03-07-17

DE HEREN VAN MOSENGHEM DEEL 2 A

Het geslacht "van der Tommen "

" Milites de Tumba " , zo werden de eerste Heren genoemd die de motte-burcht beheerden.
Het toponiem spreekt voor zichzelf , Tomme/Tumba/Tumulus = heuvel.Tomme.jpg

 

 

Volgens Historicus Lindemans werden er op deze heuvel vaatwerk en beenderen gevonden die thuis horen in de 7e eeuw.ter tommen.jpg

 

 

 

Later werd het woongedeelte verlaten en hebben de eigenaars een nieuw onderkomen gezocht enkele honderden meters ten westen van de heuvel , het kasteel van der Tommen.

 

 


Toen een deel van het geslacht zich afsplitste en zich vestigde zich op de een van de " grintbergen ", er een kerk en een abdij stichtte , verkregen de Heren van der Tommen de titel van " Borchgraeve" en " Castelanus ".    Zij stonden garant voor de bewaking van de motte-burcht.
De Heren van der Tommen en de Heren van Grimbergen komen uit eenzelfde geslacht.
Dit wordt bevestigd door de gegevens uit de erfdeling van °1132 " Laatstleden nu, na den dood van Gualterus, hebben zijn erfgenamen, Geraard en Arnuf, die niet konden gedoogen de verlatenheid der kerk, waar de gebeenten rustten van hun vader en moeder en ....." en van °1197, toen de Heren van Grimbergen een veto stelden om het oud patrimonium van hun voorvaderen , de Sint-Salvator kerk , de motteheuvel en een veld gelegen naast de Heienbeek te vrijwaren.

 

200 jaar stilte voor een 73-jaar durende storm.
brabantgouw.png°870 ........laten we beginnen met de status van de Grimbergse Odelardus : landgraaf, ook vernoemd als markgraaf.
Het land van Grimbergen vormde net als het land van Asse, Aalst, Dendermonde en Bornem het
" Lantgraefschap Bracbantia " , een bonte verzameling van kleine landen ten oosten van de Schelde.
Het landgraafschap Brabant maakt op zijn beurt deel uit van de Brabantgouw , samen met het Graafschap Brussel , Graafschap Ename en het Graafschap Henegouwen.
De Brabantgouw was een onderdeel van het Hertogdom Lotharingen , welk een rijksleen was van de Duitse Keizer....... kan je nog volgen ?
Dan volgt de leegloop van de Brabantgouw ......
°947 .... het graafschap Leuven wordt opgericht door Reynier Langhals, graaf van Henegouwen ; voorheen maakte Leuven deel uit van het huis van Henegouwen.
°977 ..... het Hertogdom Lotharingen wordt opgesplitst ....... het wordt nu Neder-Lotharingen .....
°1005 het graafschap Brussel wordt via een huwelijk opgeslorpt door de graven van Leuven
°1025 , °1056 en ° 1059 .......opsplitsing graafschap Ename
°1044/45/56 .... het land van Dendermonde gaat naar het Graafschap Vlaanderen .... in °1059 volgt het land van Aalst en het land van Bornem
°1085 ...... paltsgraaf Herman II , oprichter van de Abdij van Affligem , sterft .......
Het restant van het landgraafschap Brabant wordt toegewezen aan de graven van Leuven.
Blijkbaar zonder het land van Grimbergen ; zij vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Hertog van Neder-Lotharingen.

 

Meuzegem en de nieuwe keizer Hendrik V.
Op Pinksteren, 13 mei 1106 zijn veel vooraanstaanden aanwezig voor de viering in de imposante dom van Worms. Ook de jonge graaf van Leuven, Godfried, is in de kerk.   Ze zijn er op uitnodiging van de kersverse Roomse koning Hendrik V, de gekozen maar niet gekroonde keizer van het Duitse rijk.
Hij had zijn vader Hendrik IV tot troonsafstand gedwongen en hem gevangen gezet.
Vader was echter kunnen ontsnappen en beiden hengelen nu naar nieuwe bondgenoten.
Hoewel Odo van Doornik, bisschop van Kamerijk , geen sympathisant was van beide keizers, stuurde hij het Bisdom Kamerijk naar een onafhankelijke richting.

Toen hij waagde de lekeninvestituur te bekritiseren , verbande Keizer Hendrik V hem in 1110 als monnik naar de abdij van Anchin.
Omdat hij nooit zijn staf en ring uit handen van de keizer had ontvangen, was hij niet officieel benoemd en zijn de oorkonden die hij opmaakte tussen 1110 en 1013 niet rechtsgeldig.

1112 a.JPG

 

 

Niet alleen de oprichting van de Grimbergse abdij met Augustijnse leefregel viel in deze periode , maar ook de oorkonde van onze kerk " Mosenchem " , dd 23.09.1112 .

 

 

 

1145 a.JPG

 

 

 

Gelukkig worden 33 jaar later, in  °1145 de gedane handelingen uit  °1112 nogmaals bevestigd
door Nicolaes I van Chievres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Grimbergse oorlog van °1106 tot °1179
waltherus de Grimbergen.JPGHendrik I van Limburg en Hertog van Neder-Lotharingen , bondgenoot van Waltherus de Grimbergen en trouwe vazal van keizer Hendrik IV , bood onderdak aan de afgezette keizer.
Uiteindelijk werd Hendrik I van Limburg afgezet en op 13 mei 1106 werd Godfried van Leuven benoemd tot nieuwe hertog van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen.
Eerder al was Godfried, als altijd uit op gebiedsuitbreiding, in conflict gekomen met de Limburgse hertog en de prins-bisschop van Luik, beiden aanhangers van de afgezette keizer.

Na de meer dan 100 jaar durende machtswellust van de graven van Leuven was er in Brabant nog 1 plaats waar ze hun gezag niet konden doen gelden , het land van Grimbergen.
In °1085 kreeg Paltsgraaf Hendrik III , uit het huis van Leuven, het landgraafschap Brabant rechtstreeks in leen van de Duitse keizer , zodat het niet meer behoorde tot het Hertogdom Lotharingen ...... tot in °1106 ....... wanneer Godfried II uit het huis van Leuven eveneens de titel van Hertog van Lotharingen verkreeg.
Het land van Grimbergen was daar vermoedelijk niet bij.    Dat vernemen we later uit het gesprek tussen Arnoldus van Oijenbrugghe en Keizer Barbarosse :" .... hoe Grimberghen vroeger onder Lothrike stand, maer nu sedert lange jaren als eigen wordt bestiert ....."

Bij het afleggen van manschap aan Godfried II als nieuwe Hertog van Lotharingen weigerden de Heren van Grimbergen en was deze weigering de aanloop naar een lange oorlog.
Intussen is Margareta van Grimbergen, kleindochter van Waltherus Drakenbaard , rond °1138 gehuwd met Waltherus Berthout , Heer van Mechelen en voogd van de Prinsen van Luik.

De spanningen lopen op .... tot °1159 .........Wouter Berthout (in naam van zijn schoonvader) : " .... dat zyne voorouders sinds meer dan twee hondert jaren hun goed en hielden van geene Heere, ten zy van God , die boven allen is ..... dat zij rechtstreekse vazallen waren van Lotharingen, maar niet van Leuven ......"    Deze boute uitspraak verwijst expliciet naar het verleden , naar de vroegere " Principes de Grintbergh " , naar landgraaf Odelardus.

oorlog.jpg

De hertog diende klacht in bij keizer Frederik I , alias Barbarossa en die kwam persoonlijk bemiddelen in Affligem.

Helaas schrijft de overwinnaar de geschiedenis en zijn de bombastische verhalen en heldendaden over de beruchte Grimbergse oorlog sterk overdreven.
Het verhaal eindigt bruusk met de brand van de Grimbergse motte.

De waarheid is anders ..... de strijdbijl werd pas begraven in °1179 wanneer Gerard II van Grimbergen en Wouter Berthout het huwelijkscontract tekenen van Hertog Hendrik I en Mathilda van Boulogne .

Het kleine domein , met inbegrip van de voorouderlijke burcht, werd een vrijheid met een eigen schepenbank.

De erfdeling van het patrimonium gebeurde pas in °1197.

De familiale goederen werden opgedeeld tussen de takken Grimbergen en Mechelen.

 

 

8-0.jpg

Het "Manseniersschap " , een oud feodaalsysteem om vazallen te binden aan de Grimbergse leenheer bleef bestaan.
Hun eigen rechtsstructuur wordt getolereerd binnen de rechtsstructuur van het hertogdom Brabant ........ meiseniers mogen enkel gevonnist worden voor de Drossaard van Grimbergen ......zij hebben vrije doorgang en betalen geen tol doorheen heel het Hertogdom Brabant ...... zij zijn vrijgesteld van de dode hand ...... vrijstelling van karweien ..... etc.

Merkwaardig.   Zoiets kan alleen mits goedkeuring van een hogere landvoogd , nl de Ottoonse Keizer.

00:27 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.