29-06-16

HET LEENHOF MUESEGHEM TE YETTE deel 5

In 1624 vinden we in de extracten van Dilighem onderstaande acte:
"Item den Brieff ghequoteert 60 met eenen uythangenden segel in groenen wasch de dato 1619 bevestight hoe dat Jaques Reynen aen H. Martnus Heckius saeliger et successoribus wettelyck heeft ghepermitteert te peerte ende te waegen passeren ende rapasseren door het straetken gelegen ter syden den Boomgaert des selfs Jaques Reynen naest de camme te langevondel oft anderssints door de straete voor bij het huys ende Hoff te Meusegem door den Draeyboom naer het kercken velt op conditie van den voorsc: wegh te moeten onderhouden ende van de vorsc: Passagie met eenen Draeyboom te sluyten ende daer van den voorsc: Reynen eenen sleutel verleenen om van gelycken te passeren voor onse goeden."

1619 Passeren H v Meusegem.jpg

 Langevondel.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de (latere) landkaart van Ferraris kunnen we duidelijk de situatie herkennen.
Jacobus Reynen geeft toestemming tot passage aan de abdij van Dilighem om hun goederen op " het Kerckevelt " te bereiken.

Deze weg is gelegen aan de afslag van de " Lange Vondelvijver " en het " Waterhuys " enerzijds , en de brouwerij/herberg " de Camme " , anderzijds.

Jacobus Reynen heeft een hoeve met een boomgaard op " de Cleytse " en enkele afgesloten percelen recht tegenover het " Hof te Mueseghem " . 

Kopie (2) van IMG_8272.jpg

 

 

  

 

 

 

Pas nu bemerken we dat het
Dilighem's dotatiegoed " ‘t Kerckevelt " doormidden gesneden wordt door de hoofdbaan Dieleghem - Tateghem.

De vroegere voetweg , vertrekkend aan het kruispunt Spiegelhof - Tategemhof , lijkt nu een hoofdbaan te zijn.

Op de kaart van C. Popp loopt de weg doorheen i.p.v. langs de percelen.

 

 


Zodoende moeten we een eerdere mening herzien en dateren we de nederzettingen langsheen deze weg van latere oorsprong : o.a. de pachthoven Muesegem, de Camme aan de Lange Vondel , het Ei-hof en het Wilgenhof. Zo vervalt ook onze visie op het Hof te Muesegem als vooruitgeschoven vestigingtoren.

En inderdaad, bij nazicht op oudere kaarten , lijkt de hoofdweg Brussel -Scheldeovergang te lopen via Tategem richting Jette naar Wemmel, en niet via de abdij.

 IMG_8151.jpg

 

 

 


De landkaart uit 1550 voor het graven van het kanaal Brussel-Willebroek , geeft duidelijk de prioriteit van de wegen weer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie van IMG_8277.jpg

 

 

 

 

 

Ook de kaart uit 1697 waarbij de Engelsen hun artilleriestukken plaatsten ter bescherming van de stad Brussel , geeft de hoofdweg weer die tussen twee heuvelruggen naar Wemmel loopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Godevaert Vloets °? cc 1580 + cc 1618 X Cornelia Sophie
Advocaat , ingeschreven op de Raad van Brabant dd 19.02.1604
Van 1606 tot 1613 was hij "..... IVL advocaet in den Raet van Brabant...."
In 1618 koopt hij de rente van 37 Gulden over , afkomstig van Advocaat van Uden

 

Cornelia Sophie °? cc 1580    XX Gerardus van den Dycke
De weduwe hertrouwt en verkoopt samen met haar nieuwe echtgenoot op 14.11.1624 " ....thoff ende heerlicheyt van Moeseghem ...." aan JB Dandeleu.

 

Joannes Baptist Dandeleu °? 1587 + 00.12.1667    X 26.02.1636 Livina Cuyermans
Ridder.    Heer van Pellenberg.  Eigenaar van het " Hof ter Biest " te Anderlecht.
Gouverneur van de steden en dorpen Lillers en St- Venant in het Franse departement Pas de Calais.
Commisasris van financiën van zijne Koninklijke Hoogheid en Provoost commissaris in 1639 .
Hij huwde met de dochter van de Brusselse " ....Bourgemestre des Nations ...."
Groot muziekliefhebber en organisator van talrijke muziekevenementen en banketten.
Hij koopt het leen Meuseghem via een volmacht gegeven aan "..... Meester Jéröme Lievens , sanger vande Cappele van haere doerluchtige hoocheyt ....."
2 jaar later in december 1626 was er nog een openstaand bedrag van 1600 gulden.
De echtgenoten Sophie - Van den Dycke hebben de schuld omgezet in een jaarlijkse rente van 100 gulden met het domein Meuseghem als onderpand.     3 maand later , op 17.02.1627 doet hij afstand.

 

Gerardus van Cotthem alias van den Berghe °? cc1570 +cc 1635     X Catharina Janneyns      XX cc 1612 Cornelia Mertens °? cc1580
Heer van Hamme.    Raadgever Staten van Brabant.
Hij verwerft Mueseghem  op 17.02.1627 en op 04.04.1633 koopt hij van Rumoldus van Uden de hoeve "de Rooden Leeuw "

 

Cornelia Mertens °? cc 1580
Anna van Cotthem ? cc 1605     X cc 1630 Antonius Mertens
Na de dood van Gerardus, die overleed rond 1635 , verkoopt zijn weduwe en zijn dochter Anna de Heerlijkheid Mueseghem op 11.06.1635 aan Maria Verhoeven.  Bij de koop worden eveneens 2 achterlenen aangeboden : de Hoeve " de Croone " en de brouwerij " de Langen Vondel ".

 

Maria Verhoeven °? cc 1590  weduwe Maximilianus Baltin , raadgever en ontvanger op het Antwerps Kwartier.

Maria is de dochter van een " Rentmeester Generaal " op dat zelfde Kwartier
Na 15 jaar , op 29.11.1650 verkoopt ze de Heerlijkheid voor 4000 Gulden aan Don Petro Mendoza.

 

Pedro Mendoza  °?   cc 1610
" Contador " van het Koninklijke Artillerie.  Hij vervulde eveneens de functie van Griffier van Aartshertog Albert en beheert een deel van zijn bezittingen voor een jaarlijkse vergoeding van 470 Gulden.
Nauwelijks zes maand later op 02.06.1651 zet hij het leenhof te koop.  

22:56 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.