermoeden dat het geslacht " van der Noot " de schakel vormt tussen het Huis van Meuzegem en de Casteleinen van Brussel.

 

  

 

coudenberg.gif

Joannes V de Rollibuc van Coudenbergh °? cc1395 +cc 1444     X Catharina de Staeckenbergh


In 1439 doet Jean V , zoon van Jean IV , het leenverhef op het Leenhof Meuseghem.

 

 

 

 

Joannes VI de Rollibuc de Coudenberg °? 1420 +cc1474        X Margareta van Heffen.

Hij verheft het leen van zijn vader in 1444 en zal dat beheren tot 1474, aldus volgens de telling van de leengoederen van de Kasteleinen van Brussel.
Joannes de Rollibuc houdt het gehele leen "........Thoff geheten te Muesegem met syn toebehoorten van huysingen Schueren Stallen Bogaerden Winnende Land Beempde bosschen hoffsteden ende Wateren ....."
In totaal 24 bunders te Jette, getaxeerd op 6 mudde rogge jaarlijks.

Het goed is ook bezwaard met 6 mudde rogge ten gunste van Willem van Mons.
Uit latere akten vernemen we dat de Kasteleinen soms een willekeur van bijkomende lasten oplegden aan de leenmannen. Hier is het ten voordeel van Willem van Mons , heer van Chastre , wiens vader en verre voorvaderen schepenen werden van Brussel (van °1306 tot °1450)

 

Joannes VII de Rollibuyck de Coudenberg °? cc 1450 +cc1516       X Ludovica Salaert alias Donckers

Naar alle waarschijnlijkheid verhief hij het leen van zijn vader in 1474.
Hij wordt in een akte van 28.01.1493 uit het Kapittel van Sint Elooi " .....Heer van Museghem te Jette ...." genoemd.

Hij wordt ook nog genoemd in een opsomming van goederen in 1495.
Het leenhof is uitgebreid naar 28 bunders maar de jaarlijkse vergoedingen blijven dezelfde

 

Joannes VIII de Rollibuyck de Coudenberg °? cc 1498 +cc1535       X Maria van de Voorde .

In 1516 is Joannes minderjarig als hij leenverhef doet voor de Kasteleinen van Brussel.

17:52 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.