10-03-18

UPDATES

April : Korte verhalen nr 3:

Familie Bogemans-de Groef tijdens WO I  

Mei : Korte verhalen nr 4:

De gemeente Meuzegem en haar vrijheidsboom

Juni : Het leenhof MUESEGHEM te Yette      deel 7                                           

10:59 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

Centrale Archeologische en Geschiedkundige Inventaris Meise

Doelstelling.

In het recente verleden vonden in Meise ingrijpende werken plaats met zeer ernstige bodemverstoringen.   Zo verdwenen twee oude hoeven van pakweg 800 jaar oud en werd een borgt-site uit het 1e millennium deels afgegraven en ingesneden voor nutsleidingen.  Normaliter wordt er bij het behandelen van bouwaanvragen, nutsleidingen en wegenwerken navraag gedaan in de CAI (Centrale Archeologische Inventaris).  Deze inventaris omvat de archeologische zones in Vlaanderen en is verder aangevuld met het beschermd erfgoed.  Helaas werden de bovenvermelde erfgoederen van Meise niet opgenomen in deze inventaris. 

Vanwege de aard van de informatie is deze databank enkel toegankelijk voor professionele gebruikers , zoals : archeologen, ruimteplanners , erkende MER-deskundigen , stedenbouwkundige ambtenaren en ANB-ambtenaren.

Nadat ik (over de schouder heen)  in deze CAI mocht meelezen ,  stelde ik een aantal gebreken vast.

1.    Geschiedkundig is de inventaris zeer onvolledig. Nauwelijks 50% van de lokale geschiedenis is opgenomen.  De bronvermeldingen zijn oud, achterhaald en niet meer van toepassing ; nieuwe of recente geschiedkundige informatie ontbreekt.  Er wordt niet of nauwelijks moeite gedaan om via de plaatselijke heem- en erfgoedkringen nieuwe informatie op te vragen.

2.     Nutteloze kaarten. Kaarten met zone’s zoals “gebieden waar geen archeologie te verwachten valt “  zijn niet echt relevant, zo niet, waardeloos.  Deze omlijnde percelen werden reeds archeologisch onderzocht.  Je kan deze archeologische percelen best met een andere kleur invullen om duidelijk te maken dat verder archeologisch onderzoek overbodig is.

3.    Ondanks dat de CAI op archeologisch niveau zeer nauwkeurig is en recent werd aangevuld , is ze jammer genoeg onvolledig. Er bestaan helaas amateur archeologen en metaaldetectoristen.  Deze non gratae personen worden door vele professionelen aanzien als erfgoeddieven.  Vele van deze passionele amateurs hebben een archief en databank van al hun artefacten die ze hebben bovengehaald.  Vermits deze personen de toegang tot de CAI ontzegd wordt,  blijft een groot deel van ons erfgoed verscholen.  De overheid slaagt er maar niet in om met lokmiddelen (azijn) deze groep te integreren in hun beleid.

 

Besluit.  

Wat we zelf doen, doen we beter !

 

 

Deel 1 : Meuzegem

meuzegem contour -grote nrs.jpg

   

meuzegem contour -kleine nr 1.jpg

 

  meuzegem contour kleine nr 2.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meuzegem contour -kleine nr 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meuzegem contour -kleine nr 4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   De “ Hoeve van Meuzegem “ of het latere “Onse-Lieve-Vrauwen-Hof  

Dotatie hoeve , geschonken aan de Abdij van Dielegem door de Heren van Mosenghem. ”  

Inventaris Erfgoed R 40216

Kadaster E 199 F.   Renovatie 2017-2018.  Geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Info :   http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2012/08/08/onse-l... 

IMG_7563.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2.   Het kostershuis of de Costerije “.  Voormalige woning bestemd voor de kosters van Meuzegem (dd 1360 – 1795) , geprangd tussen de “ Hoelbeek ” en de straat , amper 110 m2 groot, soms ingericht als herberg.      Verdwenen, nu parking met een glasbol en een elektriciteitscabine, geen archeologisch onderzoek verricht. 

Kadaster E 126 2c en E 126 2b 

Info : volgt nog.

DSC05559.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Het Hof van Meuzegem “ of het latere “Hof van Pitsemburg “.      Verdwenen, wallen gedumpt en opgehoogd, nu deels bebouwd , deels binnenhof, deels tuin.  Geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Kadaster E 188F / E 193 C2 / E 193 b2 / E 193 T2 / E 193 R2 / E 193 S2

Info : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2012/07/27/het-ho...

meuzegem-luchtfoto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

orgel 1943.jpg

4.   Kerk , toegewijd aan de annunciatie van Maria.    De Kerkmis wordt gevierd op 25 maart met de “ de ploeg Maria ” of  “Mariaploeg ” , een oud Germaanse gebruik ingaande op de eerste dag van de lente-wende. De ploeg wordt van stal gehaald en het hele dorp loopt “ in suite ” achter de ploeg aan, die enkel de omtrek van de landerijen volgt.

Inventaris Erfgoed R 10214

Beschermd orgel 21.08.1979   ID 1276

Beschermd Kerk 05.10.2009    ID 40214

Kadaster E 130 / E 129 / E 128 (deel) .   Geen archeologisch onderzoek verricht.

Info Kerk : volgt nog.

Info Maria Boodschap : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2015/10/30/de-boodschap-van-maria-in-meuzegem-8521629.html

Info “ begraven in de kerk ” :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2012/09/11/onze-oude-kerk-deel-1-grafzerken-en-begraven-in-de-kerk-van.html

Info : Onze kerk in beeld :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2011/05/12/onze-kerk-in-beeld-vroeger-en-nu-een-vluchtige-beschouwing1.html

Info : Onze kerk in 1943 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2014/08/16/meuzeg...

kerk.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. " Hoeve van Dielegem ” op de kerkdries.    Verdwenen, nu deels bebouwd.

Kadaster E 131 P2 / E 131 R2 / E 131 S2 / E 131 C2 / E 131 E2 / E 131 F2 / E 131 L2 / E 131 R / E 131 T2 / E 121 L (deels) / E 132 F (deels) / E 131 K (deels) / E 121 G (deels)   Geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Info : volgt nog.

IMG_7400.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  6.    “ ’t Eycksken “ . Oude hoeve van de Heren van Meuzegem bezwaard met “heerlijke cijnzen voor de kerk en de armentafel ”. Kadaster E 141 K / E 141 H /  Geen archeologisch onderzoek verricht.

Info :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2012/08/26/het-ho...

IMG_3091.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brouwerij.JPG

7.   Brouwerij van de hoeve “ t Eycksken ”   

Verdwenen, nu binnenhof en tuin.

Kadaster E 141 H.   Geen archeologisch onderzoek verricht.

Info : volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   De pastorie en pastorietuin.

Inventaris Erfgoed R 40215    Kadaster E 137 B.

Beschermd op 02.06.1988  ID 2328 .      Gerenoveerd 2008 – 2018.     Archeologisch onderzoek aangevraagd voor funderingen.

Aanbouw ‘t Amuzement , Kadaster E 138 M  , geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.  

Info :  volgt nog.

Info : De restauratie van de pastorij : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2014/04/29/meuzeg...

1978 a.jpg

 

 

8a.    De muurschilderingen van de pastorij.

Info :   http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2015/05/07/meuzegem-anders-bekeken-nr-19-8434337.html

2DSC01538.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8b.    Funderingen en de beerput van de pastorij.

Kadaster E 137 B.    Archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Info : Rapportage Toevalsvondst (Geert Vynckier , Andre Detloff, A.O.E. )                              beerput 7.jpg         

  

9.   De Tiendenschuur.      Verdwenen, nu voortuin.

Kadaster E 137 B.     Geen archeologisch onderzoek verricht.

Info : volgt nog.

4242822270_2a5d410a0d_b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   De Borghtsite. Motte verdwenen, wallen gedumpt. 

Kadaster E 87 B / E 86 D / E 93 C / E 91 B / E 95 E2 / E 95 W.        Geen archeologisch onderzoek verricht.

Info :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2017/06/15/de-heren-van-mosenghem-deel-2-8740190.html IMG_0280.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Naamloos.jpg10a.    De Motte , het opperhof.   Heuvel afgeploegd tot 1 meter hoogte, nu landbouwgrond.       

Kadaster E 87 B / E 86 D.    Geen archeologisch onderzoek verricht.     Metaaldetectie onderzoek in 2017.

Info : volgt nog.

 

 

 

 

neerpoorten 2.jpg

 

11.  “ de Lazarye “.  Begraafplaats voor de pestdoden tijdens de middeleeuwen.                                                       

Geen archeologisch onderzoek verricht.

Kadaster E 1 R /.

Info : volgt nog.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.   “Dorekens Ste “.  Hoeve van Dilighem .   Verdwenen, nu weide.

Kadaster C 391 C / C 191 B / C 191 A /.    Geen archeologisch onderzoek verricht. Grond verstoord door aanleg vliegveld 1944.

Info :  Deel 1 :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/07/29/dorekens-ste-deel-1-7882443.html

           Deel 2 :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/07/29/dorekens-ste-deel-2-7882472.html

           Deel 3 :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/10/19/doreke...

dorekens ste 100.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13.  “ Hof ter Brugge “, het latere “Hof te Nyewerpoorten ”.   

Kadaster E 68 D /    Geen archeologisch onderzoek verricht

Info :   http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2012/08/25/het-ho...

Scan hof te neerpoorten.jpg

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. “ Hofstad den Bogt “.    Verdwenen , nu bebouwd.

Kadaster C 262 C / C 362 F / C 361 G /       Geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Info : volgt nog. imde-neerpoorten-luchtfoto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15.  “ de Rocxhoeve “.     Verdwenen, nu bos.   Geen archeologisch onderzoek verricht.

Kadaster C 294 D / C 294 C / C 291 A /

Info :  Deel 1 :   http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/01/10/de-rocxhoeve-van-pitsemburg-1.html

           Deel 2 :   http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/01/10/de-rocxhoeve-van-pitsemburg-2.html

           Deel 3 :   http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/01/11/de-roc...

 IMG_5257.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    “ de Vestiarijen “ van de abdij van Dilighem.   Een hoeve waar “ de snijere “ (de kleermaker) , de kledij voor de abdij maakte en verzorgde.  Verdwenen, nu bos en weide.    Geen archeologisch onderzoek verricht.

Kadaster E 39 / E 40 / E 41 A / E 42 B /

Info : Deel 1 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/05/25/de-vestiarijen-te-nyewerpoorten-1.html

          Deel 2 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/05/25/de-vestiarijen-te-nyewerpoorten-2.html

          Deel 3 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/05/26/de-ves...

IMG_5755.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.   “ Domistadia Hofstadt van der Hoelbeke “.    Een domein en hoeve van de Heren van Meuzegem verkocht aan de Commanderij van Pitsemburg en die het op haar beurt vererfde aan Abdij van Dilighem .

Verdwenen,  nu deels bebouwd,  deels broekweide ,  deels voorbestemd en effectief natuurgebied.  Geen archeologisch onderzoek verricht.

Kadaster E 45 C / E 43 E / E 46 D / E 44 K / E 46 E / E 52 A / E 52 B / E 79 A (deels) / E 49 A /

Info : Deel 1 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/02/22/de-hofstadt-van-der-hoelbeke-deel-1.html

          Deel 2 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/02/22/de-hofstadt-van-der-hoelbeke-deel-2.html

          Deel 3 :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/03/13/de-hofstadt-van-der-hoelbeke-deel-3.html

          Deel 4 :  http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2013/03/18/de-hofstadt-van-der-hoelbeke-deel-4.html

IMG_1432.jpg          

 

17a.  “ Den Toreel “.  Toegang tot het domein “ Domistadia van der Hoelbeke “   Verdwenen, nu bebouwd.

Kadaster E 46 E (deels) .     Geen archeologisch onderzoek verricht. IMG_0368.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.     Watercollector.

Kadaster E 96 K / E 95 F2     Geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Info : volgt nog.

IMG_0089.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18a.    Hoge druk riool richting Rossem.  Geen archeologisch onderzoek aangevraagd of verricht.

Info : volgt nog.

veilingbaan 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

18b.   Hoge druk riool afkomstig uit Imde.   Archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Relict op E 78 E.   

Info : volgt nog. 

IMG_6023.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

19.    Pijplijn KWS (Koolwaterstoffen). Geen archeologisch onderzoek aangevraagd en verricht.

Info : volgt nog.
IMG_0112.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

20.  Geografische kaarten en Giskaarten.

Info :  Deel 1 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2011/05/30/geografische-kaarten-van-meuzegem-deel-1.html

           Deel 2 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2011/06/01/geografische-kaarten-van-meuzegem-cfr-gis-deel-2.html

           Deel 3 : http://mosenghem.skynetblogs.be/archive/2011/06/01/geografische-kaarten-van-meuzegem-cfr-gis-deel-3.html 

10:47 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)