08-04-16

HET LEENHOF MUESEGHEM TE YETTE deel 4

Maria van de Voorde °? cc 1495 + weduwe Joannes VIII

Zij neemt in 1536 het leen over van haar overleden echtgenoot. "..... Marie vanden Voorde acht(er) g(e)laten Weduwe wylen Jans van cou(en)berge al(ia)s Rollibiuycx Is besittende een volle leen geheeten thoff te muyseghem gelegen Inde prochie van yette, gehouden te leen vanden borchgreve van bruessele ....."
Het leenhof is wat gekrompen tot 21 bunder, 17 ervan zijn " winnende land " , de rest zijn weiden, opslagplaatsen, stallingen, schuren en huizen.
De prijs is stevig , 28 gulden carolussen en 26 mudden koren.
Daarbovenop nog heel wat vergoedingen :
- 2 kapoenen en 2 ganzen + 2 carolus guldens voor de Kastelein van Brussel
- 12 carolus guldens voor de abdij van Dieleghem
- 12 carolus guldens voor Joannes le Begge, procureur van de Raad van Brabant
- 6 mudden koren aan Daneels te Brussel voor het onderricht "int gulden lam" ( de familie Daneels waren befaamde zadelmakers en waren al 2 eeuwen hofleveranciers)

 


Maxima de Rollibuck de Coudenberghe °? cc 1520 +08.09.1570 X Bartholomeus de Billehé

Zij is de nieuwe leenhouder. De Dochter van Joannes en Maria van den Voorde.
Dit gezin resideert niet in Jette , ze hebben hun domicilie in Brussel bij Joannes Jongelet, Heer van Marez en keizerlijke raadgever .

Waren er geldmoeilijkheden ?     Op korte termijn worden er delen van het leenhof in rente en erfrente doorverkocht.
Op 18.12.1548 verkoopt Aert van Heymbeke , een winkelier, een vol leen uit het leenhof aan Mattheus Bahuet.
Op 20 juni 1548 wordt een erfrente van 50 Carolus guldens verkocht aan Mattheus Bahuet , de " Pasteybacker " van het koninklijk hof. Diezelfde rente wordt op 27.06.1566 doorverkocht aan Meester Joannes van den Dycke, raadgever van de Koning , Meester van de Rekenkamer en Heer van Santvliet.
Uit een rolrekening van 1558 weten we dat Henricus de Kegele een vol leen bezat uit het leenhof.
Hij verkocht dit op het einde van hetzelfde jaar (28.12.1558) door aan pasteibakker Joannes Thielemans voor 32 rijnsgulden onder de vorm van een hypotheek die afliep op 09.10.1572.

 

Kopie van billehé.pngPhilippe Billehé °? cc 1545   Monnik van Sint Lambert in Luik
Carolus Billehé °? 1550 +10.03.1606 X Ludovica de Perez-Baron

Ridder en Baron van Vierset en Haut Avoué de Huy. Secretaris van de Keurvorst van Keulen. Raadgever van de Prins-bisschop van Luik, Ernest de Baviere.    Beschermer van componist Joannes de Castro.
Zeer gefortuneerd dank zij het huwelijk. Alle kinderen bekleden hoge functies (Heer van Vierset , Heer van Huy, Heer van Hardestein, Kamervoorzitter van de Keurvorst van Keulen , Prins van Luik ....enz)

Beiden zijn nu de nieuwe leenmannen in 1570.   Lang zal het niet duren.   Na afloop van de hypotheek dd 1572 verkoopt Philippe in eigen naam en in naam van zijn broer Carolus op 10.12.1573 het volle leen aan Josse Muyshont.

 

Judocus Muyshont °? cc 1540 +cc1612    X Margareta Herreng °?     XX Heilwige Berthyns °Leuven 13.04.1541 + 1617

Secretaris van de Raad van Brabant van 1602 tot 1608 en enige tijd schepen in Jette.   

Pas een jaar later, op 1.10.1574 , deed hij verhef van het leen voor de Kastelein van Brussel.
Tijdens deze troebele tijden , in 1587 , verwierf hij ook enkele rechten , waaronder het aanstellen van een eigen en beëdigde Sergeant (veldwachter/opzichter)
Bij zijn tweede huwelijk met Dame Berthijns , ontslaat Hertogin Isabella (10.12.1598) haar van verder verplichtingen tegenover de kinderen uit het eerste huwelijk van Judocus ; nl. Anna en Barbara Muyshont.

 

Anna Muyshont °? cc 1570 +1609 X Joannes de Walsche

Anna sterft op jonge leeftijd en haar echtgenoot , heer van Bodeghem huwt een tweede maal met Barbara van der Veken.
Bijde verdeling van de goederen in 18.09.1609 wordt het leen gemeenschappelijk bezit van de twee dochters van Anna Muyshont : Anna en Catharina de Walsche.

 

Anna de Walsche °? cc 1595     X Joannes Baptist Sterck °?
Catharina de Walsche °? cc1595     X Rumoldus van Uden °cc 1580 (fiscaal advocaat Raad van Brabant en advocaat op 03.07.1604 van Landvoogd Albrecht VII van Oostenrijk.

Anna was schenkster van verschillende bedragen aan de armentafel van Sint-Jacobus-op-de-Coudenberg, terwijl haar echtgenoot Sterck fungeerde als geheime spion en kapitein van een Duitse compagnie onder rechtstreekse bevel van de Koning. Volgens de " la diplomacia secreta " uit de "The Armada of Flanders Spanish Maritime Policy " was dit zijn oorlogsnaam.

Ook bij haar zus Catharina woog de rentelast zwaar door.       Haar echtgenoot , die een zeer bewogen loopbaan had , gaf een lijfrente uit van 100 gulden jaarlijks aan Forestier (woudmeester) van Brabant, Ferdinandus van der Linden, beginnende op 01.06.1612 en aflopend op 30.05.1617.  Nog een andere rente ter zijner gunste van 37 Rijnsgulden , uitgegeven op 15.05.1613.

De twee zussen komen overeen om het volledig leen te verkopen aan Mattheus van der Spict.

Met de onlusten in Brussel in °1619 (12 jarig bestand) zijn ze genoodzaakt partij te kiezen. De landvoogden Albrecht en Isabella zijn geen engeltjes zoals ze ons in de geschiedenisboekjes laten geloven. Er is wel degelijk een niet-populaire stroming binnen de bevolking.    Het gevolg laat zich raden.     Vele hoogwaardigheidsbekleders worden verbannen, de aanhangers volgen eenzelfde lot.
Zij trokken zich terug in Sint Truiden tot de echtgenotes hun rechten hadden ontvangen. Uden verkocht in 1626 te Jette zijn laatste bezitting "....hofstad de Rooden Leeuw...... "

 


Mattheus van der Spict °? cc1580 + na 1633      X Catharina Stampioen.
Notaris. Deurwaarder van zijne Majesteit , leenman van "de Rivieren" , deurwaarder in Jette en Ganshoren in 1612 , wethouder van de Stad Brussel . Was later in 1626 ook griffier van Drogenbos en van het cijnshof van Melsele in het Land van Waas.

Hij koopt op 15.04.1615 het leen Mueseghem van de zussen de Walsche.
Het kasteel wordt omschreven als " ...... een steenen huyse mette motte rontsomme int water gelegen beplant met doerne gescoren hage ende fruytboomen daerop staende metten dammen ende helft vander straeten te weder sijde groot Tsamen ses dachwanden 59 roeden, geheeten thoff te Mueseghem ...."

 

CH de Meuseghem b.JPG

Voor dit leen moet hij aan de Kasteleinen van Brussel jaarlijks 10 rijnsgulden betalen.
Het leen heeft ook 5 achterlenen :
- " .... eenen beempt gelegen aen de dammen ..." 1 bunder en 6 roeden
- een boomgaard van 1 dagwant en 15 roeden met daarachter een complex van stallen " ...... aen het straetken gaende van brussel naer Wemmel ...." , inbegrepen de aanpalende dreef
- een weide van 6 dagwant en 92 roeden tegen de Molenweg
- nog een andere weide palende aan de vorige weide
- twee stukken land in de directe omgeving

Op 07.01.1617 doet hij afstand van het leen Mueseghem ten gunste van Godevaert Vloets.
Een maand later verkoopt hij nog een weide gelegen aan de herberg "de Langen Vondel " aan Dierick Struelens , brouwer te Koekelberg.
Enkele maanden later op 30.05.1617 koopt Van der Spict van Woudmeester Van der Linden , de lijfrente die nog rustte op advocaat van Uden. 

11:46 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.