31-12-16

Het leenhof MUESEGHEM te Yette deel 6

Franciscus I de Kinschot  °Brussel 29.04.1577 + Brussel 03.05.1651 kinschot.jpg
X Brussel 1606 Margareta Boote
Ridder (15.07.1628) geadeld op 23.10.1638
Kanselier, Penningmeester en Oppervoorzitter van de Staten van Brabant (°1649).
Heer van Kinschot (°1644) / Jette (°1638) / Ganshoren / Ham / Bever / Relegem / Muyseghem / Rivieren.
Griffier (°1606) . Schatbewaarder (°1620) . Raadgever (°1618) . Jurist. Advokaat.


Kopie van Kopie van François_I_van_Kinschot.jpg

 

 

Hij kocht in en rond Jette verschillende domeinen op die later het nieuwe graafschap Jette zouden vormen..

 

Het valt op dat hij in deze periode met gemak de hele soevereiniteit over de feodale leenhoven van Jette kocht van de Kasteleinen van Brussel.

 

Hij had de heerlijkheid de Rivieren al in volle eigendom toen hij (waarschijnlijk) onderhandelde met Mendoza over de aankoop van de heerlijkheid Mueseghem.

 

Pas een maand na zijn dood wordt de koop afgesloten. Hij wordt in sommige bronnen geciteerd als " Franciscus de Kinschot , Heer van Muyseghem ".

wapenschild kinschot.JPG

 

 

 

 

Met de intrede van de familie Kinschot beschikken we ook over meer info over de feodale leenhoven van Jette.

  

chateau rivieren12.jpg

 

 

 

Vanaf nu treden de stadhouders, de meiers, de drossaards , de leenmannen en de griffiers van de heerlijkheden Meuseghem en Rivieren gezamenlijk op.

Het is een domein geworden.

 

 

 

 

 

Was deze situatie voor 1651 al van toepassing of waren beide leenhoven vroeger met elkaar verbonden.
Het antwoord ligt in de archieven van de familie de Villegas , zij zijn de laatste vertegenwoordigers van de feodale leenhoven te Jette.
Hierin zullen we te weten komen of Paulus van Impe, Joannes Sterckx, Joannes de Jonghe en Robertus Zuetman leenmannen in 1493 deel uitmaakten van beide leenhoven.
Ook de griffiers en schepenen van Jette traden op voor de heerlijkheid Mueseghem.
Van 1614 tot 1617 was Antonius Govaerts zowel griffier van het schepencollege als stadhouder van Mueseghem. Ook Joannes de Bonte was er leenman en erflaat in combinatie met de functie van
" Woudheer " (lees Forestier/ Gouwgraaf) en " ondermeyer " van Jette.
3 jaar na zijn dood vernemen we dat de titel "Baron van Rivieren" toe komt aan zijn zoon Franciscus II. De titel "van Muyseghem " wordt niet meer gedragen vermits beide domeinen nu verenigd zijn.

 

Franciscus II de Kinschot °?00.00.1616 +00.00.1700 X Maria Gertuda de Lanchals XX Engelberta Helena d'Oyenbrugghe de Meldert XXX Anna Catharina van Berghe genaemd Trips
Ridder. Baron van Rivieren (07.10.1654). Graaf van Jette (18.11.1679) Schout van Mechelen (°1648)
Wethouder van Buitenlandse Zaken. Raadslid Financiën.

 

Anna Theresia Hyacynthe de Kinschot °05.12.1659 +20.05.1698 X Anderlecht 18.09.1685 Paulus Philippus de Villegas
Gravin van Jette. Barones van Rivieren
pachters : Joannes van Mulders °? cc 1640 +Jette 23.08.1676 X Sint Agatha Berchem 30.06.1672 Elisabeth Jacobs
Zij sloten enkele maanden na hun huwelijk een pachtcontract af, welke in voege trad op 12.08.1672 , "..... pachthoff van Moeseghem onder St peeters Yette met het buytenhuys, nederhoff, Motte, boomgaert, weyde, schuere ende stallinghe ....." en nog enkele andere percelen grond , elders in Jette.
Lang heeft het jonge echtpaar niet kunnen genieten.

 

Franciscus Gerardus Balthazar de Villegas ° 28.09.1687 +Brussel 06.03.1745 X Anna Maria Josepha de Pape
Graaf van Jette. Baron van Rivieren
Het gezin bleef kinderloos.
De grafelijke titel zal via de kinderen van zijn broer Joannes hernomen worden.

Kopie van IMG_8309.jpg

 

 

 

 

 

Ets dd 1733 "....hoff te Meuseghem......"

 

 

 

 

 

Pachters : Stephanus van der Weerden °Jette 25.10.1648 +Jette 12.06.1722
X Sint Agatha Berchem 29.01.1675 Sara de Bontridder °? +Jette 20.10.1725
Bijgestaan door hun dochter Joanna en een dienstknecht Lucas Antonissen.
Stephanus was schepen in Jette-Ganshoren van 1711 tot 1713.


Volkstelling 1703 :
"....Het kasteelken van meusegem behoortich Die Heeren erfghenamen H(ee)re Francois Dekintschot .....Stephanus van der Weirden ....Sara De Bondtridder uxor .......Ioanna vanderWeirden .....Lucas Antonissen ...... "

Uit het maenboeck dd 1705 van de Sint Pieterskerk Jette  weten we wie de huurders en inwoners waren van het kasteel : " ..... behoortich den H(ee)re Graeve ......Het kasteelken van meusegom bewoont Sthephanus van der weerden ...... Sara De Bondtridder uxor ........Joanna van der weerden filia .  Joanna is inmiddels gehuwd en heeft de woonst verlaten.

(later bijgeschreven !) " ....... Nicolaes dralant .....Elijsabeth van heymbeeck ........"
Pachters : Nicolaes Dralants °Jette 25.09.1702 +Jette 19.11.1762    X Jette 06.02.1723 Elisabeth van Heymbeke °Jet 14.07.1702 +Jette 13.05.1754
Elisabeth blijkt het nichtje te zijn van Stephanus van der Weerden.     Zij zijn de nieuwe huurders rond 1725.


Gasparus Bernardus Joannes Dominicus de Villegas ° 12.10.1727 +Brussel 04.12.1784
X Gent 30.04.1752 Isabella Margareta Thyeryette Josepha van der Laen
Graaf van Jette.   Baron van Rivieren.    Heer van Rivieren/Kinschot/Ham/Bever/Releghem/Ganshoren
Verkreeg in 1767 van Keizerin Maria-Theresia de titel van graaf van Sint Pieters Jette (overdraagbaar bij eerstgeborene). 

jette kerk cc 1750 Van Wel.JPG

 

 

 

 

Van Wel cc 1750 zicht op Dielegem , Meuseghem en Jette.

 

 

 

  

 4-12-8.jpg

 

 

 

 


Het " oud speelhuys Meuseghem onder Yette "
dd 1771

 

 

 

 

 

 

 

 


Philippe Josephus Ghislanus de Villegas °Brussel 07.04.1753 +Brussel 27.01.1823 X Brussel 20.06.1780 Carola Eleonora Joanna Josepha Ghislana van Reynegom
Graaf van Jette. Zijn adellijke titel werd ingetrokken omdat hij weigerde de eed af te leggen.

Pachters : Petrus Louis °Asbeek 31.07.1738 +Jette 04.04.1827 X Jette 17.06.1788 Petronella Moerenhout °Jette 04.02.1761 +Jette 07.04.1833

jette 1814 b.jpg

                                    Jette 1814 speelhuys Meuseghem +Kapel St Anna

Op 30.01.1815 wordt in Jette een openbare verkoop gehouden door Notaris Dupre.
Het betreft de inboedel van het  " oud speelhuys .... de hoeve van Meuseghem " op verzoek van Petrus Louis. Alle meubelen en huisraad , 1 ploeg, 2 paarden, 4 koeien en een vaars, worden in een "roepende veiling " verkocht.

00:06 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.